Od początku działalności Zrzeszenia Weteranów Działań Poza Granicami Państwa, czyli od roku 2015, trawa dyskusja dotycząca ufundowania sztandaru. Rozmowy o jego wyglądzie oraz regulaminie komitetu fundacyjnego toczyły się praktycznie do ostatnich chwil, kiedy to 14.09.2019 r. zapadły ostateczne decyzje. Decydującą okazją ufundowania sztandaru jest 5 lecie Naszego Zrzeszenia, które przypada na 2020 rok. W związku z organizacją międzynarodowego Spotkania Weteranów we Wrocławiu obchody rocznicowe zapoczątkowane zostaną już w końcu listopada 2019 r.

 

MB

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NASI PARTNERZY

33.Baza Lotnictwa Transportowego

 

Strona www

zrzeszenie weteranów działań poza granicami państwa zrzeszenie weteranów działań poza granicami państwa

Nasza strona internetowa została uruchomiona w marcu 2016 r.
i od tego czasu na bieżąco staramy się informować swoich członków i wszystkich innych
o działalności Zrzeszenia Weteranów Działań Poza Granicami Państwa. Zachęcamy do współpracy nad redakcją strony internetowej.

Dzień weterana

Dzień Weterana

Zgodnie z ustawą dzień 29 maja ustanawia się Dniem Weterana Działań poza Granicami Państwa. Święto obchodzimy od 2012 r. razem z Międzynarodowym Dniem Uczestników Misji Pokojowych.

Centrum weterana

Centrum Weterana Działań Poza Granicami Państwa jest jednostką organizacyjną podległą Ministrowi Obrony Narodowej. Można tam uzyskać pomoc, radę oraz konsultacje prawne
i psychologiczne. Centrum współpracuj z instytucjami rządowymi oraz organizacjami
i stowarzyszeniami pozarządowymi.

Designed by JSN and MB