W piątek 1 lipca 2016 r. o godz. 18.00 wyjątkowo w sali Klubu 4.Regionalnej Bazy Logistycznej we Wrocławiu (ul.Pretficza) odbyło się spotkanie członków Zrzeszenia Weteranów Działań Poza Granicami Państwa z Wrocławia i rejonu Dolnego Śląska. Działalność zrzeszenia, w pierwszym półroczu 2016 r., podsumował Prezes Zrzeszenia Jerzy Banach.

 

W trakcie omawiania poszczególnych uroczystości pomocą służyli: Wiceprezes Zrzeszenia Ryszard Wożniak, członek Zarządu Jarosław Wikiera. Omówiono także sprawy bieżące i plany działań na przyszłość. Podczas spotkania odbyła się uroczystość wręczenia legitymacji SPIA kol. Janowi DRAJCZYKOWI oraz Certyfikatu Apelu Jasnogórskiego kol. Zdzisławowi CZEKIERDZIE.

 

 

 

 

 

NASI PARTNERZY

33.Baza Lotnictwa Transportowego

 

Strona www

zrzeszenie weteranów działań poza granicami państwa zrzeszenie weteranów działań poza granicami państwa

Nasza strona internetowa została uruchomiona w marcu 2016 r.
i od tego czasu na bieżąco staramy się informować swoich członków i wszystkich innych
o działalności Zrzeszenia Weteranów Działań Poza Granicami Państwa. Zachęcamy do współpracy nad redakcją strony internetowej.

Dzień weterana

Dzień Weterana

Zgodnie z ustawą dzień 29 maja ustanawia się Dniem Weterana Działań poza Granicami Państwa. Święto obchodzimy od 2012 r. razem z Międzynarodowym Dniem Uczestników Misji Pokojowych.

Centrum weterana

Centrum Weterana Działań Poza Granicami Państwa jest jednostką organizacyjną podległą Ministrowi Obrony Narodowej. Można tam uzyskać pomoc, radę oraz konsultacje prawne
i psychologiczne. Centrum współpracuj z instytucjami rządowymi oraz organizacjami
i stowarzyszeniami pozarządowymi.

Designed by JSN and MB