Sprawozdanie z działalności Zrzeszenia Weteranów Działań Poza Granicami Państwa w całym 2016 r. i I. kwartale 2017 r. przedstawione członkom zrzeszenia na spotkaniu w dniu 08 kwietnia 2017 r.

Załącznik nr 1

do protokołu ze spotkania

w dniu 08 kwietnia 2017 roku

 

 

 

S P R A W O Z D A N I E

z działalności Zrzeszenia Weteranów Działań Poza Granicami Państwa
w okresie całego 2016 r. oraz w I. kwartale 2017 r.

 

  Nasze dzisiejsze spotkanie (w dniu 08 kwietnia 2017 roku) jest doskonała okazją aby w części formalnej jeszcze raz podsumować i zaprezentować Szanownym Koleżankom i Kolegom przedsięwzięcia, które były zrealizowane w okresie całego 2016 roku oraz w pierwszym kwartale 2017 roku.

   Posłuży także do przedstawienia zamierzeń planowanych do realizacji w okresie od kwietnia do grudnia 2017 roku oraz omówienia zasad i sposobów udziału w nich członków naszego Zrzeszenia

  I. PRZEDSIĘWZIĘCIA ZREALIZOWANE W 2016 ROKU

  1. W styczniu

          08 i 09 stycznia – pierwsze spotkanie w Częstochowie poświęcone przygotowaniu I. Międzynarodowego Apelu Jasnogórskiego zaplanowanego na 21-23 maja 2016. Kolejne spotkania na Jasnej Górze odbyły się w dniach 22-23 lutego, 21 kwietnia oraz 15 maja (próba generalna);

   2. W lutym

          25 lutego - posiedzenie Zarządu dot. podjęcia działań zmierzających do powiększenia stanów osobowych naszego Zrzeszenia w różnych regionach Kraju, zaplanowanie dalszych przedsięwzięć na II kwartał oraz dokonanie ustaleń dot. uruchomienia strony internetowej, wzorów identyfikatorów, legitymacji oraz Certyfikatów uczestnictwa w Apelu Jasnogórskim.

  3. W marcu

          08 marca – wizyta w Sejmie RP i Centrum Weterana – złożenie wieńców i zapalenie zniczy pod Pomnikiem Weterana;

          18 marca – spotkanie Wielkanocne tzw. jajeczko połączone z omówieniem kwestii związanych z II kwartałem 2016 roku oraz poinformowaniem członków o utworzeniu strony internetowej i podjętych działaniach na rzecz Apelu Jasnogórskiego;

          18 marca - Udział członków Zrzeszenia (z grupy  Warszawy) w uroczystości rozdania Buzdyganów

 4. W kwietniu

          01 kwietnia – udział członków Zrzeszenia (z grupy Warszawy) w naradzie koordynacyjnej dot. uczestnictwa w planowanych na maj centralnych obchodach Dnia Weterana;

          20 – 26 kwietnia – pobyt na Jasnej Górze (21 kwietnia) a w kolejnych dniach przygotowanie legitymacji, identyfikatorów i certyfikatów uczestnictwa w Apelu Jasnogórskim.

          30 kwietnia - Udział członków Zrzeszenia (z grupy  Warszawy)

w spotkaniu Weteranów i Rodzin poległych żołnierzy z Łukaszem Piszczkiem z Borussi w Dortmundzie.

 5. W maju

          03 maja – udział w uroczystościach rocznicowych związanych z Dniem Konstytucji 3 Maja – we Wrocławiu przy pomniku obok Panoramy Racławickiej – złożenie wiązanki kwiatów oraz udział we Mszy św. w Katedrze Wrocławskiej;

          5 maj - Udział członków Zrzeszenia (z grupy  Warszawy) w zebraniu organizacyjnym zorganizowanym w Centrum Weterana.

          06-08 maja – udział w spotkaniu i marszu organizowanym przez Weteranów w Republice Czeskiej;

          15 maja – próba generalna przed Apelem na Jasnej Górze. Dokonanie opłat (50 %) za rezerwacje pokoi w Domu Pielgrzyma, ustalenie przebiegu pobytu, zamówienie wieńca, gołębi, itp.;

          18 maja – spotkanie uczestników udających się na Apel Jasnogórski – omówienie spraw dot. transportu, zasad zakwaterowania i pobytu w Częstochowie, przygotowanie wystawy do Sali Rycerskiej, itd.;

          21 maja - Udział członków Zrzeszenia (z grupy  Warszawy)

w zwiedzaniu oraz poznaniu historii Jednostki Wojskowej komandosów w Lublińcu.

