Tradycyjnie 3 maja 2023 r. mieszkańcy Wrocławia zebrali się pod tablicą pamiątkową przy ul. Purkyniego obok Muzeum Panoramy Racławickiej. Uroczyście obchodziliśmy święto uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Patronat imprezy, która odbyła się w pełnym ceremoniale wojskowym, objął Dowódca Garnizonu Wrocław gen. bryg. dr Jerzego Kwika. W uroczystościach wzięli udział parlamentarzyści, władze wojewódzkie, wojskowi, przedstawiciele służb mundurowych, organizacji weteranów i kombatantów, nie zabrakło także przedstawicieli Zrzeszenia Weteranów Działań Poza Granicami Państwa. 232 lata temu Sejm Wielki uchwalił konstytucję 3 maja. Pierwsza w Europie, a druga na świecie ustawa zasadnicza, w odróżnieniu od dominujących wówczas systemów monarchii absolutnej, wprowadzała w Rzeczpospolitej Obojga Narodów szerokie, demokratyczne reformy. Zaprojektowana w celu zlikwidowania wad opartego na wolnej elekcji i szlacheckim prawie zrywania obrad sejmowych systemu, miała być szansą na powstrzymanie postępującego upadku państwa.
 
Okolicznościowe wystąpienie wygłosił I Zastępca Dowódcy Garnizonu płk Krzysztof Lis. Okolicznościowy list od marszałek Sejmu RP odczytał poseł Paweł Hreniak.
Następnie odbył się Apeł Pamięci, a kompania wystawiona przez Akademię Wojsk Lądowych oddała salwę honorową. Złożono wieńce i wiązanki kwiatów pod tablicą pamiątkową.
Tą część uroczystości zakończyła pieśń „Witaj maj” w wykonaniu orkiestry Komendy Wojewódzkiej Policji.
Drugą częścią uroczystości była Msza Święta w Archikatedrze św. Jana Chrzciciela we Wrocławiu.
 
MB
 
 

NASI PARTNERZY

Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego

Strona www

zrzeszenie weteranów działań poza granicami państwa zrzeszenie weteranów działań poza granicami państwa

Nasza strona internetowa została uruchomiona w marcu 2016 r.
i od tego czasu na bieżąco staramy się informować swoich członków i wszystkich innych
o działalności Zrzeszenia Weteranów Działań Poza Granicami Państwa. Zachęcamy do współpracy nad redakcją strony internetowej.

Dzień weterana

Dzień Weterana

Zgodnie z ustawą dzień 29 maja ustanawia się Dniem Weterana Działań poza Granicami Państwa. Święto obchodzimy od 2012 r. razem z Międzynarodowym Dniem Uczestników Misji Pokojowych.

Centrum weterana

Centrum Weterana Działań Poza Granicami Państwa jest jednostką organizacyjną podległą Ministrowi Obrony Narodowej. Można tam uzyskać pomoc, radę oraz konsultacje prawne
i psychologiczne. Centrum współpracuj z instytucjami rządowymi oraz organizacjami
i stowarzyszeniami pozarządowymi.

Designed by JSN and MB