lp.

miesiąc

dzień

1.

luty

25.02.2016 r.

2.

marzec

18.03.2016 r.

3.

maj

16.05.2016 r.

 4.

 lipiec

 01.07.2016 r.

 5.

 październik

 27.10.2016 r.

 6.

 grudzień

 16.12.2016 r.

 

 2017

 

 7.

 kwiecień

 7 i 8.04.2017 r.

 8.

 grudzień

 14.12.2017 r.

 

2018

 

 9.

 styczeń

19.01.2018 r.

     

 

Plany na najbliższe lata

"...Wspólnie z Zarządem Zrzeszenia Weteranów Działań Poza Granicami Państwa podjęliśmy współpracę z organizacjami pożytku publicznego, szkołami, mediami ..

 

"...Utrzymujemy bardzo dobre kontaktu z różnymi zagranicznymi organizacjami zrzeszającymi weteranów i żołnierzy misji pokojowych i działań poza granicami. Co roku dostajemy zaproszenia na spotkania, na które wysyłamy naszych przedstawicieli. 2018 rok będzie pod tym względem wyjątkowy, gdyż w dniach 17-21.05.2018 r., będziemy uczestniczyć w: 60. Międzynarodowej Pielgrzymce Wojskowej do Lourdes, obchodach rocznicy zdobycia Monte Casino, Apelu Jasnogórskim, zjeździe uczestników misji UNIFIL w Bydgoszczy i innych..."

Designed by JSN and MB