„Mury tej szkoły opuściło wielu wybitnych dowódców...Gratuluję zarówno rozpoczynającym naukę w Akademii Wojsk Lądowych, jak i kontynuującym ją na kolejnych latach studiów, dobrego wyboru ścieżki edukacyjnej.” - tak Minister ON w liście podziękował gen. bryg. prof. dr. hab. Dariuszowi Skorupce za wieloletnią służbę i wszystkie projekty realizowane dla rozwoju bezpieczeństwa Polski.

27.09.2021 r. w inauguracji wzięło udział wielu znamienitych gości, a wśród nich przedstawiciele: Prezydenta, Premiera, Sejmu, Ministerstwa Obrony Narodowej, Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych, jednostek wojskowych, policji, straży pożarnej, władz wojewódzkich i samorządowych oraz uczelni krajowych. Nie zabrakło także przedstawicieli Zrzeszenia Weteranów Działań Poza Granicami Państwa, Prezesa dr Jerzego Banacha i Wiceprezesa płk dypl. w st. spocz. Ryszarda Woźniaka.

MB

NASI PARTNERZY

Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego

Strona www

zrzeszenie weteranów działań poza granicami państwa zrzeszenie weteranów działań poza granicami państwa

Nasza strona internetowa została uruchomiona w marcu 2016 r.
i od tego czasu na bieżąco staramy się informować swoich członków i wszystkich innych
o działalności Zrzeszenia Weteranów Działań Poza Granicami Państwa. Zachęcamy do współpracy nad redakcją strony internetowej.

Dzień weterana

Dzień Weterana

Zgodnie z ustawą dzień 29 maja ustanawia się Dniem Weterana Działań poza Granicami Państwa. Święto obchodzimy od 2012 r. razem z Międzynarodowym Dniem Uczestników Misji Pokojowych.

Centrum weterana

Centrum Weterana Działań Poza Granicami Państwa jest jednostką organizacyjną podległą Ministrowi Obrony Narodowej. Można tam uzyskać pomoc, radę oraz konsultacje prawne
i psychologiczne. Centrum współpracuj z instytucjami rządowymi oraz organizacjami
i stowarzyszeniami pozarządowymi.

Designed by JSN and MB