          21- 23 maja – wyjazd wynajętym autokarem do Częstochowy, zakwaterowanie, uczestnictwo w uroczystościach I. Międzynarodowego Apelu Jasnogórskiego z udziałem Weteranów z Republiki Francuskiej, Republiki Słowacji, Republiki Czech, Norwegii, USA i naszego Zrzeszenia;

          28 – 29 maja – udział w konferencji i uroczystościach z okazji 28. obchodów Święta Matki w parafii pw. NMP w Jeleniej Górze-Cieplicach;

          29 maja – udział naszych Weteranów w centralnych obchodach Dnia Weterana w Warszawie;

          28 maja - Udział członków Zrzeszenia (z grupy  Warszawy) w zawodach strzeleckich w Wesołej zajmując wysokie 7, 8 oraz 56 miejsce na 151 zawodników.

          28 maja do 03 czerwca – udział Prezesa Zrzeszenia Kol. płka Jerzego Banacha oraz Kol. Krystyny Banach i Kol. Izy Radzik w Międzynarodowych Obchodach Dnia Weterana w Genewie i uroczystościach w Paryżu. Wygłoszenie przez Kol. J. Banacha podczas konferencji paryskiej referatu nt. Stresu Pourazowego nabytego w służbie podczas misji.

 

6. W czerwcu

          4 czerwca - Udział członka Zrzeszenia (z grupy  Warszawy) Janusza Szywały  w uroczystym koncercie w Kongsvinger w Norwegii z okazji obchodów Dnia Weterana.

          9 czerwca - Udział członków Zrzeszenia (z grupy  Warszawy)

w zebraniu organizacyjnym podsumowójącym I półrocze 2016 r.

          09 czerwca – udział członków naszego warszawskiego Oddziału w posiedzeniu zorganizowanym przez Centrum Weterana nt. spływu kajakowego planowanego w lipcu. Złożenie kwiatów i zapalenie zniczy pod Pomnikiem Weteranów.

 

7. W lipcu

          01 lipca – spotkanie naszego Zrzeszenia w Klubie 4. RBLog we Wrocławiu przy ul. Pretficza – podsumowanie działalności w I. Półroczu 2016 roku;

          1 lipiec - Udział członka Zrzeszenia (z grupy  Warszawy) Andrzeja Adamowicza w Dowództwie Operacyjny Rodzajów Sił Zbrojnych z okazji ich Święta.

          21 lipca – warszawski Oddział naszego Zrzeszenia uczestniczył na terenie WDW Rewita w Ryni w zorganizowanym przez Centrum Weterana „Spotkaniu pokoleń” z udziałem uczniów, rodzin wojskowych i społeczności lokalnej;

          28 -29 lipca – uczestnictwo Kolegów z grupy warszawskiej w II. Spływie Kajakowym Weteranów na Mazurach „Krutynia 2016”. TVP 3 Olsztyn w dniu 29 lipca wyemitowała krótki film o tym wydarzeniu.

 

  8. W sierpniu

          25 sierpnia – pobyt w Warszawie i podpisanie przez Kol. Jerzego Banacha porozumienia o współpracy naszego Zrzeszenia z Centrum Weterana.

          29 sierpnia - Udział członków Zrzeszenia (z grupy  Warszawy) gen. Romana Polko oraz Janusza Szywały w XII Biegu Katorżnika

w m.Kokotek.

 

9. We wrześniu

 

          02 – 04 września – udział w VIII. Międzynarodowym Spotkaniu Niebieskich Beretów w BRNIE w Republice Czeskiej oraz Konferencji nt. Europejskiego Bezpieczeństwa z zaprezentowaniem przez Kol. Ryszarda Woźniaka wystawy i referatu dot. możliwości wykorzystania broni masowego rażenia przez grupy terrorystyczne;

          06 września – wyjazd autokarem przedstawicieli naszego Zrzeszenia na Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego w Kielcach uatrakcyjniony zwiedzaniem ruin Zamku w Chęcinach;

          10 września – udział w uroczystościach XI. Rocznicy powstania Stowarzyszenia 31. Dywizjonu Rakietowego OPK w Kórniku. Złożenie wieńca pod pamiątkową tablicą;

          17 września – udział i wystąpienie naszego Kapelana ks. dr Józefa Steca podczas uroczystości w m. Driel (Holandia) poświęconych 72. rocznicy operacji wojskowej Market Garden. Wystąpienie pt. „Czas na budowanie mostów w Europie i świecie”.

