16.03.2023 r. w Szkole Podstawowej nr 44 im. Jana III Sobieskiego we Wrocławiu odbyła się prelekcja multimedialna nt. 24. rocznicy akcesji Polski, Czech i Węgier do NATO. Zajęcia dla klas ósmych przeprowadził Wiceprzewodniczący Naszego Zrzeszenia płk dypl. w st. spocz. Ryszard Woźniak. Dużym zainteresowaniem młodzieży cieszył pokaz slajdów z oryginalnymi zdjęciami z rozmów najważniejszych dyplomatów światowych, którzy przyczynili się do wstąpienia Polski do NATO. 

23 lutego 2023 r. na zaproszenie o. prof. dr Eustachego Rakoczego delegacja Zrzeszenia Weteranów Działań Poza Granicami Państwa uczestniczyła w obchodach jubileuszowych 80. urodzin Ojca Profesora-Kapelana Weteranów Wojska Polskiego. Uroczystości rozpoczęto Eucharystią dziękczynną sprawowaną przez abp. Wacława Depo, Metropolitę Częstochowskiego. Fotorelacja dr Jerzego Banacha:

Spotkanie wielkanocne Zrzeszenia Weteranów Działań Poza Granicami Państwa
w dniu 25 marca 2023 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W piątek 10 lutego 2023 r. w Sanktuarium Golgoty Wschodu we Wrocławiu przy ul. Wittiga - w parafii ojców redemptorystów pw. Najświętszej Maryi Panny Matki Pocieszenia, upamiętniono 83. rocznicę pierwszej masowej zsyłki Polaków na Sybir.

Organizatorami tej wspaniałej, pełnej zadumy i wspomnień uroczystości patriotyczno-religijnej byli: ośrodek „Pamięć i Przyszłość” (Centrum Historii Zajezdnia we Wrocławiu), wrocławski oddział Związku Sybiraków oraz ojcowie Redemptoryści z ww. parafii.

8 marca o godzinie 14.00 w Muzeum Poczty i Telekomunikacji we Wrocławiu otworzono wystawę „Mikołaj Kopernik – astronom i ekonomista”. W tym roku mija 550. rocznicy urodzin naszego słynnego astronoma i cały roku 2023 r. został ogłoszony jego imieniem. Spotkanie otworzyła dyrektor muzeum Agnieszka Dziedzic. Przywitała licznie przybyłych gości i podkreśliła, że ekspozycja to prezentacja walorów filatelistycznych, banknotów i numizmatów przedstawiających Mikołaja Kopernika i jego dokonania, nie tylko wielkiego astronoma, ale także ekonomisty. Na wystawie nie zabrakło delegacji Naszego Zrzeszenia Weteranów Działań poza Granicami Państwa w osobach: Ryszard Woźniak z wnuczką, Jarosław Wikiera z córką, Zdzisław Czekierda i Mariusz Bigos. Byli także przedstawiciele Związku Weteranów i Rezerwistów Wojska Polskiego RP, które reprezentował Prezes płk Krzysztof Majer. 

03.02.2023 r. we wrocławskich Sukiennicach odbyło się długo oczekiwane spotkanie z Prezydentem Wrocławia Panem Jackiem Sutrykiem. Na spotkaniu obecna była delegacja Zrzeszenia w składzie: Prezes dr Jerzy Banach, Ryszard Woźniak, Jarosław Wikiera, Roman Dąbrowski i Mariusz Bigos. Obecnie Nasze Zrzeszenie  aktywnie współpracuje z organizacjami pożytku publicznego, szkołami, stowarzyszeniami, organizacjami pozarządowymi i mamy nadzieję wznowić bardzo dobre relacje z Urzędem Miasta Wrocławia.

Zapraszamy chetnych zmotoryzowanych na Rajd Motocyklowy Weteranów.  To przedsięwzięcie, organizowane we współpracy Centrum Weterana z jednostkami wojskowymi Sił Zbrojnych RP. Tegoroczny terminarz rajdu: Etap I 27-28 kwietnia. – rozpoczęcie 4. Rajdu Motocyklowego Weteranów Etap II 28 kwietnia – 28 maja – przejazdy do miejsc pochówków poległych w misjach poza granicami państwa. Etap III 28 maja – zakończenie 4. Rajdu Motocyklowego Weteranów podczas centralnych obchodów Dnia Weterana

 

12. lutego 2023 r. nasi koledzy Jerzy Dutkowski, Ryszard Garbacz i Zbyszek Krupa odwiedzili prywatne muzeum w Lipcach Reymontowskich. Muzeum to posiada zbiory historyczne od czasów powstania styczniowego, I i II wojny światowej po czasy współczesne.

NASI PARTNERZY

Wrocławski Centrum Rozwoju Społecznego

Strona www

zrzeszenie weteranów działań poza granicami państwa zrzeszenie weteranów działań poza granicami państwa

Nasza strona internetowa została uruchomiona w marcu 2016 r.
i od tego czasu na bieżąco staramy się informować swoich członków i wszystkich innych
o działalności Zrzeszenia Weteranów Działań Poza Granicami Państwa. Zachęcamy do współpracy nad redakcją strony internetowej.

Dzień weterana

Dzień Weterana

Zgodnie z ustawą dzień 29 maja ustanawia się Dniem Weterana Działań poza Granicami Państwa. Święto obchodzimy od 2012 r. razem z Międzynarodowym Dniem Uczestników Misji Pokojowych.

Centrum weterana

Centrum Weterana Działań Poza Granicami Państwa jest jednostką organizacyjną podległą Ministrowi Obrony Narodowej. Można tam uzyskać pomoc, radę oraz konsultacje prawne
i psychologiczne. Centrum współpracuj z instytucjami rządowymi oraz organizacjami
i stowarzyszeniami pozarządowymi.

Designed by JSN and MB