Spotkanie przyjaciół w dniu 22 stycznia 2018 roku 

22 stycznia 2018 r. w siedzibie Zarządu Okręgowego Związku Inwalidów Wojennych RP we Wrocławiu odbyło się doroczne spotkanie prezesów wrocławskiego „Porozumienia ...” związków i stowarzyszeń żołnierskich. Spotkanie otworzył gospodarz prezes Wojciech OLENDEREK, przywitał zebranych i życzył nam owocnych obrad.

Poszczególne organizacje reprezentowali: Związek Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych – kpt. mgr inż. Konstanty IGNACZAK, członek Zarządu Głównego, prezes Dolnośląskiego Zarządu Wojewódzkiego i płk dr Władysław TKACZEW, wiceprezes Dolnośląskiego Zarządu Wojewódzkiego ZKRPiBWP oraz członek Zarządu Głównego, prezes Zarządu Okręgowego TWO; Związek Żołnierzy Wojska Polskiego – płk mgr inż. Marian DĄBROWSKI, prezes Zarządu Wojewódzkiego i płk dypl. Lucjan ŁAWNICZEK, wiceprezes Zarządu Wojewódzkiego; Towarzystwo Wiedzy Obronnej – płk mgr Aleksander PODOLSKI, sekretarz Zarządu Okręgowego; Związek Inwalidów Wojennych RP – płk mgr Wojciech OLENDEREK, wiceprezes Zarządu Głównego, prezes Zarządu Okręgowego i płk mgr Stefan KOZIARA, rzecznik prasowy Zarządu Okręgowego; Związek Weteranów i Rezerwistów WP – płk mgr Krzysztof MAJER, wiceprezes Zarządu Głównego, prezes Zarządu Dolnośląskiego i ppłk dr Józef FRĄCZEK, wiceprezes Zarządu Dolnośląskiego; Instytut Badań Naukowych im. gen. Edwina Rozłubirskiego – płk dr Andrzej KOTLIŃSKI, prezes Zarządu Oddziału Wrocławskiego, płk dypl. Ryszard WOŹNIAK, wiceprezes Zarządu Zrzeszenia Weteranów Działań Poza Granicami Państwa.

 

Po otwarciu zebrania dalsze obrady poprowadził Przewodniczący „Porozumienia …” Krzysztof MAJER. Z relacji prezesów wynika, że pomimo zmniejszania się szeregów kombatantów, żołnierzy i inwalidów, udało się realizować przedsięwzięcia programowo-organizacyjne na dobrym poziomie. Organizacje wojewódzkie ZŻWP i ZWiRWP odbyły w ub. roku swoje zjazdy wojewódzkie. Podsumowano działalność programowo-organizacyjną i wybrano władze, prezesami pozostają nadal pułkownicy Marian DĄBROWSKI i Krzysztof MAJER. Wspólnie m.in. prowadziliśmy uroczystości patriotyczno-religijne w miejscach pamięci narodowej we Wrocławiu i regionie. Popularyzowano tradycje i historię Wojska Polskiego. Dbano o satysfakcjonowanie działaczy związkowych odznaczeniami resortowymi, regionalnymi oraz związkowymi. Podkreślono dobrą współpracę z jednostkami wojskowymi we Wrocławiu. Została zorganizowana uroczystość patriotyczna z wojskową asystą honorową przy tablicy upamiętniającej Defiladę Zwycięstwa żołnierzy 10 Dywizji Piechoty z 26 maja 1945 r. na Placu Wolności we Wrocławiu, a 74. rocznicę Bitwy pod Lenino świętowaliśmy z wojskową asystą honorową i Orkiestrą Reprezentacyjną Wojsk Lądowych na Cmentarzu Żołnierzy Polskich. W każdej z tych uroczystości kapelani wojskowi trzech wyznań odmówili modlitwę ekumeniczną za poległych i pomordowanych.

 

Zarząd Wojewódzki ZŻ WP zorganizował m.in. konferencję poświęconą historii i teraźniejszości w Wojsku Polskim oraz wydał z tej okazji Biuletyn Specjalny, który otrzymaliśmy na spotkaniu. Pochwaliłem się działalnością edytorską Zarządu Dolnośląskiego ZWiRWP, która osiągnęła już 40 pozycji, z których trzy ostatnie wręczyłem prezesom. Warto też wspomnieć inicjatywę kilku naszych stowarzyszeń, które powołały Kapitułę Krzyża Pamiątkowego 150-lecia urodzin marszałka Józefa Piłsudskiego. Jesteśmy wdzięczni Dolnośląskiemu Urzędowi Marszałkowskiemu i Dowódcy Garnizonu WP za wsparcie wielu naszych działań. Wyrażano niepokój słabym zainteresowaniem większości szkół bezpośrednim kontaktem uczniów z kombatantami i weteranami w ramach „żywych” lekcji historii oraz niestety „starzenia” się szeregów członkowskich naszych stowarzyszeń.

 

Następnie przedstawiono propozycje do planu wspólnych przedsięwzięć na 2018 rok. Priorytetem będą dla nas organizowane wspólnie historyczne konferencje popularnonaukowe oraz godne uczczenie rocznic i świąt wojskowych, a zwłaszcza obchody 100-lecia Odzyskania przez Polskę Niepodległości. W br. organizacja wojewódzka ZKRPiBWP oraz okręgowa ZIW RP odbędą swoje zjazdy delegatów. Warto podkreślić, że współdziałanie naszych związków wojskowych we Wrocławiu z powodzeniem funkcjonuje już z od 1997 roku, a mi powierzono obowiązki prezydenta Porozumienia na kolejny 2018 rok. Następnie odbyliśmy żywą, wielowątkową - ponad godzinną dyskusję o problemach funkcjonowania naszych związków, o sprawach lokalnych i krajowych, w kontekście zbliżających się wyborów samorządowych.

 

 

Opracował     płk (s) mgr Krzysztof MAJER

 

 

Foto: Stefan KOZIARA i Krzysztof MAJER

 

 

NASI PARTNERZY

Wrocławski Centrum Rozwoju Społecznego

Strona www

zrzeszenie weteranów działań poza granicami państwa zrzeszenie weteranów działań poza granicami państwa

Nasza strona internetowa została uruchomiona w marcu 2016 r.
i od tego czasu na bieżąco staramy się informować swoich członków i wszystkich innych
o działalności Zrzeszenia Weteranów Działań Poza Granicami Państwa. Zachęcamy do współpracy nad redakcją strony internetowej.

Dzień weterana

Dzień Weterana

Zgodnie z ustawą dzień 29 maja ustanawia się Dniem Weterana Działań poza Granicami Państwa. Święto obchodzimy od 2012 r. razem z Międzynarodowym Dniem Uczestników Misji Pokojowych.

Centrum weterana

Centrum Weterana Działań Poza Granicami Państwa jest jednostką organizacyjną podległą Ministrowi Obrony Narodowej. Można tam uzyskać pomoc, radę oraz konsultacje prawne
i psychologiczne. Centrum współpracuj z instytucjami rządowymi oraz organizacjami
i stowarzyszeniami pozarządowymi.

Designed by JSN and MB