IX. MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NIEBIESKICH BERETÓW W BRNIE (Republika Czeska)

W dniach od 7 do 10 września 2017 roku uczestniczyliśmy w 9. Międzynarodowym Spotkaniu Niebieskich Beretów w Brnie w Republice Czeskiej.

 

W spotkaniu Nasze Zrzeszenie reprezentowali:

a) z WROCŁAWIA:

                  kol. Jerzy BANACH ;

                  kol. Jan DRAJCZYK;

                  kol. Izabella RADZIK;

                  kol. Zbigniew ADAMSKI;

                  kol. Józef JODŁOWSKI z małżonką;;

                  kol. Ryszard WOŹNIAK;

b) z WARSZAWY:

                  kol. Tadeusz SĄSIADEK,;

                  kol. Ryszard GARBACZ;

                  kol. Janusz SZYWAŁA.

Należy podkreślić, iż do Brna i w drodze powrotnej wraz z delegacją wrocławską podróżował Prezydent Międzynarodowego Stowarzyszenia Żołnierzy Pokoju (S.P.I.A.) kol. Laurent – Attar BAYROU, który przyleciał do Wiednia z Lionu (Francja) w dniu 07 września 2017 r. i został przewieziony przez kol. Jerzego Banacha i kol. Izę Radzik z lotniska w Wiedniu do Brna. W trakcie pobytu we Wrocławiu goszczony był przez naszego Prezesa kol. Jerzego Banacha, jego małżonkę Krystynę oraz naszą tłumaczkę – kol. Izę Radzik.

Do przejazdu do BRNA i z powrotem wykorzystaliśmy trzy samochody osobowe (dwa z Wrocławia i jeden z Warszawy).

Spotkanie w BRNIE przebiegło zgodnie z planem. Tym razem, oprócz gospodarzy – Czechów obecni byli weterani ze Słowacji, Francji, Polski, Belgii, Bułgarii, Ukrainy i Korei Południowej.

W dniu 08 września od godz. 09.00 do 16.00 odbyła się międzynarodowa konferencja naukowa. Tematyka konferencji została podzielona na dwa panele – poranny i popołudniowy i dotyczyła zagrożeń terrorystycznych oraz bezpieczeństwa w świecie i Europie a także migracji do krajów europejskich.

W konferencji swoje wystąpienia prezentowali przedstawiciele czeskich władz centralnych ( posłowie i europosłowie) i lokalnych, nauczyciele akademiccy, reprezentanci uczelni wojskowych, policji i służb resortowych a także spośród zaproszonych gości :

                  Laurent – Attar BAYROU – Prezydent S.P.I.A. z Francji;

                  Pavel MARKO – ze Słowacji;

                  Ryszard WOŹNIAK – z Polski.   

Po konferencji w godz. od 18.00 do 21.00 odbyło się wspaniałe spotkanie i kolacja w jednym z hoteli w centrum Brna, gdzie zaprosili nas gospodarze – kol. Karol ĆERNOCH wraz ze swoimi weteranami. Podczas spotkania wyróżniono medalami kilkunastu Weteranów ( w tym także z Polski) oraz wręczono przy tej okazji okolicznościowe prezenty.

 

W dniu 09 września w godzinach dopołudniowych panowała sportowa atmosfera, podczas której odbywał się międzynarodowy turniej piłki nożnej, zawody w strzelaniu z pistoletu laserowego oraz pokazy i zawody kobiet i mężczyzn reprezentujących tzw. kluby strongmenów i srtrongwomen.

W godzinach popołudniowych 09 września odbyło się spotkanie w Centrum Weterana wszystkich weteranów. Poświęcono je omówieniu i skoordynowaniu planów zamierzeń SPIA na 2018 rok (wiele przedsięwzięć związanych będzie z okrągłymi rocznicami np. 30 rocznicy powołania do życia SPIA, uroczystości w Genewie i pod Monte Casino, itp.). Zamierzenia prezentowali prezydent Laurent-Attar Bayrou i prezesi poszczególnych delegacji.

W dniu 10 września 2016 roku po śniadaniu, przy przepięknej pogodzie, udaliśmy się w drogę powrotną.

Należy przypuszczać, że atmosferę naszego pobytu w Brnie ukażą załączone zdjęcia (kol. Jan Drajczyk wykonał ich ponad 1000, ale ze zrozumiałych względów nie można ich wszystkich umieścić na naszej stronie).

Opracował: kol. Ryszard WOŹNIAK

Zdjęcia: kol. Jan Aleksander DRAJCZYK

NASI PARTNERZY

Wrocławski Centrum Rozwoju Społecznego

Strona www

zrzeszenie weteranów działań poza granicami państwa zrzeszenie weteranów działań poza granicami państwa

Nasza strona internetowa została uruchomiona w marcu 2016 r.
i od tego czasu na bieżąco staramy się informować swoich członków i wszystkich innych
o działalności Zrzeszenia Weteranów Działań Poza Granicami Państwa. Zachęcamy do współpracy nad redakcją strony internetowej.

Dzień weterana

Dzień Weterana

Zgodnie z ustawą dzień 29 maja ustanawia się Dniem Weterana Działań poza Granicami Państwa. Święto obchodzimy od 2012 r. razem z Międzynarodowym Dniem Uczestników Misji Pokojowych.

Centrum weterana

Centrum Weterana Działań Poza Granicami Państwa jest jednostką organizacyjną podległą Ministrowi Obrony Narodowej. Można tam uzyskać pomoc, radę oraz konsultacje prawne
i psychologiczne. Centrum współpracuj z instytucjami rządowymi oraz organizacjami
i stowarzyszeniami pozarządowymi.

Designed by JSN and MB