Narodowe Święto 3 Maja we Wrocławiu tradycyjnie zaczęło się przy Panoramie Racławickiej. Zgromadziło: mieszkańców Wrocławia, kombatantów, weteranów, przedstawicieli sejmu, władz państwowych, samorządowych, służb państwowych i wojsko. Nie zabrakło przedstawicieli Zrzeszenia Weteranów Działań Poza Granicami Państwa.

 


Pomnik Konstytucji 3 Maja we Wrocławiu znajduje się obok Rotundy Panoramy Racławickiej. Tradycyjnie co roku odbywają się uroczystości upamiętniające uchwalenie pierwszej w Europie konstytucji.Nie inaczej było 3 maja 2019 r. Oprawę wojskową uroczystości zapewniły: kompania honorowa wystawiona przez 10.Wrocławski Pułk Dowodzenia i Orkiestra Reprezentacyjna Wojsk Lądowych. W trakcie uroczystości odczytano apel pamięci i złożono pod pomnikiem wieńce i kwiaty ku czci twórców konstytucji.

 

 

NASI PARTNERZY

Wrocławski Centrum Rozwoju Społecznego

Strona www

zrzeszenie weteranów działań poza granicami państwa zrzeszenie weteranów działań poza granicami państwa

Nasza strona internetowa została uruchomiona w marcu 2016 r.
i od tego czasu na bieżąco staramy się informować swoich członków i wszystkich innych
o działalności Zrzeszenia Weteranów Działań Poza Granicami Państwa. Zachęcamy do współpracy nad redakcją strony internetowej.

Dzień weterana

Dzień Weterana

Zgodnie z ustawą dzień 29 maja ustanawia się Dniem Weterana Działań poza Granicami Państwa. Święto obchodzimy od 2012 r. razem z Międzynarodowym Dniem Uczestników Misji Pokojowych.

Centrum weterana

Centrum Weterana Działań Poza Granicami Państwa jest jednostką organizacyjną podległą Ministrowi Obrony Narodowej. Można tam uzyskać pomoc, radę oraz konsultacje prawne
i psychologiczne. Centrum współpracuj z instytucjami rządowymi oraz organizacjami
i stowarzyszeniami pozarządowymi.

Designed by JSN and MB