W dniu 15 czerwca 2023 r. na zaproszenie Rektora- Komendanta i Senatu Akademii Sztuki Wojennej Wiceprezes Zrzeszenia Weteranów Działań Poza Granicami Państwa Jerzy Dutkowski razem z  Edmundem Postołowiczem  zostali zaproszeni do udziału w uroczystych  obchodach Święta Akademii. Po oficjalnych uroczystościach gen. bryg. dr Robert Kosowski  podczas poczęstunku w kasynie Akademii Sztuki Wojennej został uhonorowany ryngrafem Naszego Zrzeszenia , my dostaliśmy ryngrafem Akademii Sztuki Wojennej.

 

NASI PARTNERZY

Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego

Strona www

zrzeszenie weteranów działań poza granicami państwa zrzeszenie weteranów działań poza granicami państwa

Nasza strona internetowa została uruchomiona w marcu 2016 r.
i od tego czasu na bieżąco staramy się informować swoich członków i wszystkich innych
o działalności Zrzeszenia Weteranów Działań Poza Granicami Państwa. Zachęcamy do współpracy nad redakcją strony internetowej.

Dzień weterana

Dzień Weterana

Zgodnie z ustawą dzień 29 maja ustanawia się Dniem Weterana Działań poza Granicami Państwa. Święto obchodzimy od 2012 r. razem z Międzynarodowym Dniem Uczestników Misji Pokojowych.

Centrum weterana

Centrum Weterana Działań Poza Granicami Państwa jest jednostką organizacyjną podległą Ministrowi Obrony Narodowej. Można tam uzyskać pomoc, radę oraz konsultacje prawne
i psychologiczne. Centrum współpracuj z instytucjami rządowymi oraz organizacjami
i stowarzyszeniami pozarządowymi.

Designed by JSN and MB