Promocja książki Generała

15 listopada br. w sali hotelu „Wieniawa” we Wrocławiu odbyła się promocja książki pt. ”Wór kamieni” Generała, autorstwa gen. bryg. dr Zdzisława ROZBICKIEGO i płk dr Gabriela ZMARZLIŃSKIEGO. Spotkanie otworzył wiceprezes Zarządu Głównego ZWiRWP płk Krzysztof MAJER i przywitał zebranych członków Związku Żołnierzy WP, Związku Inwalidów Wojennych RP, Związku Weteranów i Rezerwistów WP, Towarzystwa Wiedzy Obronnej, Klubu Weteranów Lewicy, a w szczególności kawalera Orderu Wojennego Virtuti Militari ppłk ZS Witolda SOKOŁOWSKIEGO, byłego Szefa Sztabu Generalnego WP generała Czesława PIĄTASA, senator Marię BERNY, wiceprezesa Zarządu Głównego ZIW RP płk Wojciecha OLENDERKA i wiceprzewodniczącego RK SLD Wincentego ELSNERA.

Redaktor wydawnictwa ppłk Jan Stanisław JEŻ przedstawił sylwetki autorów i zawartość książki, gdzie na 390 stronach w pierwszej części płk Gabriel ZMARZLIŃSKI kreśli sylwetkę i perypetie generała Wojciecha JARUZELSKIEGO, a w drugiej gen. Zdzisław ROZBICKI w kilkunastu artykułach odnosi się do tradycji i historii WP ale też do obecnego funkcjonowania stowarzyszeń kombatanckich i żołnierskich. Uzupełnieniem książki są zdjęcia i załączniki.

 

Po tym wprowadzeniu odbyła się wielowątkowa, ciekawa dyskusja, gdzie tematyka książki była tylko punktem wyjścia do zaprezentowania opinii i ocen, m.in. przez płk prof. Franciszka KUSIAKA, generała Czesława PIĄTASA, płk Stanisława TOREBKO, Marię BERNY, Michała SYSKĘ, płk Piotra PERTKA, Władysława SZYMAŃSKIEGO, prof. Zbigniewa WIKTORA, Wincentego ELSNERA, mjr Jana ZAGRODZKIEGO i Czesława CYRULA. Zaś wydawca książki Maciej JĘDRASZEK z firmy Jakopol podkreślił, że z przyjemnością współpracował przy edycji książki z gen. Zdzisławem ROZBICKIM, który był nie tylko jej pomysłodawcą, autorem ale i sponsorem. Na zakończenie spotkania wzruszony gen. Zdzisław ROZBICKI podziękował za liczne przybycie, owocną dyskusję i podkreślił, że musimy dawać w codziennych kontaktach, zwłaszcza z młodymi ludźmi, świadectwa prawdy o wojsku, w którym służyliśmy. Wyraził też uznanie płk Adolfowi SITARZOWI za logistyczne przygotowanie promocji książki.

 

płk (s) mgr Krzysztof MAJER

NASI PARTNERZY

Wrocławski Centrum Rozwoju Społecznego

Strona www

zrzeszenie weteranów działań poza granicami państwa zrzeszenie weteranów działań poza granicami państwa

Nasza strona internetowa została uruchomiona w marcu 2016 r.
i od tego czasu na bieżąco staramy się informować swoich członków i wszystkich innych
o działalności Zrzeszenia Weteranów Działań Poza Granicami Państwa. Zachęcamy do współpracy nad redakcją strony internetowej.

Dzień weterana

Dzień Weterana

Zgodnie z ustawą dzień 29 maja ustanawia się Dniem Weterana Działań poza Granicami Państwa. Święto obchodzimy od 2012 r. razem z Międzynarodowym Dniem Uczestników Misji Pokojowych.

Centrum weterana

Centrum Weterana Działań Poza Granicami Państwa jest jednostką organizacyjną podległą Ministrowi Obrony Narodowej. Można tam uzyskać pomoc, radę oraz konsultacje prawne
i psychologiczne. Centrum współpracuj z instytucjami rządowymi oraz organizacjami
i stowarzyszeniami pozarządowymi.

Designed by JSN and MB