16 lutego 2024 r. w siedzibie Wrocławskiego Centrum Integracji odbyło się kolejne spotkanie koordynacyjne kierownictw wrocławskich związków i stowarzyszeń wojskowych, które otworzył i prowadził płk Krzysztof Majer. Przywitał Prezydenta Wrocławia Jacka Sutryka, Zastępcę Dyrektora Departamentu Prezydenta Marzenę Szymanek, Dyrektora Wrocławskiego Centrum Rozwoju Społecznego Dorotę Feliks oraz kierownictwa organizacji kombatanckich i weteranów.

Wśród nich były kierownictwa: Zarządu Wojewódzkiego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego, Zarządu Okręgowego Związku Inwalidów Wojennych RP, Zarządu Głównego Związku Weteranów i Rezerwistów Wojska Polskiego RP, Dolnośląskiego Zarządu Wojewódzkiego Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych, Instytutu Badań Naukowych im. gen. Edwina Rozłubirskiego, Zarządu Okręgowego Towarzystwa Wiedzy Obronnej, Zrzeszenia Weteranów Działań Poza Granicami Państwa, Koła Nr 5 Stowarzyszenia Kombatantów Misji Pokojowych ONZ i Dolnośląskiego Oddziału Stowarzyszenia Seniorów Lotnictwa Wojskowego RP.

W pierwszej części Prezesi omówili najważniejsze działania programowo-organizacyjne oraz wnioski do władz samorządowych Wrocławia. Prezydent Jacek Sutryk odpowiadał na liczne pytania i ustosunkował się do przedstawionych propozycji. Wyraził słowa uznania dla naszych dotychczasowych działań i zapewnił o wsparciu naszej działalności w bieżącym roku. Miłym akcentem na zakończenie tej części obrad było wręczenie przez Prezesa Zarządu Głównego płk Krzysztofa Majera Prezydentowi Jackowi Sutrykowi Brązowego Krzyża ZWiRWP RP w podziękowaniu za znaczące wsparcie naszych stowarzyszeń i sukcesy w kierowaniu naszym grodem.

Delegacja Koła nr 5 SKMPONZ wręczyła Prezydentowi miniaturową flagę „niebieskich beretów”, a ppłk Jan Jeż zbiór swoich wierszy.

W dalszej części naszych obrad omówiliśmy czekające nas zadania i podzieliliśmy się doświadczeniami z działalności społecznej.

Został zatwierdzony plan współdziałania naszych związków na 2024 rok i powierzono prezydencję Porozumienia płk Krzysztofowi Majerowi na kolejny rok.

Gratulujemy                                                         

KM                                MB

 

Zrzeszenie Weteranów Działań Poza Granicami Państwa Zrzeszenie Weteranów Działań Poza Granicami Państwa Zrzeszenie Weteranów Działań Poza Granicami PaństwaZrzeszenie Weteranów Działań Poza Granicami Państwa Zrzeszenie Weteranów Działań Poza Granicami Państwa Zrzeszenie Weteranów Działań Poza Granicami Państwa Zrzeszenie Weteranów Działań Poza Granicami Państwa Zrzeszenie Weteranów Działań Poza Granicami Państwa Zrzeszenie Weteranów Działań Poza Granicami Państwa Zrzeszenie Weteranów Działań Poza Granicami Państwa Zrzeszenie Weteranów Działań Poza Granicami Państwa Zrzeszenie Weteranów Działań Poza Granicami Państwa Zrzeszenie Weteranów Działań Poza Granicami Państwa Zrzeszenie Weteranów Działań Poza Granicami Państwa Zrzeszenie Weteranów Działań Poza Granicami Państwa Zrzeszenie Weteranów Działań Poza Granicami Państwa Zrzeszenie Weteranów Działań Poza Granicami Państwa Zrzeszenie Weteranów Działań Poza Granicami Państwa Zrzeszenie Weteranów Działań Poza Granicami Państwa Zrzeszenie Weteranów Działań Poza Granicami Państwa Zrzeszenie Weteranów Działań Poza Granicami Państwa Zrzeszenie Weteranów Działań Poza Granicami Państwa Zrzeszenie Weteranów Działań Poza Granicami Państwa Zrzeszenie Weteranów Działań Poza Granicami Państwa Zrzeszenie Weteranów Działań Poza Granicami Państwa Zrzeszenie Weteranów Działań Poza Granicami Państwa Zrzeszenie Weteranów Działań Poza Granicami Państwa Zrzeszenie Weteranów Działań Poza Granicami Państwa

Zrzeszenie Weteranów Działań Poza Granicami Państwa Zrzeszenie Weteranów Działań Poza Granicami Państwa Zrzeszenie Weteranów Działań Poza Granicami Państwa Zrzeszenie Weteranów Działań Poza Granicami Państwa Zrzeszenie Weteranów Działań Poza Granicami Państwa

NASI PARTNERZY

Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego

Strona www

zrzeszenie weteranów działań poza granicami państwa zrzeszenie weteranów działań poza granicami państwa

Nasza strona internetowa została uruchomiona w marcu 2016 r.
i od tego czasu na bieżąco staramy się informować swoich członków i wszystkich innych
o działalności Zrzeszenia Weteranów Działań Poza Granicami Państwa. Zachęcamy do współpracy nad redakcją strony internetowej.

Dzień weterana

Dzień Weterana

Zgodnie z ustawą dzień 29 maja ustanawia się Dniem Weterana Działań poza Granicami Państwa. Święto obchodzimy od 2012 r. razem z Międzynarodowym Dniem Uczestników Misji Pokojowych.

Centrum weterana

Centrum Weterana Działań Poza Granicami Państwa jest jednostką organizacyjną podległą Ministrowi Obrony Narodowej. Można tam uzyskać pomoc, radę oraz konsultacje prawne
i psychologiczne. Centrum współpracuj z instytucjami rządowymi oraz organizacjami
i stowarzyszeniami pozarządowymi.

Designed by JSN and MB