Zapraszamy

Serdecznie zapraszamy członków Zrzeszenia Weteranów Działań Poza Granicami Państwa na spotkanie weteranów na trójstyku granic Polski, Czech i Słowacji w dniu 20 lipca 2019 r. na godzinę 14.00.

(parking m. Jaworzynka)

Koszty dojazdu i pobytu we własnym zakresie.

 

Obchody Święta Flagi rozpoczęły się po godz. 11.00 na pl. Gołębim. Zorganizowali je wojewoda dolnośląski, marszałek województwa dolnośląskiego, prezydent Wrocławia i dowódca Garnizonu Wrocław. Na wrocławskim rynku zgromadzili się: mieszkańcy Wrocławia, funkcjonariusze policji, straży miejskiej, wojsko i weterani. Wśród nich przedstawiciele Zrzeszenia Weteranów Działań Poza Granicami Państwa. Na maszt przed ratuszem wciągnięto biało-czerwoną flagę, wystąpiła także Orkiestra Komendy Wojewódzkiej Policji oraz Orkiestra Reprezentacyjna Wojsk Lądowych.

29 maja 2019 r. w Warszawie weterani zrzeszeni w różnych organizacjach skupiających żołnierzy, którzy służyli w misjach zagranicznych oraz przedstawiciele fundacji wspierających rodziny żołnierzy poległych na misjach złożyli kwiaty pod Pomnikiem Żołnierzy Poległych w Misjach i Operacjach Wojskowych Poza Granicami Państwa. Nie zabrakło przedstawicieli Zrzeszenia Weteranów Działań Poza Granicami Państwa.

 

Narodowe Święto 3 Maja we Wrocławiu tradycyjnie zaczęło się przy Panoramie Racławickiej. Zgromadziło: mieszkańców Wrocławia, kombatantów, weteranów, przedstawicieli sejmu, władz państwowych, samorządowych, służb państwowych i wojsko. Nie zabrakło przedstawicieli Zrzeszenia Weteranów Działań Poza Granicami Państwa.

Obchody Dnia Weterana Działań Poza Granicami Państwa oraz Międzynarodowego Dnia Uczestnika Misji Pokojowych ONZ w tym roku we Wrocławiu miały wyjątkowa oprawę. Rozpoczęły się o godz. 9.30 w Kościele Garnizonowym Mszą Św. koncelebrowana przez Biskupa Polowego Wojska Polskiego Józefa Guzdka.

Delegacja Zrzeszenia Weteranów Działań Poza Granicami Państwa pod przewodnictwem Prezesa Jerzego Banacha spotkała się z Prezydentem Wrocławia Jackiem Sutrykiem. To były konstruktywne i dobre rozmowy. Dziękujemy za miłe przyjęcie.

Wizyta delegacji ZWDPGP u Pana Prezydenta Wrocławia Jacka Sutryka (w dniu 7 maja 2019 roku)

W dniu 19.05.2019 r. członkowie Zrzeszenia Weteranów Działań Poza Granicami Państwa uczestniczyli w uroczystej Mszy Św. oraz Apelu Jasnogórskim. Sanktuarium na Jasnej Górze już po raz czwarty jest miejscem Apelu Jasnogórskiego w intencji weteranów działań poza granicami państwa i kombatantów bitwy pod Monte Cassino. Apel prowadził o. prof. Eustachy Rakoczy oraz ks. prałat dr Józef Stec, kapelana Weteranów Misji Pokojowych ONZ.

6. MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA W LIPTOVSKOM MIKULAŚI

W dniu 2 maja 2019 roku Weterani Republiki Słowackiej (Unia vojnovych veteranov SR) zorganizowali jednodniową - 6. Międzynarodową Konferencję Międzynarodowego Stowarzyszenia Żołnierzy Pokoju (S.P.I.A.).

NASI PARTNERZY

33.Baza Lotnictwa Transportowego

 

Strona www

zrzeszenie weteranów działań poza granicami państwa zrzeszenie weteranów działań poza granicami państwa

Nasza strona internetowa została uruchomiona w marcu 2016 r.
i od tego czasu na bieżąco staramy się informować swoich członków i wszystkich innych
o działalności Zrzeszenia Weteranów Działań Poza Granicami Państwa. Zachęcamy do współpracy nad redakcją strony internetowej.

Dzień weterana

Dzień Weterana

Zgodnie z ustawą dzień 29 maja ustanawia się Dniem Weterana Działań poza Granicami Państwa. Święto obchodzimy od 2012 r. razem z Międzynarodowym Dniem Uczestników Misji Pokojowych.

Centrum weterana

Centrum Weterana Działań Poza Granicami Państwa jest jednostką organizacyjną podległą Ministrowi Obrony Narodowej. Można tam uzyskać pomoc, radę oraz konsultacje prawne
i psychologiczne. Centrum współpracuj z instytucjami rządowymi oraz organizacjami
i stowarzyszeniami pozarządowymi.

Designed by JSN and MB