          22-23 września - wykład Kapelana Ks. dr Józefa Steca na konferencji w Karpaczu dot. Profilaktyki zdrowotnej w kształtowaniu zdrowia;

          22-25 września – udział Kol. Jerzego Banacha wraz z Małżonką Krystyną, Kol. Izy Radzik wraz z Małżonkiem oraz Kol. Janusza Szywały w Międzynarodowym Spotkaniu Weteranów EUROTREFF w Stavanger – Norwegia;

          28 września - Udział członków Zrzeszenia (z grupy  Warszawy)

w podpisaniu porozumienia pomiędzy Centrum Weterana

 a powstającym Muzeum Niepodległości w więzieniu na Rakowieckiej.

          30 września do 02 października – udział przedstawicieli naszego Zrzeszenia oraz Stowarzyszenia Weteranów Poszkodowanych w Misjach Poza Granicami Kraju w Międzynarodowym Spotkaniu Weteranów i Obywateli w m. Velikie Ripnany w Republice Słowacji w ramach projektu „Europa dla Obywateli”.

 

10. W październiku

          5 październik - Udział członków Zrzeszenia (z grupy  Warszawy) w uroczystościach 95 lecia Polski Zbrojnej.

          12 października – uczestnictwo, złożenie wieńca i zapalenie zniczy w ramach uroczystego Apelu Uczczenia Pamięci Żołnierzy Polskich w Bitwie pod Lenino na cmentarzu usytuowanym na Wzgórzu Oporowskim we Wrocławiu;

          13 października – udział grupy warszawskiej naszego Zrzeszenia we Mszy Świętej i poświęcenia tablicy upamiętniającej Weteranów uczestników misji w parafii Matki Bożej Fatimskiej w Warszawie – Ursusie;

          22 października – wręczenie Złotego Medalu Peace Commemoration Przeorowi Jasnej Góry Ojcu Marianowi Waligórze podczas uroczystości w Bibliotece Jasnogórskiej;

          27 października – zebranie członków Zrzeszenia poświęcone przyjęciu nowych członków, wydaniu legitymacji oraz omówienie zagadnień bieżących;

 

11. W listopadzie

          07 listopada – spotkanie Kol. Andrzeja Anyszkiewicza i Jego Małżonki oraz Kol. Ryszarda Woźniaka z młodzieżą trzech szkół średnich i społeczeństwem Zgorzelca z okazji 98. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości powiązane z projekcją filmu w reżyserii i produkcji p. Bronisław Bubiaka pt. „Legenda wileńskiej konspiracji” ukazującego działalność Stanisława Kiałki – wielkiego działacza AK w Wilnie i na zesłaniu w Workucie podczas i po II wojnie światowej;

          14 listopada - Udział członków Zrzeszenia (z grupy  Warszawy)

 w otwarciu wystawy fotograficznej w Klubie Dowództwa Garnizonu

z okazji 25 Lecia Niemiecko - Polskiej Współpracy Wojskowej, w której zaprezentowano również zdjęcia wiceprezesa T.Sąsiadka.

          24 – 25 listopada udział naszej delegacji w uroczystym otwarciu Centrum Weterana w BRNIE w Republice Czeskiej;

          w listopadzie w Głosie Weterana i Rezerwisty ukazał się obszerny artykuł Kol. Andrzeja Amanowicza nt. VIII Międzynarodowej Konferencji w Brnie.

 

12 W grudniu

          9 grudnia - Udział członków Zrzeszenia z rodzinami (z grupy  Warszawy) w spotkaniu wigilijnym z udziałem kapelana z WIM oraz zaproszonymi gośćmi z Centrum Weterana

          16 grudnia – spotkanie wigilijne naszego Zrzeszenia w Cukierni Kol. Wolaka z udziałem naszego Kapelana, Kolegów z grupy warszawskiej, zaproszonych gości i prawosławnego chóru wojskowego Oktoich;

          20-21 grudnia – wyjazd do Warszawy i udział przedstawicieli naszego Zrzeszenia w uroczystościach Dnia Pamięci o poległych i zmarłych na misjach poza granicami państwa zorganizowanych przez MON w Katedrze Polowej WP przy ul. Długiej, przy Pomniku Poległych w Centrum Weterana oraz spotkaniu opłatkowym w WAT w Warszawie.

