74. ROCZNICA POWSTANIA WARSZAWSKIEGO

1 sierpnia 2018 roku we Wrocławiu - podobnie jak w całym naszym kraju - uroczyście upamiętniono 74. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego. Przy pomniku Rotmistrza Witolda Pileckiego uczczono pamięć poległych i pomordowanych powstańców i warszawskiej ludności cywilnej,  o godzinie 17.00 oddano hołd minutą ciszy. Były okolicznościowe przemówienia, apel pamięci i salwa honorowa i składanie wieńców oraz wiązanek kwiatów. W imieniu naszego Zrzeszenia uczynili to Koledzy: Zbigniew Adamski, Jarosław Wikiera i Ryszard Woźniak.

 

NASI PARTNERZY

Wrocławski Centrum Rozwoju Społecznego

Strona www

zrzeszenie weteranów działań poza granicami państwa zrzeszenie weteranów działań poza granicami państwa

Nasza strona internetowa została uruchomiona w marcu 2016 r.
i od tego czasu na bieżąco staramy się informować swoich członków i wszystkich innych
o działalności Zrzeszenia Weteranów Działań Poza Granicami Państwa. Zachęcamy do współpracy nad redakcją strony internetowej.

Dzień weterana

Dzień Weterana

Zgodnie z ustawą dzień 29 maja ustanawia się Dniem Weterana Działań poza Granicami Państwa. Święto obchodzimy od 2012 r. razem z Międzynarodowym Dniem Uczestników Misji Pokojowych.

Centrum weterana

Centrum Weterana Działań Poza Granicami Państwa jest jednostką organizacyjną podległą Ministrowi Obrony Narodowej. Można tam uzyskać pomoc, radę oraz konsultacje prawne
i psychologiczne. Centrum współpracuj z instytucjami rządowymi oraz organizacjami
i stowarzyszeniami pozarządowymi.

Designed by JSN and MB