11 stycznia 2017 r. w siedzibie Zarządu Okręgowego Związku Inwalidów Wojennych RP we Wrocławiu obyło się doroczne spotkanie prezesów wrocławskiego „Porozumienia” związków, organizacji i stowarzyszeń żołnierskich.

 W spotkaniu udział wzięli i reprezentowali: Związek Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych – kpt. mgr inż. Konstanty IGNACZAK, członek Zarządu Głównego, prezes Dolnośląskiego Zarządu Wojewódzkiego; Związek Żołnierzy Wojska Polskiego – płk mgr inż. Marian DĄBROWSKI prezes Zarządu Wojewódzkiego i płk dypl. Lucjan ŁAWNICZEK wiceprezes Zarządu Wojewódzkiego, Towarzystwo Wiedzy Obronnej – płk dr Władysław TKACZEW, członek Zarządu Głównego, prezes Zarządu Okręgowego i płk mgr Aleksander PODOLSKI, sekretarz Zarządu Okręgowego; Związek Inwalidów Wojennych RP – płk mgr Wojciech OLENDEREK, wiceprezes Zarządu Głównego, prezes Zarządu Okręgowego, płk dr Tadeusz GICALA, wiceprezes Zarządu Okręgowego, prezes Zarządu Oddziału we Wrocławiu, płk mgr Stefan KOZIARA, rzecznik prasowy Zarządu Okręgowego i por. mgr Józef DYMALSKI; Związek Weteranów i Rezerwistów WP – płk mgr Krzysztof MAJER, wiceprezes Zarządu Głównego, prezes Zarządu Dolnośląskiego i ppłk dr Józef FRĄCZEK, wiceprezes Zarządu Dolnośląskiego; Instytut Badań Naukowych im. gen. Edwina Rozłubirskiego – płk dr Andrzej KOTLIŃSKI, prezes Zarządu Oddziału Wrocławskiego, płk dypl. Ryszard WOŹNIAK, wiceprezes Zarządu Zrzeszenia Weteranów Działań Poza Granicami Państwa.

            

Spotkanie otworzył gospodarz płk Wojciech OLENDEREK, przywitał zebranych oraz gościa radnego Sejmiki Województwa Dolnośląskiego mgr Marka DYDUCHA i życzył nam owocnych obrad. Następnie zebranie poprowadził Przewodniczący Porozumienia Krzysztof MAJER. Zaproponował włączenie do Naszego Porozumienia Zrzeszenie Weteranów Działań Poza Granicami Państwa. Wniosek przyjęto przez aklamację. Podsumowano dotychczasowe działania związkowe w 2016 r. Z relacji prezesów wynika, że pomimo zmniejszania się szeregów kombatantów, żołnierzy i inwalidów, udało się realizować przedsięwzięcia programowo-organizacyjne na dobrym poziomie. Wspólnie m.in. prowadzono uroczystości patriotyczno-religijne w miejscach pamięci narodowej we Wrocławiu i regionie. Popularyzowano tradycje i historię Wojska Polskiego. Dbano o satysfakcjonowanie działaczy związkowych odznaczeniami resortowymi, regionalnymi oraz związkowymi. Podkreślono wzorową współpracę i życzliwość kierownictwa Klubu 4 Regionalnej Bazy Logistycznej oraz jednostek wojskowych we Wrocławiu. Po raz pierwszy została zorganizowana uroczystość patriotyczna z wojskową asystą honorową przy tablicy upamiętniającej Defiladę Zwycięstwa żołnierzy 10 Dywizji Piechoty z 26 maja 1945 r. na Placu Wolności we Wrocławiu. Rocznicę Bitwy pod Lenino we Wrocławiu świętowaliśmy z wojskową asystą honorową i Orkiestrą Reprezentacyjną Wojsk Lądowych. Udostępniano społeczności Dzierżoniowa ekspozycję Izby Pamięci Żołnierza Polskiego, wyremontowaną przez aktyw ZWiRWP w poniemieckim schronie. Godnie uczczono XXX-lecie powstania Związku Żołnierzy Wojska Polskiego. Zorganizowano m.in. konferencję popularno-naukową i wydano pracę zbiorową „4. Regionalna Baza Logistyczna i Śląski Okręg Wojskowy” /red. płk prof. dr hab. Franciszek KUSIAK i płk dr Władysław TKACZEW, 274 strony/. Jesteśmy wdzięczni Dolnośląskiemu Urzędowi Marszałkowskiemu i Dowódcy Garnizonu WP za wsparcie wielu naszych działań. Wyrażano niepokój słabym zainteresowaniem większości szkół bezpośrednim kontaktem uczniów z kombatantami i weteranami w ramach „żywych” lekcji historii oraz niestety „starzenia” się szeregów członkowskich naszych stowarzyszeń. Następnie przedstawiono propozycje do planu wspólnych przedsięwzięć na 2017 rok. Priorytetem będą dla nas organizowane wspólnie historyczne konferencje popularnonaukowe oraz godne uczczenie rocznic i świąt wojskowych. Zaś organizacje wojewódzkie ZWiRWP i ZŻWP odbędą swoje wojewódzkie zjazdy delegatów. Warto podkreślić, że współdziałanie związków wojskowych we Wrocławiu z powodzeniem funkcjonuje od 1997 r.

 

             W drugiej części spotkania wysłuchaliśmy informacji radnego Marka DYDUCHA o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa i funkcjonowaniu Sejmiku Województwa Dolnośląskiego. Następnie odbyliśmy żywą, wielowątkową - ponad godzinną dyskusję o problemach lokalnych i o sprawach krajowych. Nie zabrakło toastu za pomyślność naszych działań w nowym roku i na zakończenie wspólnego zdjęcia.

płk /s/ Krzysztof MAJER

NASI PARTNERZY

33.Baza Lotnictwa Transportowego

 

Strona www

zrzeszenie weteranów działań poza granicami państwa zrzeszenie weteranów działań poza granicami państwa

Nasza strona internetowa została uruchomiona w marcu 2016 r.
i od tego czasu na bieżąco staramy się informować swoich członków i wszystkich innych
o działalności Zrzeszenia Weteranów Działań Poza Granicami Państwa. Zachęcamy do współpracy nad redakcją strony internetowej.

Dzień weterana

Dzień Weterana

Zgodnie z ustawą dzień 29 maja ustanawia się Dniem Weterana Działań poza Granicami Państwa. Święto obchodzimy od 2012 r. razem z Międzynarodowym Dniem Uczestników Misji Pokojowych.

Centrum weterana

Centrum Weterana Działań Poza Granicami Państwa jest jednostką organizacyjną podległą Ministrowi Obrony Narodowej. Można tam uzyskać pomoc, radę oraz konsultacje prawne
i psychologiczne. Centrum współpracuj z instytucjami rządowymi oraz organizacjami
i stowarzyszeniami pozarządowymi.

Designed by JSN and MB