 

II. PRZEDSIĘWZIĘCIA ZREALIZOWANE W I. KWARTALE 2017 ROKU

 

1. W styczniu

·        11 stycznia – udział Kol. Ryszarda Woźniaka w spotkaniu koordynacyjnym w Siedzibie Zarządu Związku Inwalidów Wojennych we Wrocławiu przy ul. Energetycznej. Było to doroczne spotkanie prezesów w ramach porozumienia związków, zrzeszeń, organizacji i stowarzyszeń żołnierskich dot. ustaleń i zasad udziału w przedsięwzięciach i uroczystościach planowanych w 2017 roku;

·        21 styczeń - Udział członka Zrzeszenia (z grupy  Warszawy) Edmunda Postołowicza w uroczystym wręczeniu wyróżnień Weteranom Krwiodawcom w Centrum Odprawowym MON w Warszawie.

·        24 stycznia – udział delegacji Zrzeszenia w uroczystościach pogrzebowych naszego tragicznie zmarłego członka Kol. Bogusława Steca. Proszę wszystkich obecnych o powstanie i uczczenie Jego pamięci minutą ciszy.

 

2. W lutym

 

·        3 luty - Udział członków Zrzeszenia (z grupy  Warszawy) w spotkaniu w Centrum Weterana z Serwisantami - uczestnikami misji w Afganistanie, Iraku i Czadzie.

·        4 luty - Udział członków Zrzeszenia (z grupy  Warszawy) w charytatywnym meczu wspierającym Weteranów pomiędzy koszykarzami AZS Politechnika Warszawa a SKRA Bełchatów;

·        8 luty - Udział członków Zrzeszenia (z grupy  Warszawy) w spotkaniu autorskim w Klubie Dowództwa garnizonu Warszawa z płk Sławomirem Drumowiczem Dowódcą Zgrupowania Sił Specjalnych podczas IX zmiany PKW Irak;

·        19 luty - Udział członków Zrzeszenia (z grupy  Warszawy) w charytatywnym Turnieju Finałowym o Puchar Polski w koszykówce w Arenie Ursynów pomiędzy Stelmet BC Zielona Góra a Anwil Włocławek.

·        20 lutego – spotkanie (na terenie cukierni Wolak) członków Zarządu Zrzeszenia z przedstawicielami Centrum Weterana dot. omówienia udziału naszego Zrzeszenia w uroczystościach organizowanych przez Centrum Weterana – głównie pod kątem centralnych obchodów Dnia Weterana (głos w tej kwestii zabierze Kol Jerzy Banach i przedstawi charakter udziału w tej uroczystości).

 

3. W marcu

 

·        13 marca – udział Kol. Ryszarda Woźniaka, Kol. Jarosława Wikiery, Kol. Jana Drajczyka i Kol. Ryszarda Złocińskiego w VII Zjeździe Zarządu Okręgowego Związku Żołnierzy i Rezerwistów WP w sali konferencyjnej Dolnośląskiej Izby Lekarskiej. W ramach udziału wręczyliśmy szablę Kol. Ryszardowi Leparowskiemu – prezesowi Oddziału ZŻiRWP w Zgorzelcu;

·        24 marca - Udział członków Zrzeszenia (z grupy  Warszawy) w Hotelu Mariott uroczystej gali  wręczenia Buzdyganów  2016.

·        27 marca – udział Kol. Ryszarda Woźniaka w X-tym sprawozdawczo-wyborczym Zjeździe Zarządu Okręgowego Związku Żołnierzy WP. Zjazd odbył się w Hotelu Jasek i poświęcony był oprócz materii sprawozdawczo-wyborczej, wielu sprawom dot. środowiska wojskowego, wypowiedzeniu współpracy przez MON i perspektywom dalszej działalności statutowej.

 

III. PRZEDSIĘWZIĘCIA PLANOWANE W KOLEJNYCH MIESIĄCACH 2017 ROKU

 

W nadchodzących miesiącach Zrzeszenie planuje i serdecznie zaprasza Koleżanki i Kolegów do aktywnego udziału w szeregu przedsięwzięciach, takich jak wymienione poniżej:

 

1. W kwietniu

·        7 kwietnia - Udział członków Zrzeszenia (z grupy  Warszawy) w spotkaniu w spotkaniu z władzami MON w/s nowelizacji Ustawy o weteranach.

