W dniu 19.05.2019 r. członkowie Zrzeszenia Weteranów Działań Poza Granicami Państwa uczestniczyli w uroczystej Mszy Św. oraz Apelu Jasnogórskim. Sanktuarium na Jasnej Górze już po raz czwarty jest miejscem Apelu Jasnogórskiego w intencji weteranów działań poza granicami państwa i kombatantów bitwy pod Monte Cassino. Apel prowadził o. prof. Eustachy Rakoczy oraz ks. prałat dr Józef Stec, kapelana Weteranów Misji Pokojowych ONZ.

 

MB

NASI PARTNERZY

Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego

Strona www

zrzeszenie weteranów działań poza granicami państwa zrzeszenie weteranów działań poza granicami państwa

Nasza strona internetowa została uruchomiona w marcu 2016 r.
i od tego czasu na bieżąco staramy się informować swoich członków i wszystkich innych
o działalności Zrzeszenia Weteranów Działań Poza Granicami Państwa. Zachęcamy do współpracy nad redakcją strony internetowej.

Dzień weterana

Dzień Weterana

Zgodnie z ustawą dzień 29 maja ustanawia się Dniem Weterana Działań poza Granicami Państwa. Święto obchodzimy od 2012 r. razem z Międzynarodowym Dniem Uczestników Misji Pokojowych.

Centrum weterana

Centrum Weterana Działań Poza Granicami Państwa jest jednostką organizacyjną podległą Ministrowi Obrony Narodowej. Można tam uzyskać pomoc, radę oraz konsultacje prawne
i psychologiczne. Centrum współpracuj z instytucjami rządowymi oraz organizacjami
i stowarzyszeniami pozarządowymi.

Designed by JSN and MB