lp.

miesiąc

dzień

1.

luty

25.02.2016 r.

2.

marzec

18.03.2016 r.

3.

maj

16.05.2016 r.

 4.

 lipiec

 01.07.2016 r.

 5.

 październik

 27.10.2016 r.

 6.

 grudzień

 16.12.2016 r.

 

 2017

 

 1.

 kwiecień

 7 i 8.04.2017 r.

 2.

 grudzień

 14.12.2017 r.

 

2018

 

 1.

 styczeń

19.01.2018 r.

 2.

 sierpień

 15.08.2018 r. Wrocław, Warszawa

3.

wrzesień

6-9.09.2018 r. Brno

4.

 

15.09.2018 r. Kórnik

5.

październik

19.10.2018 r. Zgorzelec

 6.

 grudzień

 08.12.2018 r. Warszawa

7.

 

13.12.2018 r. Wrocław

 

 2019

 

1.

styczeń

Plan na 2019

Plany na najbliższe lata

"...Wspólnie z Zarządem Zrzeszenia Weteranów Działań Poza Granicami Państwa podjęliśmy współpracę z innymi organizacjami weteranów i kombatantów oraz organizacjami pożytku publicznego, szkołami, mediami ...w styczniu 2019 r. uzgodniliśmy plan spotkań..." Jerzy Banach

 

"...Utrzymujemy bardzo dobre kontaktu z różnymi zagranicznymi organizacjami zrzeszającymi weteranów i żołnierzy misji pokojowych i działań poza granicami. Co roku dostajemy zaproszenia na spotkania, na które wysyłamy naszych przedstawicieli. 2019 rok będzie pod tym względem wyjątkowy, gdyż będziemy uczestniczyć w: 61. Międzynarodowej Pielgrzymce Wojskowej do Lourdes, Międzynarodowej Konferencji w Brnie, obchodach rocznicy zdobycia Monte Casino, Apelu Jasnogórskim, zjeździe uczestników misji UNIFIL w Bydgoszczy i innych..."

Designed by JSN and MB