·        7 kwietnia - Udział członków Zrzeszenia (z grupy  Warszawy) w spotkaniu organizacyjnym i jednocześnie wielkanocnym podczas którego zostały wręczone legitymacje członkowskie Zrzeszenia uczestnikom misji zagranicznych -  Serwisantom

 

·        19 kwietnia o godz. 12.00 – uczestnictwo w 72. rocznicy forsowania przez 2. Armię WP Nysy Łużyckiej – uroczystość na Cmentarzu 2.AWP w Zgorzelcu;

·         27 - 29 kwietnia         Udział członków Zrzeszenia (z grupy  Warszawy) na zaproszenie Prezydenta Ostrołęki w spotkaniach  z mieszkańcami oraz uczniami szkół ostrołęckich.

 

2. W maju

 

·        1, 3 i 8/9 oraz 26 maja (godz. 12.00) - uczestnictwo w obchodach i uroczystościach rocznicowych we Wrocławiu, w Warszawie i miastach zamieszkiwania naszych członków z okazji Święta wstąpienia do UE, Konstytucji 3 Maja, zakończenia działań II wojny światowej ( 08 lub 09 maja), wmurowania tablicy pamiątkowej poświęconej defiladzie zwycięstwa przez 10 Dywizję Piechoty w maju 1945 r. (uroczystość w dniu 26 maja 2017, godz. 12.00 przy Forum Muzyki za Operą Wrocławską);

·        06 – 07 maja – marsz Weteranów w m. Lednice -Valtice w Republice Czeskiej;

·        14 - 25 maja  - Udział członków Zrzeszenia (z grupy  Warszawy) w 59 Międzynarodowej Pielgrzymce Wojskowej do Lourdes we Francji;

·        21 maja – udział w II. Międzynarodowym Apelu Jasnogórskim w Częstochowie;

·        26-29 maja – udział w centralnych obchodach Dnia Weterana w Giżycku.

 

 2. W czerwcu

 

·        17 czerwca – w miarę możliwości udział w nocnym półmaratonie we Wrocławiu (zaproszenie na naszej stronie internetowej).

 

3. W sierpniu

 

·        15 sierpnia – w uroczystościach Święta Wojska Polskiego w bazylice św. Elżbiety i na Placu Gołębim we Wrocławiu.

 

4. We wrześniu

 

·        01 września – w uroczystościach upamiętniających agresję hitlerowskich Niemiec na Polskę i rozpoczęcie II. wojny światowej,

 

·        podczas pierwszego weekendu – w spotkaniu weteranów w Brnie (szczegóły będą podane po otrzymaniu zaproszenia);

·        w Międzynarodowym Salonie Przemysłu Obronnego w Kielcach;

·        09 września – w uroczystościach rocznicowych 31. Kórnickiego Dywizjonu Rakietowego w Kórniku.

 

5. W październiku

 

          12 października – w uroczystościach Bitwy pod Lenino na Wzgórz Oporowskim.

 

IV. PODSUMOWANIE I WNIOSKI KOŃCOWE

 

W 2016 roku praca Zarządu i członków Zrzeszenia koncentrowała się głównie na kwestiach organizacyjno-administracyjnych (z uwagi na powstanie Zrzeszenia i pozyskiwanie nowych członków). Na podkreślenie zasługuje owocne działanie Prezesa Kol. Banacha oraz Wiceprezesa Kol. Sąsiadka – którzy dzięki usilnym staraniom pozyskali liczną grupę nowych członków. Obecnie nasze Zrzeszenie liczy 101 Koleżanek i Kolegów.

 Sporo uwagi poświęcono współpracy z innymi stowarzyszeniami, związkami i organizacjami Weteranów w naszym Kraju i Poza Granicami ( jesteśmy członkami S. P. I. A. z siedzibą w Lionie). Owocnie układa się nasza współpraca z Centrum Weterana w Warszawie, ze SPIA Francja oraz czeskimi i słowackimi Weteranami.

 

W bieżącym roku musimy skupić się na:

 

 

          szerszym udziale Koleżanek i Kolegów w uroczystościach i spotkaniach różnego typu aby w jeszcze większy i liczniejszy sposób prezentować naszą obecność jako Weteranów, którym drogie są wartości patriotycznego wychowania młodzieży i postrzegania nas przez polskie społeczeństwo;

          pozyskiwaniu w miarę możliwości środków finansowych na naszą działalność

          poszukiwaniu ewentualnej siedziby- miejsca spotkań i naszej działalności;

          reagowaniu w stosowny sposób na wszelkie działania urągające statusowi Weterana;

          podjęciu inicjatyw zmierzających do postrzegania naszego potencjału przez władze miasta, województwa, kraju i MON.

