UROCZYSTOŚĆ W KÓRNIKU
W DNIU 10 WRZEŚNIA 2016 R.

Sprawozdawnie i fotoreportaż

 

Stowarzyszenie Byłych Żołnierzy oraz Sympatyków 31 Kórnickiego Dywizjonu Rakietowego Obrony Powietrznej
w Kórniku zaprosiło członków naszego Zrzeszenia do udziału
w uroczystości Święta Stowarzyszenia w dniu 10 września 2016 roku (informację na ten temat przekazywaliśmy w treści komunikatu nr 6).

W uroczystości, jak każdego roku, uczestniczyli m.in.: Pani Ewa Łybacka – Posłanka do Europarlamentu, członkowie władz wojewódzkich i lokalnych, reprezentanci Policji, Wojska Polskiego, Straży Pożarnej, Bractwa Kurkowego, harcerze, uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych i średnich wraz z nauczycielami, członkowie i sympatycy Kórnickiego Stowarzyszenia oraz liczne grono przedstawicieli miasta i gminy Kórnik.

Nasze Zrzeszenie podczas uroczystości w Kórniku reprezentowali:

  • Kol. Jerzy Banach;

  • Kol. Ryszard Woźniak z żoną Grażyną;

  • Kol. Andrzej Anyszkiewicz z żoną Marylą;

  • Kol. Ryszard Werner.

      

 Były wyróżnienia medalami, przekazanie flagi Stowarzyszeniu, składanie wieńców i wiązanek kwiatów przed pomnikiem a po oficjalnej części poczęstunek pyszną grochówką według receptury wojskowej, domowymi wypiekami a także kawą i herbatą. Sądzę, iż załączone zdjęcia najlepiej zobrazują to wspaniałe święto.

 

 

Prezes Stowarzyszenia Byłych Żołnierzy I Sympatyków 31. Kórnickiego Dywizjonu Rakietowego – Pan ppłk w st. spocz. Ryszard Grześkowiak uhonorował Medalem 10 lecia Stowarzyszenia naszego Prezesa Kol. Jerzego Banacha.

 

 

 

Opracował : Ryszard WOŹNIAK

    PRZYPOMNIJMY:

Stowarzyszenie Byłych Żołnierzy oraz Sympatyków 31 Kórnickiego Dywizjonu Rakietowego Obrony Powietrznej w Kórniku zaprosiło członków naszego Zrzeszenia do udziału w uroczystości Święta Stowarzyszenia w dniu 10 września 2016 roku na godz. 11.00 ( kopia zaproszenia, które zostało przesłane do Kol. Jerzego Banacha i Kol. Ryszarda Woźniaka w załączeniu).

Załączniki : Zaproszenie do udziału w konferencji przesłane do Kol. J. Banacha i identyczne do Kol. R. Woźniaka przez  Pana Ppłk w st. spocz. Ryszarda Grześkowiaka – Prezesa Kórnickiego Stowarzyszenia, na 2 ark.

NASI PARTNERZY

Wrocławski Centrum Rozwoju Społecznego

Strona www

zrzeszenie weteranów działań poza granicami państwa zrzeszenie weteranów działań poza granicami państwa

Nasza strona internetowa została uruchomiona w marcu 2016 r.
i od tego czasu na bieżąco staramy się informować swoich członków i wszystkich innych
o działalności Zrzeszenia Weteranów Działań Poza Granicami Państwa. Zachęcamy do współpracy nad redakcją strony internetowej.

Dzień weterana

Dzień Weterana

Zgodnie z ustawą dzień 29 maja ustanawia się Dniem Weterana Działań poza Granicami Państwa. Święto obchodzimy od 2012 r. razem z Międzynarodowym Dniem Uczestników Misji Pokojowych.

Centrum weterana

Centrum Weterana Działań Poza Granicami Państwa jest jednostką organizacyjną podległą Ministrowi Obrony Narodowej. Można tam uzyskać pomoc, radę oraz konsultacje prawne
i psychologiczne. Centrum współpracuj z instytucjami rządowymi oraz organizacjami
i stowarzyszeniami pozarządowymi.

Designed by JSN and MB