W dniu 28 marca 2019 r. w godz. 10:00 do 12:00 na spotkaniu z młodzieżą klas drugich i trzecich Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Adama Mickiewicza w Lubaniu płk Ryszard Woźniak zaprezentował drogę Polski, Czech i Węgier do członkostwa w NATO.

30 stycznia br. w siedzibie Zarządu Okręgowego Związku Inwalidów Wojennych RP we Wrocławiu obyło się doroczne spotkanie prezesów wrocławskiego „Porozumienia ...” związków i stowarzyszeń żołnierskich.

28 marca w Warszawie odbyła się konferencja „Kapelani Wojska Polskiego w służbie pokoju, bezpieczeństwa i wolności narodów” . Poświęcona ona była roli i posłudze duszpasterskiej kapelanów, towarzyszących żołnierzom w misjach poza granicami państwa. Organizatorami konferencji były Ordynariat Polowy, Wojskowa Akademia Techniczna oraz Centrum Weterana Działań Poza Granicami Państwa (CWDPGP). W trakcie konferencji przyznane zostały odznaczenia kapelanom, weteranom działań poza granicami państwa i osobom zasłużonym w promocji posługi duszpasterskiej w zagranicznych misjach wojskowych.  W konferencji uczestniczyli między innymi Weterani Misji Pokojowych i Stabilizacyjnych, Weterani Poszkodowani, Weterani Zrzeszenia Działań Poza Granicami Państwa w osobach: Prezes Zrzeszenia kol. Jerzy Banach, kol. Jacek Roszkowski oraz kol. Edmund Postołowicz. 

W 2019 r. planujemy wiele przedsięwzięć. Większość z nich została ustalona wspólnie z innymi organizacjami weteranów.

PLANY 2019

 

Obchody Dnia Pamięci w Mołdawii były zorganizowane we wszystkich garnizonach kraju w dniach 1-4 marca 2019 r. W stolicy kraju, Kiszyniowie odbyły się z tej okazji Marsz Pamięci oraz ceremonia złożenia wieńców pod Pomnikiem Rozpaczającej Matki. W obu tych wydarzeniach uczestniczyła delegacja z Polski w składzie przedstawicieli: Zrzeszenia Weteranów Działań Poza Granicami Państwa, Stowarzyszenia Rannych i Poszkodowanych w Misjach Poza Granicami Kraju, Stowarzyszenia Weteranów Działań Poza Granicami RP oraz Polskiego Czarnego Krzyża, a także przedstawiciele Ataszatów Wojskowych akredytowanych w Mołdawii.

7 stycznia 2019 r. odbyło się spotkanie inauguracyjne władz samorządowych miasta Jelenia Góra i powiatów: jeleniogórskiego, lubańskiego, zgorzeleckiego, bolesławieckiego z przedstawicielami życia społeczno-gospodarczego, kultury i edukacji regionu. Na spotkaniu nie zabrakło przedstawiciela Zrzeszenie Weteranów Działań Poza Granicami Państwa, które reprezentował Andrzej Anyszkiewicz.

Serdecznie zapraszamy wszystkich członków Zrzeszenia Weteranów Działań Poza Granicami Państwa wraz z rodzinami na koncert orkiestr, który odbędzie się w niedzielę
10 marca 2019 r. o godz. 17.00 w Klubie 4.RBLog we Wrocławiu przy ul. Pretficza 24
. Wystąpią: zespół swingowo-jazzowy Orkiestry Sił Powietrznych USA i Orkiestra Wojskowa z Żagania.

19 grudnia 2018 r. w niezwykle podniosłej, świątecznej atmosferze, przy dźwiękach polskich kolęd, odbyło się garnizonowe spotkanie wigilijne, zorganizowane przez Dowódcę Garnizonu Wrocław płk. Dariusza Krzywdzińskiego. Spotkanie rozpoczęła kolęda w wykonaniu młodych wokalistów Grupy Celebro z Klubu 4.Regionalnej Bazy Logistycznej. Następnie Dowódca Garnizonu przywitał przybyłych gości, wśród których nie zabrakło przedstawicieli Zrzeszenia Weteranów Działań poza Granicami Państwa.

NASI PARTNERZY

33.Baza Lotnictwa Transportowego

 

Strona www

zrzeszenie weteranów działań poza granicami państwa zrzeszenie weteranów działań poza granicami państwa

Nasza strona internetowa została uruchomiona w marcu 2016 r.
i od tego czasu na bieżąco staramy się informować swoich członków i wszystkich innych
o działalności Zrzeszenia Weteranów Działań Poza Granicami Państwa. Zachęcamy do współpracy nad redakcją strony internetowej.

Dzień weterana

Dzień Weterana

Zgodnie z ustawą dzień 29 maja ustanawia się Dniem Weterana Działań poza Granicami Państwa. Święto obchodzimy od 2012 r. razem z Międzynarodowym Dniem Uczestników Misji Pokojowych.

Centrum weterana

Centrum Weterana Działań Poza Granicami Państwa jest jednostką organizacyjną podległą Ministrowi Obrony Narodowej. Można tam uzyskać pomoc, radę oraz konsultacje prawne
i psychologiczne. Centrum współpracuj z instytucjami rządowymi oraz organizacjami
i stowarzyszeniami pozarządowymi.

Designed by JSN and MB