W dniach od 2 do 4 września 2016 roku uczestniczyliśmy w 8. Międzynarodowym Spotkaniu Niebieskich Beretów w BRNIE w Republice Czeskiej.

Na stronie internetowej naszego Zrzeszenia, zamieściliśmy wcześniej informację (w formie Komunikatu nr 4) dotyczącą:


Zrzeszenie Weteranów Działań Poza Granicami Państwa
(ZWDPGP) uczestniczy w wielu imprezach organizowanych dla weteranów w kraju i za granicą. Tadeusz Sąsiadek, wiceprezes ZWDPGP wraz z grupą naszych kolegów uczestniczyli w spływie kajakowy „Krutynia 2016” zorganizowanym przez Stowarzyszenie Rannych i Poszkodowanych w Misjach poza Granicami Kraju.

                            KOMUNIKAT  NR  5
PILNE !

Dotyczy : zaproszenia na Międzynarodowy Salon Przemysłu
           Obronnego w Kielcach w dniu 06 września 2016 roku.

21.07.2016 r. na zaproszenie Dyrektora Centrum Weterana ppłk. Leszka STĘPNIA , członkowie Zrzeszenia Weteranów Działań Poza Granicami Państwa: Andrzej ADAMOWICZ, Edmund POSTOŁOWICZ, Tomasz OLCHOWSKI, Piotr JASZCZUK z córką oraz Tadeusz SĄSIADEK uczestniczyli w "SPOTKANIU POKOLEŃ" z kombatantami oraz ich rodzinami z Domu Emeryta Wojskowego w Warszawie przy ul. Pirenejskiej w WDW REWITA Rynia.

UROCZYSTOŚĆ W KÓRNIKU
W DNIU 10 WRZEŚNIA 2016 R.

Sprawozdawnie i fotoreportaż

9 czerwca 2016 r. w Centrum Weterana odbyło się kolejne posiedzenie członków Zrzeszenia Weteranów Działań Poza Granicami Państwa (ZWDPGP) z rejonu Warszawy i okolic. Zgodnie z tradycją złożyliśmy wiązankę kwiatów pod Pomnikiem oddając hołd żołnierzom poległym w misjach i operacjach wojskowych poza granicami państwa oraz zapaliliśmy znicze pamięci.


KOMUNIKAT  NR 4


   Dotyczy :  8. Międzynarodowego spotkania Weteranów w Republice
                     Czeskiej w m. BRNO w dniach 02 – 04 września 2016 r.

Pragnę poinformować, że nasi Koledzy z Republiki Czeskiej serdecznie zapraszają wszystkich chętnych członków naszego Zrzeszenia do wzięcia udziału w 8. Międzynarodowym Spotkaniu Weteranów – stowarzyszonych w AISP – SPIA, organizowanym w dniach od 02 do 04 września 2016 roku w BRNIE (Republika Czeska).

Konferencja  Zespół stresu pourazowego w trakcie pełnionej misji, jak również po jej zakończeniu” – Paryż 02.06.2016 r.

 

W dniu 2 czerwca 2016 r. delegacja polska miała przyjemność uczestniczyć w bardzo ciekawej konferencji zorganizowanej w Paryżu, w bardzo znaczącym dla tego miasta miejscu – Hotel  des Invalides. Jest to wybudowany z inicjatywy Ludwika XIV wielki kompleks budynków położony na lewym brzegu Sekwany. Od początku istnienia służył jako szpital i pensjonat dla inwalidów wojennych.Miejsce znaczące i symboliczne.

 

NASI PARTNERZY

33.Baza Lotnictwa Transportowego

 

Strona www

zrzeszenie weteranów działań poza granicami państwa zrzeszenie weteranów działań poza granicami państwa

Nasza strona internetowa została uruchomiona w marcu 2016 r.
i od tego czasu na bieżąco staramy się informować swoich członków i wszystkich innych
o działalności Zrzeszenia Weteranów Działań Poza Granicami Państwa. Zachęcamy do współpracy nad redakcją strony internetowej.

Dzień weterana

Dzień Weterana

Zgodnie z ustawą dzień 29 maja ustanawia się Dniem Weterana Działań poza Granicami Państwa. Święto obchodzimy od 2012 r. razem z Międzynarodowym Dniem Uczestników Misji Pokojowych.

Centrum weterana

Centrum Weterana Działań Poza Granicami Państwa jest jednostką organizacyjną podległą Ministrowi Obrony Narodowej. Można tam uzyskać pomoc, radę oraz konsultacje prawne
i psychologiczne. Centrum współpracuj z instytucjami rządowymi oraz organizacjami
i stowarzyszeniami pozarządowymi.

Designed by JSN and MB