16 września 2022 r. we Wrocławskim Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych Sektor 3 odbyła się konferencja popularnonaukowa nt. „Zagrożenia bezpieczeństwa Polski ze strony Rosji”. Po otwarciu konferencji zostały wygłoszone referaty „Wojna Rosji z Ukrainą i jej implikacje” - płk dr Władysław Tkaczew i „Międzynarodowe uwarunkowania stosunków Rosji z Ukrainą w 2022 roku” - prof. dr hab. Andrzej Małkiewicz. Następnie odbyła się wielowątkowa dyskusja. Organizatorami byli: Zarząd Okręgu Towarzystwa Wiedzy Obronnej oraz Zarząd Główny Związku Weteranów i Rezerwistów WP RP or Okręgowy Związku Inwalidów Wojennych RP we Wrocławiu zorganizował

 

W dyskusji, często emocjonalnej głos zabrali: Barbara Jagintowicz, prof. zw dr hab. Zbigniew Wiktor, płk mgr Wojciech Olenderek, płk mgr Krzysztof Majer, st. chor. szt. Zbigniew Zajączkowski, płk dypl. Ryszard Woźniak i płk mgr Aleksander Podolski. Podsumowania konferencji dokonał ppor. zs prof. Andrzej Małkiewicz podkreślając, że warto śledzić wydarzenia wojenne za naszą wschodnią granicą i może zajdzie potrzeba zorganizowania kolejnej konferencji. Prezes ZG ZWiRWP RP kol. Krzysztof Majer poinformował, że uzyskał zgodę autorów referatów aby spopularyzować je drogą elektroniczną dla szerszego grona członków naszych stowarzyszeń żołnierskich.

płk mgr Krzysztof Majer

MB

NASI PARTNERZY

Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego

Strona www

zrzeszenie weteranów działań poza granicami państwa zrzeszenie weteranów działań poza granicami państwa

Nasza strona internetowa została uruchomiona w marcu 2016 r.
i od tego czasu na bieżąco staramy się informować swoich członków i wszystkich innych
o działalności Zrzeszenia Weteranów Działań Poza Granicami Państwa. Zachęcamy do współpracy nad redakcją strony internetowej.

Dzień weterana

Dzień Weterana

Zgodnie z ustawą dzień 29 maja ustanawia się Dniem Weterana Działań poza Granicami Państwa. Święto obchodzimy od 2012 r. razem z Międzynarodowym Dniem Uczestników Misji Pokojowych.

Centrum weterana

Centrum Weterana Działań Poza Granicami Państwa jest jednostką organizacyjną podległą Ministrowi Obrony Narodowej. Można tam uzyskać pomoc, radę oraz konsultacje prawne
i psychologiczne. Centrum współpracuj z instytucjami rządowymi oraz organizacjami
i stowarzyszeniami pozarządowymi.

Designed by JSN and MB