Za zasługi na rzecz Światowego Pokoju
płk dr Jerzy Banach otrzymał 30 maja 2011 r.
w siedzibie ONZ w Genewie Medal „IN THE SERVICE OF PEACE NOBEL PRIZE 1988”

15 sierpnia 2013 r. za wybitne zasługi dla obronności kraju, osiągnięcia w pracy na rzecz żołnierzy rezerwy i weteranów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej został odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski

   
   

 

Wywiad z Prezesem Zarządu

 

"...Po skończeniu WAM-u byłem lekarzem w 10. pułku czołgów średnich w Opolu, potem służyłem w 6. pułku zabezpieczenia Śląskiego Okręgu Wojskowego we Wrocławiu i Wojskowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej. W 1985 roku otrzymałem propozycję pełnienia służby pod błękitną flagą. Jako, że powinnością żołnierza jest między innymi wykonywanie rozkazów, przyjąłem polecenie oddelegowania do pełnienia służby poza granicami kraju w ramach misji pokojowej UNDOF na wzgórzach Golan. Jeszcze przed tym wyjazdem rozpocząłem specjalizację z medycyny morskiej i tropikalnej. W 1986 roku wziąłem udział w dalekomorskim rejsie do Japonii, żeby medycyny tropikalnej uczyć się nie na bazie lektury "W pustyni i w puszczy", ale na podstawie konkretnych doświadczeń. W rok później uzyskałem specjalizację z medycyny morskiej i tropikalnej..."

 

Plany na najbliższe 2 lata

"...Wspólnie z Nowym Zarządem Zrzeszenia Weteranów Działań Poza Granicami Państwa podjęliśmy współpracę z innymi organizacjami weteranów i kombatantów oraz organizacjami pożytku publicznego, szkołami, mediami ...już w styczniu 2022 r. uzgodniliśmy plan spotkań..." Jerzy Banach

 

"...Utrzymujemy bardzo dobre kontaktu z różnymi zagranicznymi organizacjami zrzeszającymi weteranów i żołnierzy misji pokojowych i działań poza granicami. Co roku dostajemy zaproszenia na spotkania, na które wysyłamy naszych przedstawicieli. 2022 rok będzie pod tym względem wyjątkowy. Nowy Zarząd zintensyfikuje działania w kontaktach środowiskowych, a zmniejszenie obostrzeń po pandemicznych sprzyjać będzie aktywności Naszych członków.  Będziemy uczestniczyć w: Międzynarodowym spotkaniu w Genewie i Lionie, Międzynarodowej Konferencji w Brnie, obchodach rocznicy zdobycia Monte Casino, Apelu Jasnogórskim, zjeździe uczestników misji UNIFIL w Bydgoszczy i innych..."

Designed by JSN and MB