Konferencja  Zespół stresu pourazowego w trakcie pełnionej misji, jak również po jej zakończeniu” – Paryż 02.06.2016 r.

 

W dniu 2 czerwca 2016 r. delegacja polska miała przyjemność uczestniczyć w bardzo ciekawej konferencji zorganizowanej w Paryżu, w bardzo znaczącym dla tego miasta miejscu – Hotel  des Invalides. Jest to wybudowany z inicjatywy Ludwika XIV wielki kompleks budynków położony na lewym brzegu Sekwany. Od początku istnienia służył jako szpital i pensjonat dla inwalidów wojennych.Miejsce znaczące i symboliczne.

 

 

W ramach Międzynarodowego Dnia Weterana Działań poza Granicami Państwa zorganizowana została konferencja poświęcona problematyce związanej z

zespołem stresu pourazowego w trakcie pełnionej misji, jak również po jej zakończeniu. Konferencja została zorganizowana przez francuskie organizacje FNAME Opex i AISP.

W konferencji wzięło udział wielu znakomitych i cenionych specjalistów z zakresu psychologii i psychiatrii. Wykłady prowadzone były m.in. przez Pana Louis’a CROCQ, Profesora na Uniwersytecie im. Kartezjusza w Paryżu, głównego lekarza psychiatrę wojskowego i doktora psychologii . Kolejnym prelegentem był Pan Laurent MARTINEZ, krajowy koordynator serwisu medyczno-psychologicznego,  pracujący w Departamencie Zdrowia Ministerstwa Obrony Narodowej Francji.

Ciekawe i pełne wielu przykładów prelekcje zostały przedstawione także przez Panie Emmanuelle DOUBLE – Szefa Departamentu ONACVG – Krajowego Biura ds Byłych Kombatantów i Ofiar Wojny oraz Emmanuelle LEPINE, psychologa klinicznego, kryminologa, specjalistę zajmującego się stresem pourazowym i sytuacjami kryzysowymi.

Tematyka stresu pourazowego jest bardzo szeroka i niesie za sobą wiele doświadczeń i lata pracy.  

O zespole stresu pourazowego mówi się głównie w kontekście żołnierzy powracających z misji. Niezależnie od wielu czynników, postaw, przekonań czy też osobowości jest to trudne przeżycie. Niektórym udaje się poradzić sobie z tym problemem dzięki wsparciu bliskich lub innych czynników. Wszystko zależne jest od indywidualnych uwarunkowań, wsparcia rodziny, wspomagania leczeniem farmakologicznym, intensywnością współpracy z psychiatrą, psychologiem. Ważnymi aspektami są również czynniki środowiskowe, sytuacja materialna, jak również kondycja zdrowotna.

Cytując Józefa Szajnę: “ Jedni nie chcą pamiętać. Inni nie mogą albo nie chcą zapomnieć!”

 

Konferencja trwała zaledwie kilka godzin lecz spotkała się z ogromnym zainteresowaniem, w szczególności ze strony żołnierzy, którzy uczestniczyli w wielu misjach, jak również pośród obecnej tam młodzieży.

 

Konferencja ta zapoczątkowała międzynarodowy cykl spotkań związanych z tą tematyką. Czekamy zatem na kolejne edycje.

Izabela Radzik

  

 

  

 

NASI PARTNERZY

Wrocławski Centrum Rozwoju Społecznego

Strona www

zrzeszenie weteranów działań poza granicami państwa zrzeszenie weteranów działań poza granicami państwa

Nasza strona internetowa została uruchomiona w marcu 2016 r.
i od tego czasu na bieżąco staramy się informować swoich członków i wszystkich innych
o działalności Zrzeszenia Weteranów Działań Poza Granicami Państwa. Zachęcamy do współpracy nad redakcją strony internetowej.

Dzień weterana

Dzień Weterana

Zgodnie z ustawą dzień 29 maja ustanawia się Dniem Weterana Działań poza Granicami Państwa. Święto obchodzimy od 2012 r. razem z Międzynarodowym Dniem Uczestników Misji Pokojowych.

Centrum weterana

Centrum Weterana Działań Poza Granicami Państwa jest jednostką organizacyjną podległą Ministrowi Obrony Narodowej. Można tam uzyskać pomoc, radę oraz konsultacje prawne
i psychologiczne. Centrum współpracuj z instytucjami rządowymi oraz organizacjami
i stowarzyszeniami pozarządowymi.

Designed by JSN and MB