W dniach od 01-04 września 2022 r. odbyła się w Brnie XIII Międzynarodowa Konferencja poświęcona bezpieczeństwu w Europie Środkowej i Wschodniej. Przyjechali żołnierze oddziałów ONZ, weterania AISP-SPIA, przedstawiciele organizacji pozarządowych, młodzież z Charkowa, delegacje z różnych państwa, w tym z Polski przedstawiciele Zrzeszenia Weteranów Działań Poza Granicami Państwa.

2 września odbyła się główna część konferencji w Sali Akademii Obrony w Brnie. Zebraniu przewodniczyli Prezydent SPIA-AISP Laurent Attar-Bairou i Rektor –Komendant Akademii Obrony gen. bryg. Zuzana Krochova oraz Karel Czernoch.

Konferencja-spotkanie Niebieskich Beretów w Brnie ma kilkunastoletnią tradycję i gromadzi przedstawicieli z całej Europy. W tym roku uczestniczyli: 

Prezes AISP-SPIA Pan Laurent Attar-Bayour z Francji, Wiceprezydent na Europę Zachodnią Tibor Albert z Belgii, Wiceprezydent na Europę Wschodnią Jerzy Banach, Prezes SPIA SK Pavel Marek, dr filozofii, profesor, zastępca Rektor ds. nauki i innowacji oraz stosunków międzynarodowych Svitlana Bereżny z Charkowskiego Narodowego Uniwersytetu Pedagogicznego Grigorij Savich Skovorod, przedstawiciel SPIA Ukraina Sergeja Korobtsova, sekretarz generalny Stowarzyszenia Niebieskich Hełmów z Austrii Hansa Zimmermanna i inni.

 

MB

NASI PARTNERZY

Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego

Strona www

zrzeszenie weteranów działań poza granicami państwa zrzeszenie weteranów działań poza granicami państwa

Nasza strona internetowa została uruchomiona w marcu 2016 r.
i od tego czasu na bieżąco staramy się informować swoich członków i wszystkich innych
o działalności Zrzeszenia Weteranów Działań Poza Granicami Państwa. Zachęcamy do współpracy nad redakcją strony internetowej.

Dzień weterana

Dzień Weterana

Zgodnie z ustawą dzień 29 maja ustanawia się Dniem Weterana Działań poza Granicami Państwa. Święto obchodzimy od 2012 r. razem z Międzynarodowym Dniem Uczestników Misji Pokojowych.

Centrum weterana

Centrum Weterana Działań Poza Granicami Państwa jest jednostką organizacyjną podległą Ministrowi Obrony Narodowej. Można tam uzyskać pomoc, radę oraz konsultacje prawne
i psychologiczne. Centrum współpracuj z instytucjami rządowymi oraz organizacjami
i stowarzyszeniami pozarządowymi.

Designed by JSN and MB