 

V. PODZIĘKOWANIA

Szanowne Koleżanki i Koledzy,

 

w imieniu Zarządu Zrzeszenia i swoim własnym pragnę wyrazić szczególnie serdeczne podziękowania za wkładany wysiłek, poświęcony czas, własne fundusze i inne środki materialne (samochody, itp.) a także talenty organizacyjne oraz podejmowane inicjatywy na rzecz naszego środowiska dla niżej wymienionych Koleżanek i Kolegów:

 

          Krystynie Banach – za Jej wkład pracy merytoryczno-prawniczej i organizacyjnej;

          Izie Radzik – za Jej pomoc lingwistyczną i chęć uczestnictwa w wielu przedsięwzięciach realizowanych w ramach międzynarodowych spotkań i konferencji;

          Ryszardowi Złocińskiemu – za Jego obecność w trakcie wielu uroczystości i wsparcie finansowe naszych działań;

          Kapelanowi Ks. dr Józefowi Stecowi – za wsparcie duchowe, materialne, popularyzowanie wartości patriotyczno-religijnych oraz wyrazy empatii wobec członków Zrzeszenia;

          Janowi Drajczykowi i Jarosławowi Wikierze – za podejmowanie wszelkich inicjatyw związanych z naszym funkcjonowaniem, opracowywanie i wykonawstwo dokumentów (legitymacje, identyfikatory, ryngrafy, projekty, itp.);

          Mariuszowi Bigosowi – za bardzo rzetelne i interesujące prowadzenie strony internetowej, udział w wielu przedsięwzięciach, także poza-organizacyjnych;

          Zbigniewowi Adamskiemu i Jowicie Michalak – za ich wsparcie w organizowaniu przedsięwzięć na terenie Klubu 4. RBLog. Po jego otwarciu, po zakończonym remoncie, liczymy na kontynuowanie takiego działania;

          Prezesowi Jerzemu Banachowi oraz Wiceprezesowi Tadeuszowi Sąsiadkowi oraz Andrzejowi Adamowiczowi, Edmundowi Postołowiczowi, Januszowi Szywale, Ryszardowi Garbaczowi oraz Piotrowi Jaszczukowi – za ich przewodniczenie oraz merytoryczną i aktywną działalność na rzecz Zrzeszenia i innych środowisk Weteranów.

 

Szanowne Koleżanki i Koledzy – bardzo dziękuję za uwagę,

 Jednocześnie, w imieniu Zarządu i swoim własnym pragnę złożyć Wam wszystkim serdeczne, ciepłe życzenia z okazji nadchodzących Świąt Wielkanocnych. Aby tegoroczne święta napełnione były atmosferą uśmiechu, radości i rodzinnego szczęścia.

 

O P R A C O W A Ł

 Kol. Ryszard Woźniak

Wiceprezes Zarządu Weteranów Działań Poza Granicami Państwa

 

 WROCŁAW, dnia 08 kwietnia 2017 roku

 

NASI PARTNERZY

33.Baza Lotnictwa Transportowego

 

Strona www

zrzeszenie weteranów działań poza granicami państwa zrzeszenie weteranów działań poza granicami państwa

Nasza strona internetowa została uruchomiona w marcu 2016 r.
i od tego czasu na bieżąco staramy się informować swoich członków i wszystkich innych
o działalności Zrzeszenia Weteranów Działań Poza Granicami Państwa. Zachęcamy do współpracy nad redakcją strony internetowej.

Dzień weterana

Dzień Weterana

Zgodnie z ustawą dzień 29 maja ustanawia się Dniem Weterana Działań poza Granicami Państwa. Święto obchodzimy od 2012 r. razem z Międzynarodowym Dniem Uczestników Misji Pokojowych.

Centrum weterana

Centrum Weterana Działań Poza Granicami Państwa jest jednostką organizacyjną podległą Ministrowi Obrony Narodowej. Można tam uzyskać pomoc, radę oraz konsultacje prawne
i psychologiczne. Centrum współpracuj z instytucjami rządowymi oraz organizacjami
i stowarzyszeniami pozarządowymi.

Designed by JSN and MB