Delegacja Zrzeszenia Weteranów Działań Poza Granicami Państwa pod przewodnictwem Prezesa Jerzego Banacha spotkała się z Prezydentem Wrocławia Jackiem Sutrykiem. To były konstruktywne i dobre rozmowy. Dziękujemy za miłe przyjęcie.

Wizyta delegacji ZWDPGP u Pana Prezydenta Wrocławia Jacka Sutryka (w dniu 7 maja 2019 roku)

Prezes ZWDPGP Jerzy Banach podpisuje list gratulacyjny dla Prezydenta Wrocławia Pana Jacka Sutryka (w dniu 07 maja 2019 roku)

 

Przed wejściem do Ratusza z Urzędem Prezydenta Wrocławia

 

Delegacja Naszego Zrzeszenia w rozmowach z Panem Prezydentem Jackiem Sutrykiem.

 

Od lewej: płk (s) Ryszard Woźniak, Pani Iza Radzik, Pan Prezydent Wrocławia Jacek Sutryk, ppłk Anatolij Sołowiow (prezes S.P.I.A. Federacji Rosyjskiej), płk lek. med. Jerzy Banach, mjr Mariusz Bigos, płk (s) Zdzisław Czekierda

 

 

 

JESZCZE JEDNO PAMIĄTKOWE ZDJĘCIE Z PANEM PREZYDENTEM (w naszych rękach prezenty od Pana Prezydenta Jacka Sutryka)

  Bezdomny kot "Wrocek" zaadoptowany przez pana Prezydenta. Wyglądał na już zadomowionego.

 

 

 Ryszard Woźniak i Mariusz Bigos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NASI PARTNERZY

Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego

Strona www

zrzeszenie weteranów działań poza granicami państwa zrzeszenie weteranów działań poza granicami państwa

Nasza strona internetowa została uruchomiona w marcu 2016 r.
i od tego czasu na bieżąco staramy się informować swoich członków i wszystkich innych
o działalności Zrzeszenia Weteranów Działań Poza Granicami Państwa. Zachęcamy do współpracy nad redakcją strony internetowej.

Dzień weterana

Dzień Weterana

Zgodnie z ustawą dzień 29 maja ustanawia się Dniem Weterana Działań poza Granicami Państwa. Święto obchodzimy od 2012 r. razem z Międzynarodowym Dniem Uczestników Misji Pokojowych.

Centrum weterana

Centrum Weterana Działań Poza Granicami Państwa jest jednostką organizacyjną podległą Ministrowi Obrony Narodowej. Można tam uzyskać pomoc, radę oraz konsultacje prawne
i psychologiczne. Centrum współpracuj z instytucjami rządowymi oraz organizacjami
i stowarzyszeniami pozarządowymi.

Designed by JSN and MB