24 października 2016 r. Biuro prasowe Jasnej Góry opublikowało artykuł Kol. Andrzeja Adamowicza o uroczystości jaka odbyła się w dniu 22 września 2016 r. podczas, której członkowie Zrzeszenia Weteranów Działań poza Granicami Państwa (ZWDpGP) z Wrocławia, Warszawy i Częstochowy wręczyli przeorowi klasztoru o. Marianowi Waligórze po raz pierwszy w Polsce złoty medalu Peace Commemoration Medal. Jest to Pamiątkowy Medal Pokoju, ustanowiony i nadawany przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Żołnierzy Pokoju (SPIA / AISP).

 

NASI PARTNERZY

33.Baza Lotnictwa Transportowego

 

Plany na najbliższe lata

"...Wspólnie z Zarządem Zrzeszenia Weteranów Działań Poza Granicami Państwa podjęliśmy współpracę z innymi organizacjami weteranów i kombatantów oraz organizacjami pożytku publicznego, szkołami, mediami ...w styczniu 2019 r. uzgodniliśmy plan spotkań..." Jerzy Banach

 

"...Utrzymujemy bardzo dobre kontaktu z różnymi zagranicznymi organizacjami zrzeszającymi weteranów i żołnierzy misji pokojowych i działań poza granicami. Co roku dostajemy zaproszenia na spotkania, na które wysyłamy naszych przedstawicieli. 2019 rok będzie pod tym względem wyjątkowy, gdyż będziemy uczestniczyć w: 61. Międzynarodowej Pielgrzymce Wojskowej do Lourdes, Międzynarodowej Konferencji w Brnie, obchodach rocznicy zdobycia Monte Casino, Apelu Jasnogórskim, zjeździe uczestników misji UNIFIL w Bydgoszczy i innych..."

Designed by JSN and MB