Tradycyjnie już pod Pomnikiem Konstytucji Trzeciego Maja, odbyła się uroczystość upamiętnienia 233. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja - pierwszej w Europie, a drugiej na świecie, która uchwalona została przez Sejm Wielki w 1791 roku.

Organizatorami uroczystości byli Wojewoda Dolnośląski Maciej Awiżeń, Dowódca Garnizonu Wrocław płk Marek Brzezicha oraz Dyrektor Instytutu Pamięci Narodowej we Wrocławiu dr hab. Kamil Dworaczek.

W obchodach udział brali również m.in. Senator RP Waldemar Witkowski, Europoseł Beata Kempa, Wiceprezydent Wrocławia Jakub Mazur, Naczelnik Biura Upamiętnienia Walk i Męczeństwa Instytutu Pamięci Narodowej we Wrocławiu Wojciech Trębacz, Dolnośląska Kurator Oświaty Ewa Skrzywanek, dowódcy Garnizonu Wrocław oraz licznie przybyli przedstawiciele służb mundurowych, przedstawiciele środowisk kombatanckich, samorządowcy, przedstawiciele instytucji, poczty sztandarowe m.in. służb mundurowych, szkół, ZHP, ZHR, organizacji kombatantów.

 

Jednym z podniosłych momentów było uroczyste odczytanie fragmentów Konstytucji 3 Maja i preambuły Konstytucji z 1997 r., przez aktora, reżysera, autora tekstów, kompozytora, dyrektora artystycznego Teatru Muzycznego Capitol pana Konrada Imielę. Na kontrabasie akompaniował mu znakomity instrumentalista Adam Skrzypek.

Następnie odbyły się przemówienia okolicznościowe, odczytano apel poległych, kompania honorowa Garnizonu Wrocław oddała salwy honorowe. Wspaniałą oprawę muzyczną przygotowała Orkiestra Reprezentacyjna Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu. Narodowe święto konstytucji uhonorowali również Strażnicy Miejscy z konnego patrolu. Na zakończenie pod pomnikiem Konstytucji 3 maja zostały złożone kwiaty.

W swoim wytępieniu okolicznościowym Wojewoda Dolnośląski Maciej Awiżeń powiedział:

 

Szanowni Państwo,

spotkaliśmy się tutaj dzisiaj, by uczcić święto Konstytucji 3 Maja. Ustawy uchwalonej przez Sejm Wielki. Pierwszej w Europie i drugiej na świecie spisanej konstytucji.

Ustawy, która powstała za późno, ale dokumentu niezwykle ważnego, którego twórcy czerpali  nowoczesne idee z osiągnięć myśli oświeceniowej. Ustawy przepełnionej marzeniem o nowoczesnym państwie. Dzisiaj mamy ten przywilej żyć w czasach, w których nie trzeba tylko marzyć.

Ale należy pamiętać, że choć Sejm Wielki ustanowił 3 maja jako święto, to przez lata zaborów Polski było ono zakazane. Przywrócono je w II Rzeczypospolitej Polskiej, ale podczas okupacji II wojny światowej znów zdelegalizowano. Po tej okrutnej wojnie Święto 3 Maja zostało oficjalnie zniesione w 1951 r. PRL-owska władza nie chciała go świętować, umniejszyła jego znaczenie.

Ale Polacy o tej ważnej dacie i ustawie pamiętali. Przez wiele lat Święto 3 Maja obchodzono w kościołach, przypominano o nim na ulotkach. W  latach 80. upomniała się o nie „Solidarność” – demokratyczna opozycja, walcząc o naszą wolność i prawa. Tę wolność udało się Polakom wywalczyć. Wybory 4 czerwca 1989 zmieniły sytuację polityczną. Dzisiaj możemy cieszyć się z życia w demokratycznym państwie, w którym społeczeństwo obywatelskie odgrywa niezwykle ważną rolę. Dzisiaj sami o naszym państwie decydujemy i bierzemy za to odpowiedzialność. Dzisiaj pamiętamy o podziale władzy, choć dla rządzących w ostatnich latach nie było to oczywiste. Dzisiaj ten podział władzy szanujemy. Żaden polityk, ani żaden rządzący nie powinien go naruszać.

 

Cieszmy się tym wyjątkowym świętem, pamiętając o ważnych dla nas symbolach, takich jak Konstytucja 3 Maja, przypominających nam o walce o suwerenność, wolność, sprawiedliwość. 

https://www.duw.pl/pl/dla-mediow/aktualnosci/19415,Uroczystosci-z-okazji-Narodowego-Swieta-Konstytucji-Trzeciego-Maja-we-Wroclawiu.html

 

  

NASI PARTNERZY

Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego

Strona www

zrzeszenie weteranów działań poza granicami państwa zrzeszenie weteranów działań poza granicami państwa

Nasza strona internetowa została uruchomiona w marcu 2016 r.
i od tego czasu na bieżąco staramy się informować swoich członków i wszystkich innych
o działalności Zrzeszenia Weteranów Działań Poza Granicami Państwa. Zachęcamy do współpracy nad redakcją strony internetowej.

Dzień weterana

Dzień Weterana

Zgodnie z ustawą dzień 29 maja ustanawia się Dniem Weterana Działań poza Granicami Państwa. Święto obchodzimy od 2012 r. razem z Międzynarodowym Dniem Uczestników Misji Pokojowych.

Centrum weterana

Centrum Weterana Działań Poza Granicami Państwa jest jednostką organizacyjną podległą Ministrowi Obrony Narodowej. Można tam uzyskać pomoc, radę oraz konsultacje prawne
i psychologiczne. Centrum współpracuj z instytucjami rządowymi oraz organizacjami
i stowarzyszeniami pozarządowymi.

Designed by JSN and MB