W ramach obchodów 20 lecia wstąpienia Polski do NATO oraz 70 lecia jego powstania
w Akademickim Centrum Kultury Akademii Wojsk Lądowych we Wrocławiu rozmawiano o Traktacie Północnoatlantyckim i polskim członkostwie w NATO. W dyskusji brali udział podchorążowie pierwszego roku studiów. Z wykładem nt. "Akcesji Polski do NATO
i współpracy weteranów w ramach AISP"
wystąpił Wiceprezes Zrzeszenia Weteranów Działań Poza Granicami Państwa nasz kolega płk. dypl. w st. sp. Ryszarda Woźniaka.

 

Podchorążowie pierwszego rocznika wysłuchali prelekcji na temat okoliczności przyjęcia 20 lat temu Polski wraz z Czechami i Węgrami do NATO. Była to bogato ilustrowana archiwalnymi materiałami retrospekcja oficera, świadka i uczestnika tamtych historycznych wydarzeń, który w dniu przystąpienia Polski do Traktatu Północnoatlantyckiego służył na stanowisku zastępcy attaché przy ambasadzie RP w Waszyngtonie.

Dodatkowo, z okazji przypadającej na dzień 4 kwietnia br., 70. rocznicy podpisania Traktatu Północnoatlantyckiego, w Akademickim Centrum Kultury przygotowano wystawę zawierającą unikalne publikacje tematyczne. Wystawa będzie otwarta dla wszystkich do 15 kwietnia br. w holu ACK.

 

***

 

Płk dypl. w st. sp. Ryszard Woźniak jest absolwentem Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Zmechanizowanych im. Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu. Był również słuchaczem Akademii Sztabu Generalnego w Dreźnie i podyplomowych studiów specjalnych w Akademii Sztabu Generalnego oraz w Centrum Wojskowej Służby Zagranicznej w Warszawie. Podczas swojej długoletniej kariery wojskowej służył w Grupie Obserwatorów Wojskowych ONZ (UNIIMOG) w Iraku oraz Kwaterze Głównej Sił Ochronnych ONZ (UNPROFOR) w b. Jugosławii. Po zakończeniu służby na stanowisku attaché obrony w Waszyngtonie objął stanowisko w starszego oficera Polskiego Zespołu Łącznikowego w Koalicyjnym Centrum Koordynacyjnym przy Centralnym Dowództwie USA (US CENTCOM) w Tampie na Florydzie. Swoją międzynarodową karierę wojskową zakończył jako pierwszy powojenny attaché obrony przy ambasadzie RP w Teheranie (Iran) oraz jako dodatkowo akredytowany na ww. stanowisku przy ambasadzie RP w Aszchabadzie (Turkmenistan). Od 2015 r. Wiceprezes Zrzeszenia Weteranów Działań Poza Granicami Państwa oraz członek Międzynarodowego Stowarzyszenia Żołnierzy Pokoju (S.P.I.A.)

Tekst: mjr Marcin Jasnowski

Zdjęcia: st. kpr. pchor. Kornel Wasilewski

https://awl.edu.pl/uczelnia-start/aktualnosci/z-ostatniej-chwili/8265-siedemdziesiate-urodziny-nato

MB

NASI PARTNERZY

Wrocławski Centrum Rozwoju Społecznego

Strona www

zrzeszenie weteranów działań poza granicami państwa zrzeszenie weteranów działań poza granicami państwa

Nasza strona internetowa została uruchomiona w marcu 2016 r.
i od tego czasu na bieżąco staramy się informować swoich członków i wszystkich innych
o działalności Zrzeszenia Weteranów Działań Poza Granicami Państwa. Zachęcamy do współpracy nad redakcją strony internetowej.

Dzień weterana

Dzień Weterana

Zgodnie z ustawą dzień 29 maja ustanawia się Dniem Weterana Działań poza Granicami Państwa. Święto obchodzimy od 2012 r. razem z Międzynarodowym Dniem Uczestników Misji Pokojowych.

Centrum weterana

Centrum Weterana Działań Poza Granicami Państwa jest jednostką organizacyjną podległą Ministrowi Obrony Narodowej. Można tam uzyskać pomoc, radę oraz konsultacje prawne
i psychologiczne. Centrum współpracuj z instytucjami rządowymi oraz organizacjami
i stowarzyszeniami pozarządowymi.

Designed by JSN and MB