The 3rd Annual of International scientific conference

WAR VETERANS FORUM

 

Organiser:                Trnava Self-Governing Region, War Veterans Union of the Slovak Republic

Conference topic:     Implementing war veteran’s experiences from peacekeeping missions, operations in armed forces, international military structures and society.                                        

Date:                          21.4.2016

Venue:                       Mirror Hall in Ján Palárik Theatre, Trnava

Aim of the conference:  The main goal of conference is to highlight the need for respect the peace, safety, partnership and cooperation among nations and presentate the good examples of  Slovak citizines working in military missions abroad. The current situation in the East Europe and the Middle East, together with the experience and knowledge of Slovak soldiers in the Balkans armed conflicts, creates space for discussion among army members, former members of peacekeeping missions, academics, members of civic organizations associating war veterans and the general public to express their opinion and their attitude on the need for removal of war conflicts and respect for peace and cooperation among nations.

 Target group of the conference: armed forces members, war veterans and members of peacekeeping missions, students, public officials, members of cicil associations and social organisations

 The lectures struction: one day conference with a common audience, which will be not divided into sections. There will be presented 4 – 5 speaches and 5 proffesional lectures.

 

Tha main output of international confrence: communiqué, anthology of contributions

 Program:

 9.30 – 10.00   registration of participants

10.01               opening ceremony - signature tune of Trnava Self-Governing Region

10.01 – 10.30  speeches (Mikuš, ambassador of  Croatia, Banach, Kolenčík)

10.30 – 11.00  lecture – representative of OSSR

11.00 – 11.20  lecture – representative of war veterans from Poland

11.20 – 11.50  break – press confrence - refreschments

11.50 – 12.10  lecture – representative of war veterans from Slovakia

12.10 – 12.30  lecture – representative of war veterans from Czech Republic

12.30 – 12.50  lecture - Jaroslav Valko UN VETERAN SLOVAKIA

 

12.50 – 13.15  discussion sessions

13.15 – 13.20  communiqué

13.20 – 13.25  closing ceremony

NASI PARTNERZY

Wrocławski Centrum Rozwoju Społecznego

Strona www

zrzeszenie weteranów działań poza granicami państwa zrzeszenie weteranów działań poza granicami państwa

Nasza strona internetowa została uruchomiona w marcu 2016 r.
i od tego czasu na bieżąco staramy się informować swoich członków i wszystkich innych
o działalności Zrzeszenia Weteranów Działań Poza Granicami Państwa. Zachęcamy do współpracy nad redakcją strony internetowej.

Dzień weterana

Dzień Weterana

Zgodnie z ustawą dzień 29 maja ustanawia się Dniem Weterana Działań poza Granicami Państwa. Święto obchodzimy od 2012 r. razem z Międzynarodowym Dniem Uczestników Misji Pokojowych.

Centrum weterana

Centrum Weterana Działań Poza Granicami Państwa jest jednostką organizacyjną podległą Ministrowi Obrony Narodowej. Można tam uzyskać pomoc, radę oraz konsultacje prawne
i psychologiczne. Centrum współpracuj z instytucjami rządowymi oraz organizacjami
i stowarzyszeniami pozarządowymi.

Designed by JSN and MB