Konferencja  Zespół stresu pourazowego w trakcie pełnionej misji, jak również po jej zakończeniu” – Paryż 02.06.2016 r.

 

W dniu 2 czerwca 2016 r. delegacja polska miała przyjemność uczestniczyć w bardzo ciekawej konferencji zorganizowanej w Paryżu, w bardzo znaczącym dla tego miasta miejscu – Hotel  des Invalides. Jest to wybudowany z inicjatywy Ludwika XIV wielki kompleks budynków położony na lewym brzegu Sekwany. Od początku istnienia służył jako szpital i pensjonat dla inwalidów wojennych.Miejsce znaczące i symboliczne.

 

 

W ramach Międzynarodowego Dnia Weterana Działań poza Granicami Państwa zorganizowana została konferencja poświęcona problematyce związanej z

zespołem stresu pourazowego w trakcie pełnionej misji, jak również po jej zakończeniu. Konferencja została zorganizowana przez francuskie organizacje FNAME Opex i AISP.

W konferencji wzięło udział wielu znakomitych i cenionych specjalistów z zakresu psychologii i psychiatrii. Wykłady prowadzone były m.in. przez Pana Louis’a CROCQ, Profesora na Uniwersytecie im. Kartezjusza w Paryżu, głównego lekarza psychiatrę wojskowego i doktora psychologii . Kolejnym prelegentem był Pan Laurent MARTINEZ, krajowy koordynator serwisu medyczno-psychologicznego,  pracujący w Departamencie Zdrowia Ministerstwa Obrony Narodowej Francji.

Ciekawe i pełne wielu przykładów prelekcje zostały przedstawione także przez Panie Emmanuelle DOUBLE – Szefa Departamentu ONACVG – Krajowego Biura ds Byłych Kombatantów i Ofiar Wojny oraz Emmanuelle LEPINE, psychologa klinicznego, kryminologa, specjalistę zajmującego się stresem pourazowym i sytuacjami kryzysowymi.

Tematyka stresu pourazowego jest bardzo szeroka i niesie za sobą wiele doświadczeń i lata pracy.  

O zespole stresu pourazowego mówi się głównie w kontekście żołnierzy powracających z misji. Niezależnie od wielu czynników, postaw, przekonań czy też osobowości jest to trudne przeżycie. Niektórym udaje się poradzić sobie z tym problemem dzięki wsparciu bliskich lub innych czynników. Wszystko zależne jest od indywidualnych uwarunkowań, wsparcia rodziny, wspomagania leczeniem farmakologicznym, intensywnością współpracy z psychiatrą, psychologiem. Ważnymi aspektami są również czynniki środowiskowe, sytuacja materialna, jak również kondycja zdrowotna.

Cytując Józefa Szajnę: “ Jedni nie chcą pamiętać. Inni nie mogą albo nie chcą zapomnieć!”

 

Konferencja trwała zaledwie kilka godzin lecz spotkała się z ogromnym zainteresowaniem, w szczególności ze strony żołnierzy, którzy uczestniczyli w wielu misjach, jak również pośród obecnej tam młodzieży.

 

Konferencja ta zapoczątkowała międzynarodowy cykl spotkań związanych z tą tematyką. Czekamy zatem na kolejne edycje.

Izabela Radzik

  

 

  

 

Plany na najbliższe 2 lata

"...Wspólnie z Nowym Zarządem Zrzeszenia Weteranów Działań Poza Granicami Państwa podjęliśmy współpracę z innymi organizacjami weteranów i kombatantów oraz organizacjami pożytku publicznego, szkołami, mediami ...już w styczniu 2022 r. uzgodniliśmy plan spotkań..." Jerzy Banach

 

"...Utrzymujemy bardzo dobre kontaktu z różnymi zagranicznymi organizacjami zrzeszającymi weteranów i żołnierzy misji pokojowych i działań poza granicami. Co roku dostajemy zaproszenia na spotkania, na które wysyłamy naszych przedstawicieli. 2022 rok będzie pod tym względem wyjątkowy. Nowy Zarząd zintensyfikuje działania w kontaktach środowiskowych, a zmniejszenie obostrzeń po pandemicznych sprzyjać będzie aktywności Naszych członków.  Będziemy uczestniczyć w: Międzynarodowym spotkaniu w Genewie i Lionie, Międzynarodowej Konferencji w Brnie, obchodach rocznicy zdobycia Monte Casino, Apelu Jasnogórskim, zjeździe uczestników misji UNIFIL w Bydgoszczy i innych..."

Strona www

zrzeszenie weteranów działań poza granicami państwa zrzeszenie weteranów działań poza granicami państwa

Nasza strona internetowa została uruchomiona w marcu 2016 r.
i od tego czasu na bieżąco staramy się informować swoich członków i wszystkich innych
o działalności Zrzeszenia Weteranów Działań Poza Granicami Państwa. Zachęcamy do współpracy nad redakcją strony internetowej.

Dzień weterana

Dzień Weterana

Zgodnie z ustawą dzień 29 maja ustanawia się Dniem Weterana Działań poza Granicami Państwa. Święto obchodzimy od 2012 r. razem z Międzynarodowym Dniem Uczestników Misji Pokojowych.

Centrum weterana

Centrum Weterana Działań Poza Granicami Państwa jest jednostką organizacyjną podległą Ministrowi Obrony Narodowej. Można tam uzyskać pomoc, radę oraz konsultacje prawne
i psychologiczne. Centrum współpracuj z instytucjami rządowymi oraz organizacjami
i stowarzyszeniami pozarządowymi.

Designed by JSN and MB