Od 29 maja 2016 r. w wielu państwach Europy trwały obchody Międzynarodowego Dnia Misji Pokojowych ONZ.
Michael Møller (w środku) Dyrektor Generalny Biura Organizacji Narodów Zjednoczonych w Genewie, Laurent Attar-Bayrou  (po lewej) Przewodniczący Międzynarodowego Stowarzyszenia Żołnierzy Pokoju prowadzą 31 maja 2016 r. ceremonię obchodów Międzynarodowego Dnia Misji Pokojowych ONZ w biurze w Genewie. Nie zabrakło na tej ceremonii naszych przedstawicielek i Prezesa Zrzeszenia Weteranów Działań Poza Granicami Państwa.

 

" Nasze myśli są dzisiaj z ponad 3400 bohaterami misji pokojowych ONZ, zarówno tymi w mundurach jak i po cywilnemu - którzy oddali swoje życie w tej zaszczytnej służbie. Wśród nas są ich zacni koledzy. Ci co zginęli pozostaną na zawsze w naszych sercach i pamięci naszej organizacji, która została stworzona po to, by " uchronić kolejne pokolenia od nieszczęścia wojny" powiedział Dyrektor Generalny Biura Organizacji Narodów Zjednoczonych w Genewie, Michael Møller
Od czasu powołania ONZ, ponad milionów ludzi służyło w Siłach Pokojowych ONZ  w ok. 71 operacjach pokojowych w: Afryce, Azji, Ameryki Północnej, Europie i na Bliskim Wschodzie. Ta wyjątkowa uroczystość, odbyła się w Genewie 31 maja 2016 r. , w ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Misji Pokojowych ONZ, ustanowionego na DZIEŃ 29 MAJA. W konferencji wzięło udział prawie 100 byłych żołnierzy Sił Pokojowych ONZ z dziewięciu krajów. Było to okazją do spotkania i oddania hołdu kobietom i mężczyznom, którzy nie szczędzili poświęceń w imię walki o pokój, służąc pod auspicjami ONZ.
Ceremonia była poprzedzona pokazem filmu dokumentalnego pt. "UN  ostatni posterunek przed piekłem", Pierre-Olivier François, oraz dyskusją panelową, zwracającą uwagę na zasadnicze znaczenie misji sił pokojowych, a także współczesne wyzwania i zagrożenia.
Więcej : UN Peacekeeping.

NASI PARTNERZY

Wrocławski Centrum Rozwoju Społecznego

Strona www

zrzeszenie weteranów działań poza granicami państwa zrzeszenie weteranów działań poza granicami państwa

Nasza strona internetowa została uruchomiona w marcu 2016 r.
i od tego czasu na bieżąco staramy się informować swoich członków i wszystkich innych
o działalności Zrzeszenia Weteranów Działań Poza Granicami Państwa. Zachęcamy do współpracy nad redakcją strony internetowej.

Dzień weterana

Dzień Weterana

Zgodnie z ustawą dzień 29 maja ustanawia się Dniem Weterana Działań poza Granicami Państwa. Święto obchodzimy od 2012 r. razem z Międzynarodowym Dniem Uczestników Misji Pokojowych.

Centrum weterana

Centrum Weterana Działań Poza Granicami Państwa jest jednostką organizacyjną podległą Ministrowi Obrony Narodowej. Można tam uzyskać pomoc, radę oraz konsultacje prawne
i psychologiczne. Centrum współpracuj z instytucjami rządowymi oraz organizacjami
i stowarzyszeniami pozarządowymi.

Designed by JSN and MB