W dniu 13.10.2016 r. w Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej w Ursusie-Niedzwiadek został poświęcony krzyż wykonany przez mieszkańców prowincji Ghazni oraz tablica ufundowana przez anonimowych żołnierzy - uczestników misji ISAF.

 

Napis na tablicy brzmiał:
" Widoczny Krzyż został podarowany Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej w Ursusie przez żołnierzy uczestniczących w Misji Stabilizacyjnej "ISAF"
ze względu na szczególny zakres obowiązków i realizowanych zadań w Polskim Kontyngencie Wojskowym na prośbę żołnierzy ich dane personalne pozostaną anonimowe.
Eksponowany Krzyż został przekazany przez "Starszyznę" lokalnych grup etnicznych z miasta Ghazni jako wyraz wdzięczności dla operujących w prowincji Ghazni - Polskich Sił Zadaniowych, zapewniających bezpieczeństwo i współpracę dla ludności cywilnej,
Administracji Rządowej oraz Afgańskiej Armii walczącej z talibskim terrorem.
Krzyż dedykujemy Pamięci Poległym w Misjach Poza Granicami Kraju.
Niech odpoczywają w pokoju. Proszą o modlitwę "
Poświęcenie oraz koncelebrację Mszy Świętej prowadzili Wikariusz Generalny Biskupa Polowego Wojska Polskiego ks. prał. kan. płk January WĄTROBA oraz Proboszcz parafii ks. Wojciech TOMCZYSZYN.
W uroczystości udział brali Dyrektor Centrum Weterana ppłk Leszek STĘPIEŃ wraz z współpracownikami, żołnierze Weterani - uczestnicy Misji ISAF, przedstawiciele Zrzeszenia Weteranów Działań Poza Granicami Państwa w osobach : Edmund POSTOŁOWICZ, Tomasz OLCHOWSKI, Ryszard GARBACZ, Andrzej ADAMOWICZ, Jerzy DUDKOWSKI i Tadeusz SĄSIADEK oraz Weterani z SKMP ONZ.

opracował: Tadeusz SĄSIADEK

 

 

 

NASI PARTNERZY

Wrocławski Centrum Rozwoju Społecznego

Strona www

zrzeszenie weteranów działań poza granicami państwa zrzeszenie weteranów działań poza granicami państwa

Nasza strona internetowa została uruchomiona w marcu 2016 r.
i od tego czasu na bieżąco staramy się informować swoich członków i wszystkich innych
o działalności Zrzeszenia Weteranów Działań Poza Granicami Państwa. Zachęcamy do współpracy nad redakcją strony internetowej.

Dzień weterana

Dzień Weterana

Zgodnie z ustawą dzień 29 maja ustanawia się Dniem Weterana Działań poza Granicami Państwa. Święto obchodzimy od 2012 r. razem z Międzynarodowym Dniem Uczestników Misji Pokojowych.

Centrum weterana

Centrum Weterana Działań Poza Granicami Państwa jest jednostką organizacyjną podległą Ministrowi Obrony Narodowej. Można tam uzyskać pomoc, radę oraz konsultacje prawne
i psychologiczne. Centrum współpracuj z instytucjami rządowymi oraz organizacjami
i stowarzyszeniami pozarządowymi.

Designed by JSN and MB