Tradycyjnie obchody Narodowego Święta Konstytucji Trzeciego Maja we Wrocławiu organizowane były przez Dowódcę Garnizonu Wrocław płk. Jerzego Kwikę przed Pomnikiem Konstytucji 3 Maja, ul. Purkyniego wraz z Mszą Świętą w Archikatedrze św. Jana Chrzciciela. Nie zabrakło przedstawicieli Zrzeszenia Weteranów Działań Poza Granicami Państwa.

 

Garnizonowe obchody z okazji 231. rocznicy rozpoczęto od podniesienia flagi państwowej, a przy akompaniamencie Orkiestry Reprezentacyjnej Wojsk Lądowych z Wrocławia uczestnicy odśpiewali Hymn Polski. Po oficjalnych przemówieniach oficer odczytał Apel Pamięci, a kompania honorowa z Akademii Wojsk Lądowych oddała salwę honorową.

 

    Polacy są z tego dnia niezwykle dumni. Nasi pradziadowie uchwalili pierwszą nowoczesną konstytucję w Europie, drugą na świecie. Konstytucja i wydarzenia z tamtych lat pokazują, że Polacy są skłonni do wielkich czynów, wtedy gdy działami wspólnie. To niezmiernie ważne także w dzisiejszych czasach. Razem jesteśmy w stanie zrobić rzeczy wielkie — przemawiał Paweł Hreniak.

 

    — Konstytucja 3 maja powinna być dla nas źródłem inspiracji na przyszłość, ale szczególnie na dzień dzisiejszy, bo tak trudny czas będzie wspominany w historii, będzie rzutował na relacje wzajemne nasze i naszych sąsiednich narodów, a przede wszystkim narodu ukraińskiego. Wolnej Ukrainie, szczęść Boże! Wolnej Polsce, szczęść Boże — życzył Tytus Czartoryski, radny sejmiku województwa dolnośląskiego.

 

W hołdzie Polakom walczącym o niepodległość Ojczyzny delegacja oficerów Garnizonu Wrocław na czele z Dowódcą Garnizonu płk. Jerzym Kwiką złożyła wieniec. Na zakończenie pierwszej części uroczystości orkiestra odegrała radosną pieśń patriotyczną Witaj Majowa Jutrzenko, która jest pamiątką ustanowienia Konstytucji 3 Maja.

 

Następnie ulicami Wrocławia uczestnicy przemaszerowali do Archikatedry pw. św. Jana Chrzciciela gdzie odbyła się msza święta w intencji Ojczyzny.

MB

 

NASI PARTNERZY

Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego

Strona www

zrzeszenie weteranów działań poza granicami państwa zrzeszenie weteranów działań poza granicami państwa

Nasza strona internetowa została uruchomiona w marcu 2016 r.
i od tego czasu na bieżąco staramy się informować swoich członków i wszystkich innych
o działalności Zrzeszenia Weteranów Działań Poza Granicami Państwa. Zachęcamy do współpracy nad redakcją strony internetowej.

Dzień weterana

Dzień Weterana

Zgodnie z ustawą dzień 29 maja ustanawia się Dniem Weterana Działań poza Granicami Państwa. Święto obchodzimy od 2012 r. razem z Międzynarodowym Dniem Uczestników Misji Pokojowych.

Centrum weterana

Centrum Weterana Działań Poza Granicami Państwa jest jednostką organizacyjną podległą Ministrowi Obrony Narodowej. Można tam uzyskać pomoc, radę oraz konsultacje prawne
i psychologiczne. Centrum współpracuj z instytucjami rządowymi oraz organizacjami
i stowarzyszeniami pozarządowymi.

Designed by JSN and MB