27 kwietnia 2024 r. w Czeskim Krumlově odbyło się 21. spotkanie Błękitnych Beretów – uczestników misji UNPROFOR . Na tym uroczystym wydarzeniu zgromadziło się około dwustu weteranów wojennych , którzy uczestniczyli w misjach pokojowych ONZ w Chorwacji, Bośni i Hercegowinie, Serbii i Kosowie . Delegacji polskiej przewodniczył gen. bryg. Marek Olbrycht. Wielu żołnierzom-weteranom towarzyszyli członkowie ich rodzin. Spotkanie przeciągnęło się do późnych godzin, a na zakończenie wszyscy żegnali się z nadzieją na spotkanie za rok.

 

www: https://www.svvcr.cz/27-dubna-2024-probehne-setkani-modrych-baretu/

 

NASI PARTNERZY

Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego

Strona www

zrzeszenie weteranów działań poza granicami państwa zrzeszenie weteranów działań poza granicami państwa

Nasza strona internetowa została uruchomiona w marcu 2016 r.
i od tego czasu na bieżąco staramy się informować swoich członków i wszystkich innych
o działalności Zrzeszenia Weteranów Działań Poza Granicami Państwa. Zachęcamy do współpracy nad redakcją strony internetowej.

Dzień weterana

Dzień Weterana

Zgodnie z ustawą dzień 29 maja ustanawia się Dniem Weterana Działań poza Granicami Państwa. Święto obchodzimy od 2012 r. razem z Międzynarodowym Dniem Uczestników Misji Pokojowych.

Centrum weterana

Centrum Weterana Działań Poza Granicami Państwa jest jednostką organizacyjną podległą Ministrowi Obrony Narodowej. Można tam uzyskać pomoc, radę oraz konsultacje prawne
i psychologiczne. Centrum współpracuj z instytucjami rządowymi oraz organizacjami
i stowarzyszeniami pozarządowymi.

Designed by JSN and MB