Zrzeszenie Weteranów Działań Poza Granicami Państwa

 7 listopada 2016 r. w Zgorzelcu odbyło się spotkanie przedstawicieli Naszego Zrzeszenia Weteranów z młodzieżą i społeczenością lokalną. Okazją do spotkania były obchody 98. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Organizatorami spotkania byli Ryszard Woźniak i Andrzej Anyszkiewicz z Małżonką Marylą, reprezentujący Zrzeszenie Weteranów Działań Poza Granicami Państwa, Pan Rafał Gronicz - Burmistrza Zgorzelca, a także Pan Kazimierz Ozga - kolega Ryszarda Woźniaka z czasów wspólnej nauki w Liceum Pedagogicznym w Zgorzelcu

 Spotkanie rozpoczęto 7 listopada o godz. 10:40 w holu Miejskiego Domu Kultury (MDK) w Zgorzelcu wykonaniem pamiątkowych fotografii, a następnie kontynuowano na sali kinowej MDK.

 Zrzeszenie Weteranów Działań Poza Granicami Państwa Prowadzący spotkanie Ryszard Woźniak powitał Pana Radosława Baranowskiego - Wiceburmistrza Zgorzelca, młodzież trzech zgorzeleckich szkół ponadgimnazjalnych - uczniów Liceum Ogólnokształcącego, Technikum Ekonomicznego i Technikum Górniczego oraz przedstawicieli społeczeństwa w osobach nauczycieli i koleżanek z dawnego zgorzeleckiego Liceum Pedagogicznego.

 

Zrzeszenie Weteranów Działań Poza Granicami Państwa

Ponadto, prowadzący w krótkiej formie omówił charakter i znaczenie Zrzeszenia Weteranów Działań Poza Granicami Państwa jako organiacji pozarządowej, której m.in. przyświeca patriotyczne kształtowanie postaw młodzieży polskiej i na tej kanwie zaproponował obejrzenie filmu pt. „Legenda wileńskiej konspiracji”.

Zrzeszenie Weteranów Działań Poza Granicami Państwa

W dalszej kolejności Ryszard Woźniak przedstawił przybyłych na spotkanie - reżysera
i zarazem producenta filmu Pana Bronisława Bubiaka a także poprosił go
o zaprezentowanie honorowego gościa Pani Wandy Kiałki, żony zmarłego bohatera wileńskiej konspiracji, także zesłanej na Syberię za działalnośc konspiracyjną w czasie II wojny światowej w grupie wojskowej „Kozy”.

 Zasadniczą część spotkania stanowiła emisja filmu, którego bohaterem jest Stanisław Kiałka (1911-1980) fenomenalny konspirator i organizator. Jezuicki kleryk z byłego zaboru pruskiego, żołnierz września, oficer AK, adiutant i przyjaciel gen. Krzyżanowskiego, wreszcie Sybirak, a później znienawidzony przez komunistów historyk-dokumentalista polskiego czynu zbrojnego na Wileńszczyźnie, wreszcie charyzmatyczny organizator środowiska żołnierzy AK. SB uważając go – zupełnie słusznie – za niezwykle niebezpiecznego, inwigilowało go do końca, do śmierci w maju 1980 r.

   Po filmie młodzież zadała kilka pytań, na które odpowiadała p. Kiałka i reżyser.

 Spotkanie zakończono poczęstunkiem przygotowanym ciastem, kawą i herbatą

  

Opracował Ryszard Woźniak

 

Zrzeszenie Weteranów Działań Poza Granicami Państwa

Zrzeszenie Weteranów Działań Poza Granicami Państwa

Zrzeszenie Weteranów Działań Poza Granicami Państwa

 

NASI PARTNERZY

33.Baza Lotnictwa Transportowego

 

Strona www

zrzeszenie weteranów działań poza granicami państwa zrzeszenie weteranów działań poza granicami państwa

Nasza strona internetowa została uruchomiona w marcu 2016 r.
i od tego czasu na bieżąco staramy się informować swoich członków i wszystkich innych
o działalności Zrzeszenia Weteranów Działań Poza Granicami Państwa. Zachęcamy do współpracy nad redakcją strony internetowej.

Dzień weterana

Dzień Weterana

Zgodnie z ustawą dzień 29 maja ustanawia się Dniem Weterana Działań poza Granicami Państwa. Święto obchodzimy od 2012 r. razem z Międzynarodowym Dniem Uczestników Misji Pokojowych.

Centrum weterana

Centrum Weterana Działań Poza Granicami Państwa jest jednostką organizacyjną podległą Ministrowi Obrony Narodowej. Można tam uzyskać pomoc, radę oraz konsultacje prawne
i psychologiczne. Centrum współpracuj z instytucjami rządowymi oraz organizacjami
i stowarzyszeniami pozarządowymi.

Designed by JSN and MB