25 marca 2024 r. odbyło się spotkanie przedświąteczne z Prezydenta Wrocławia Jackiem Sutrykiem w Villa Caprice. Organizatorzy spotkania: Zrzeszenie Weteranów Działań Poza Granicami Państwa i Urząd Miasta Wrocławia zaprosili przedstawicieli różnych organizacji pozarządowych działających na terenie Wrocławia. Jackowi Sutrykowi towarzyszyły panie: Dorota Feliks, Dyrektorka Wrocławskiego Centrum Rozwoju Społecznego i Marzena Szymanek, Zastępczyni Dyrektora Departamentu Prezydenta.

  Prowadzący spotkanie kol. ppłk ds Jarosław Wikiera poinformował, że w ślad za inicjatywą Prezydenta Wrocławia ufundowania tablicy upamiętniającej kombatantów, żołnierzy i weteranów, została wykonana „kapsuła czasu”. Kapsuła ma formę łuski pocisku artyleryjskiego kal. 155 mm. Poinformował zebranych, że obróbki łuski pod względem chemicznym, mechanicznym oraz zaprojektowania i wykonania pocisku podjęła si Firma Metalowa Ładziński z Jeleniej Góry. W łusce tej zostały złożone, wcześniej podpisane akty poparcia inicjatywy Prezydenta. Jarosław Wikiera powiedział m.in. Jest Pan Prezydentem który, nie kłania się problemom, a je rozwiązuje, z czego wybitnie nie są zadowoleni Pana konkurenci. Można by było tu powiedzieć wiele słów, lecz liczy się w ręku kartka wyborcza, urna i głos oddany na Pana.

 

Spotkanie było też okazją do wręczenia odznaczeń przyznanych przez Zrzeszenie Weteranów Działań Poza Granicami Państwa. Szafirowe Krzyże Weterana otrzymały panie dyrektorki  Dorota Feliks i Marzena Szymanek, a medalem ,,SZACUNEK WDZIĘCZNOŚĆ RODZINA” zostali odznaczeni:  Jacek Sutryk - Prezydent Wrocławia, Janusz Moszkowski - Prezes Polskiego Związku Działkowców we Wrocławiu, Zbigniew Ładziński - Prezes Dolnośląskiej Izby Rzemieślniczej, mjr ds  Marian Fornalski - kawaler „Szabli Kilińskiego”, por. Maciej Blach - przedsiębiorca katowicki, płk Krzysztof Majer - Prezes ZG ZWiRWP RP, płk dr Władysław Tkaczew - Prezes Zarządu Okręgu TWO, kmdr Aleksander Podolski - Sekretarz Zarządu Okręgu TWO, Wincenty Wolak - Mistrz Rzemiosła Polskiego.

W imieniu Dyrektora Głównej Biblioteki Lekarskiej dr Wiesława GIERMAZIAKA i Prezesa Kongregacji Przemysłowo Handlowej dr Janusza RAKOWSKIEGO z Warszawy, Przewodniczący Krajowej Rady KPH OIG Jarosław WIKIERA przekazał Akt poparcia dla Prezydenta Jacka SUTRYKA i medale okolicznościowe.

Następnie Prezydent Porozumienia wrocławskich związków kombatanckich i żołnierskich płk Krzysztof Majer podziękował Prezydentowi Wrocławia za zaproszenie na spotkanie tak licznej grupy społeczników z różnych środowisk. Wyraził wyrazy uznania za pracę Jackowi Sutrykowi na rzecz pięknego rozwoju naszego grodu i życzył powodzenia w wyborach. Osobno podziękował za zaproszenie na spotkanie 100-letniego kombatanta, kawalera Krzyża Orderu Wojennego Virtuti Militari ppłk zs Witolda Sokołowskiego. Zachęcił do lektury jego wspomnień opublikowanych na stronie internetowej wroclaw.pl na www.wroc.city/wspomnienia-witolda-sokolowskiego 

Po krótkim wystąpieniu Prezydenta Wrocławia, w którym wyraził uznanie dla naszych działań społecznych, na wielu polach aktywności w organizacjach NGO, odbyła się część nieoficjalna. Duże wrażenie zrobiły pięknie przygotowane stoły i bufet szwedzki. Niestety "poszkodowanym", bo bardzo zaabsorbowanym był Prezydent Wrocławia. Wiele osób chciało porozmawiać i zrobić sobie wspólne zdjęcie.

Warto wymienić delegacje stowarzyszeń i instytucji, które były reprezentowane na świątecznym spotkaniu. Były to: Związek Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych, Związek Inwalidów Wojennych RP, Związek Żołnierzy Wojska Polskiego, Związek Weteranów i Rezerwistów Wojska Polskiego RP, Towarzystwo Wiedzy Obronnej, Instytut Badań Naukowych im. gen. Edwina Rozłubirskiego, Towarzystwo Wiedzy Obronnej, Zrzeszenie Weteranów Działań Poza Granicami Państwa, Stowarzyszenie Kombatantów Misji Pokojowych ONZ, Liga Obrony Kraju, Stowarzyszenia Seniorów Lotnictwa Wojskowego RP, Związek Strzelecki „Strzelec” RP, Stowarzyszenie Komendantów Policji, Dolnośląska Izba Rzemieślnicza, Polski Związek Działkowców, Stowarzyszenie Współpracy Polska-Wschód, Kongregacja Przemysłowo-Handlowa Ogólnopolska Izba Gospodarcza oraz Muzeum Poczty i Telekomunikacji.

Dziękujemy Prezydentowi Wrocławia Jackowi Sutrykowi za udane spotkanie i wszystkim Gościom za miłą, świąteczną atmosferę.

 

JW                          MB

Fot: Józef Sowa, Andrzej Nawrot, Jan Drajczyk, Tomasz Hołod 

NASI PARTNERZY

Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego

Strona www

zrzeszenie weteranów działań poza granicami państwa zrzeszenie weteranów działań poza granicami państwa

Nasza strona internetowa została uruchomiona w marcu 2016 r.
i od tego czasu na bieżąco staramy się informować swoich członków i wszystkich innych
o działalności Zrzeszenia Weteranów Działań Poza Granicami Państwa. Zachęcamy do współpracy nad redakcją strony internetowej.

Dzień weterana

Dzień Weterana

Zgodnie z ustawą dzień 29 maja ustanawia się Dniem Weterana Działań poza Granicami Państwa. Święto obchodzimy od 2012 r. razem z Międzynarodowym Dniem Uczestników Misji Pokojowych.

Centrum weterana

Centrum Weterana Działań Poza Granicami Państwa jest jednostką organizacyjną podległą Ministrowi Obrony Narodowej. Można tam uzyskać pomoc, radę oraz konsultacje prawne
i psychologiczne. Centrum współpracuj z instytucjami rządowymi oraz organizacjami
i stowarzyszeniami pozarządowymi.

Designed by JSN and MB