26 stycznia 2022 r. w siedzibie Związku Inwalidów Wojennych RP odbyło się tradycyjne spotkanie koordynacyjne prezesów stowarzyszeń kombatanckich i żołnierskich skupionych w Porozumieniu we Wrocławiu. Gospodarz wiceprezes Zarządu Głównego, prezes Zarządu Okręgowego ZIW RP płk mgr Wojciech OLENDEREK przywitał przybyłych: mgr Teresę WŁODAREK, prezes Dolnośląskiego Zarządu Wojewódzkiego Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych, płk dypl. Ryszarda WOŹNIAKA, wiceprezesa Zrzeszenia Weteranów Działań Poza Granicami Państwa, płk mgr Krzysztofa MAJERA, wiceprezesa Zarządu Głównego, prezesa Zarządu Dolnośląskiego Związku Weteranów i Rezerwistów WP, płk dr Władysława TKACZEWA, prezesa Zarządu Okręgowego Towarzystwa Wiedzy Obronnej, kmdr mgr Aleksandra PODOLSKIEGO, sekretarza  Zarządu Okręgowego Towarzystwa Wiedzy Obronnej, ppłk inż. Bogumiła DUCZMALEWSKIEGO, prezesa Zarządu Wojewódzkiego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego, ppłk Andrzeja LAZARKA, prezesa Koła nr 5 Stowarzyszenia Kombatantów Misji Pokojowych ONZ, ppłk mgr Macieja MUSIAŁA, dyrektora Oddziału Wrocławskiego Instytutu Badań Naukowych im. gen. Edwina Rozłubirskiego.

 

            Prezydent Porozumienia kol. Krzysztof MAJER zaproponował uczczeniem chwilą ciszy pamięci naszych zasłużonych członków i sojuszników, którzy odeszli na Wieczną Wartę, a zwłaszcza gen. bryg. dr Zdzisława ROZBICKIEGO, senator Marii BERNY, płk dr med. Kazimierza WYDROWSKIEGO, płk dr Andrzeja KOTLIŃSKIEGO i płk mgr Bolesława TABORA. Następnie prezesi przedstawili informację o działaniach programowo-organizacyjnych w minionym roku. Podkreślali, że pomimo ograniczeń pandemicznych starano się realizować działania na dobrym poziomie. Uczestniczyliśmy w wielu uroczystościach rocznicowych i świętach, organizowanych na terenie województwa dolnośląskiego i miasta Wrocławia. Towarzystwo Wiedzy Obronnej i Unia Polskich Ugrupowań Monarchistycznych m.in. opublikowało książkę „Bezpieczeństwo państwa i edukacja obronna młodzieży gwarantem suwerenności Polski” autorstwa Władysława TKACZEWA i Aleksandra PODOLSKIEGO liczącą 322 stron. Zarząd Dolnośląski przygotował broszury Moniki ŚLADEWSKIEJ „O trudnej historii Kresów II RP i nie tylko ...” - 231 stron i Zdzisława ROZBICKIEGO „O historii i nie tylko ...” - 346 stron. Jestemy szczególnie wdzięczni dowódcy Garnizonu WP gen. bryg. Dariuszowi KRZYWDZIŃSKIEMU, dowódcy 10 Wrocławskiego Pułku Dowodzenia płk Dariuszowi DEJNEKA i nieetatoweu komendantowi Garnizonu WP mjr Sebastianowi KRUPKA za pomoc w organizacji i zapewnieniu wojskowej asysty honorowej uroczystości patriotyczno-religijnych w rocznicę Defilady Zwycięstwa żołnierzy 10 Dywizji Piechoty na Placu Wolności we Wrocławiu i Chrztu Bojowego żołnierzy 1 Dywizji Piechoty pod Lenino. Kol. Krzysztof MAJER poinformował o organizacji Dolnośląskiego Okręgu Związku Strzeleckiego „Strzelec” RP, którego został mianowany dowódcą. Na uznanie zasługuje inicjatywa Zarządu Okręgowego ZIW RP zorganizowania uroczystego Dnia Inwalidy Wojennego. Niestety odczuliśmy też negatywne zjawisko zmniejszenia stanów osobowych naszych stowarzyszeń, związanych częściowo z nadumieralnością wynikającą z zakażeń covidowych.

 

            W drugiej części spotkania omówiliśmy i przyjęliśmy plan współdziałania naszych stowarzyszeń na 2022 rok. Kol. Maciej MUSIAŁ zaproponował uzupełnienie planu o zorganizowanie w miarę możliwości konferencji popularno naukowych nt. 25 lat Konstytucji RP oraz Historia pańszczyzny w Polsce. Kol. Wojciech OLENDEREK przypomniał inicjatywę Zarządu Okręgowego ZIW RP sprzed dwóch lat w sprawie ufundowania obelisku lub głazu na Placu Wolności we Wrocławiu dla upamiętnienia pamięci żołnierzy wszystkich frontów, przy którym można by organizować uroczystości w godnych warunkach z okazji świąt i rocznic wojskowych. Przez aklamację przyjęto wniosek o prezydencję Porozumienia przez kol. Krzysztofa MAJERA w kolejnym roku. Na zakończenie, przy toaście życzyliśmy sobie wspólnie powodzenia w realizacji ambitnych planów i zakreślonych zadań oraz zdrowia.

 

 

NASI PARTNERZY

Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego

Strona www

zrzeszenie weteranów działań poza granicami państwa zrzeszenie weteranów działań poza granicami państwa

Nasza strona internetowa została uruchomiona w marcu 2016 r.
i od tego czasu na bieżąco staramy się informować swoich członków i wszystkich innych
o działalności Zrzeszenia Weteranów Działań Poza Granicami Państwa. Zachęcamy do współpracy nad redakcją strony internetowej.

Dzień weterana

Dzień Weterana

Zgodnie z ustawą dzień 29 maja ustanawia się Dniem Weterana Działań poza Granicami Państwa. Święto obchodzimy od 2012 r. razem z Międzynarodowym Dniem Uczestników Misji Pokojowych.

Centrum weterana

Centrum Weterana Działań Poza Granicami Państwa jest jednostką organizacyjną podległą Ministrowi Obrony Narodowej. Można tam uzyskać pomoc, radę oraz konsultacje prawne
i psychologiczne. Centrum współpracuj z instytucjami rządowymi oraz organizacjami
i stowarzyszeniami pozarządowymi.

Designed by JSN and MB