20.07.2019 r. jak co roku na trójstyku granic Polski, Czech i Słowacji spotkały się delegacje tych krajów, zrzeszających Weteranów Misji Zagranicznych, by omówić współpracę w nadchodzącym okresie. Zrzeszenie Weteranów Działań Poza Granicami Państwa reprezentowała liczna grupa pod przewodnictwem Prezesa Jerzego Banacha.  Spotkanie było okazją do zacieśnienia kontaktów i promowania idei współpracy i pokoju wśród młodzieży. Dobra atmosfera była zachętą do planowania kolejnych spotkań w gronie weteranów.

W trakcie spotkania zaszczycił nas swoją obecnością kolega Marek Budzicz wraz z małżonką- weteran ze Stowarzyszenia Rannych i Poszkodowanych w Misjach Poza Granicami Państwa, z którym umówiliśmy się na następne spotkanie w Brnie.Ciekawa fotorelacja kolegów z Czech link: https://www.zonerama.com/DAVIDGRZNARPHOTO/Album/5468841?secret=k6J042r549VL36A3GD4CBQ51a

MB

Designed by JSN and MB