11 listopada 2019 r. we Wrocławiu obchody Narodowego Święta Niepodległości miały tradycyjnie uroczysty i podniosły charakter. Rozpoczęto je mszą św. odprawioną w Kościele Garnizonowym pw. św. Elżbiety, którą z kapelanami wojskowymi, koncelebrował ks. bp prof. dr hab. Jacek KICIŃSKI. Na wszystkich uroczystościach nie zabrakło przedstawicieli Naszego Zrzeszenia. Następie udaliśmy się na Plac Wolności.

 Na Placu Wolności, w towarzystwie wojskowej asyście honorowej, odbyły się uroczystości dla wszystkich mieszkańców Wrocławia.  Po odśpiewaniu hymnu państwowego, wysłuchaniu wystąpień okolicznościowych, zostały wręczone odznaczenia wojskowe i awanse. Kompania honorowa oddała salwę honorową, a Komendant Garnizonu odczytał Apel Pamięci. Część oficjalną zakończyła defilada pododdziałów wojskowych, policyjnych, Straży Miejskiej, Straży Leśnej, Służby Celnej oraz drużyn sztandarowych ZHP i ZHR. Przemaszerowały też poczty sztandarowe. Uroczystość zakończyła Orkiestra Reprezentacyjna Wojsk Lądowych grając Pieśń Reprezentacyjną Wojska Polskiego.

 

 

 

 

NASI PARTNERZY

Wrocławski Centrum Rozwoju Społecznego

Strona www

zrzeszenie weteranów działań poza granicami państwa zrzeszenie weteranów działań poza granicami państwa

Nasza strona internetowa została uruchomiona w marcu 2016 r.
i od tego czasu na bieżąco staramy się informować swoich członków i wszystkich innych
o działalności Zrzeszenia Weteranów Działań Poza Granicami Państwa. Zachęcamy do współpracy nad redakcją strony internetowej.

Dzień weterana

Dzień Weterana

Zgodnie z ustawą dzień 29 maja ustanawia się Dniem Weterana Działań poza Granicami Państwa. Święto obchodzimy od 2012 r. razem z Międzynarodowym Dniem Uczestników Misji Pokojowych.

Centrum weterana

Centrum Weterana Działań Poza Granicami Państwa jest jednostką organizacyjną podległą Ministrowi Obrony Narodowej. Można tam uzyskać pomoc, radę oraz konsultacje prawne
i psychologiczne. Centrum współpracuj z instytucjami rządowymi oraz organizacjami
i stowarzyszeniami pozarządowymi.

Designed by JSN and MB