NASI PARTNERZY

Ministerstwo Obrony Narodowej

Centrum Weterana

Apel Jasnogórski


Takiej inauguracji obchodów Międzynarodowego Dnia Weterana Działań Poza Granicami Państwa oraz Międzynarodowego Dnia Uczestników Misji Pokojowych ONZ jeszcze w Polsce nie było. Zrzeszenie Weteranów Działań Poza Granicami Państwa po raz pierwszy zgromadziło pod cudownym obrazem Matki Bożej Jasnogórskiej uczestników misji z 8 państw, którzy pod błękitnymi sztandarami stanęli do APELU JASNOGÓRSKIEGO.

Spotkania międzynarodowe


Utrzymujemy bardzo dobre kontakty
z różnymi zagranicznymi organizacjami zrzeszającymi weteranów, żołnierzy misji pokojowych i działań poza granicami. Co roku dostajemy zaproszenia na spotkania, na które wysyłamy naszych przedstawicieli.

 

Nasze Zrzeszenie Weteranów jest organizacją otwartą i skupiającą różne środowiska weteranów i żołnierzy działających poza granicami i w Polsce, ale nie tylko. Wśród naszych członków są również funkcjonariusze Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej, żołnierze z Wojsk Lądowych, Sił Powietrznych, Marynarki Wojennej i Sił Specjalnych oraz przedstawiciele innych służb państwowych. Łączy nas idea wzajemnego wspierania się i pomocy innym weteranom.

Zrzeszenie Weteranów Działań Poza Granicami Państwa

Zrzeszenie Weteranów Działań Poza Granicami Państwa

Sztandar dla AWL

1 sierpnia 2019

NASI PARTNERZY

33.Baza Lotnictwa Transportowego

 

Strona www

zrzeszenie weteranów działań poza granicami państwa zrzeszenie weteranów działań poza granicami państwa

Nasza strona internetowa została uruchomiona w marcu 2016 r.
i od tego czasu na bieżąco staramy się informować swoich członków i wszystkich innych
o działalności Zrzeszenia Weteranów Działań Poza Granicami Państwa. Zachęcamy do współpracy nad redakcją strony internetowej.

Dzień weterana

Dzień Weterana

Zgodnie z ustawą dzień 29 maja ustanawia się Dniem Weterana Działań poza Granicami Państwa. Święto obchodzimy od 2012 r. razem z Międzynarodowym Dniem Uczestników Misji Pokojowych.

Centrum weterana

Centrum Weterana Działań Poza Granicami Państwa jest jednostką organizacyjną podległą Ministrowi Obrony Narodowej. Można tam uzyskać pomoc, radę oraz konsultacje prawne
i psychologiczne. Centrum współpracuj z instytucjami rządowymi oraz organizacjami
i stowarzyszeniami pozarządowymi.

Designed by JSN and MB