W dniu 19 kwietnia 2017 roku na Cmentarzu Wojskowym w Zgorzelcu odbyła się uroczystość z okazji 72. rocznicy forsowania Nysy Łużyckiej przez żołnierzy 2. Armii WP. Na tej zgorzeleckiej nekropolii pochowano 3420 żołnierzy, którzy zginęli pod koniec II wojny światowej (16 kwietnia i kolejnych dniach 1945 roku) w operacji na kierunku budziszyńsko-drezdeńskim.

 

VII Zjazd Delegatów Związku Weteranów i Rezerwistów WP Województwa Dolnośląskiego

 

13 marca 2017 r. we Wrocławiu odbył się VII Zjazd Delegatów Związku Weteranów
i Rezerwistów WP Województwa Dolnośląskiego. Po wprowadzeniu sztandaru, odśpiewaniu hymnu państwowego i uczczeniu chwilą ciszy pamięci 62 członków naszego Związku, którzy odeszli na Wieczną Wartę, prezes Zarządu Dolnośląskiego płk mgr Krzysztof MAJER przywitał delegatów i zaproszonych gości.

 

           

11 stycznia 2017 r. w siedzibie Zarządu Okręgowego Związku Inwalidów Wojennych RP we Wrocławiu obyło się doroczne spotkanie prezesów wrocławskiego „Porozumienia” związków, organizacji i stowarzyszeń żołnierskich.

Sprawozdanie z działalności Zrzeszenia Weteranów Działań Poza Granicami Państwa w całym 2016 r. i I. kwartale 2017 r. przedstawione członkom zrzeszenia na spotkaniu w dniu 08 kwietnia 2017 r.

WIELKANOCNE SPOTKANIE ZRZESZENIA WETERANÓW W WARSZAWIE


Członkowie Zrzeszenia Weteranów Działań Poza Granicami Państwa spotkali się w dniu 7 kwietnia 2017 r w sali konferencyjnej Centrum Weterana. Powodem spotkania było omówienie najważniejszych spraw nurtujących środowisko weteranów (w tym nowelizacji ustawy o weteranach) oraz wręczenie legitymacji nowo przyjętym członkom Zrzeszenia Weteranów. Na zakończenie spotkania weterani złożyli sobie życzenia Wesołego Alleluja !

 

21 grudnia został (w tym roku po raz pierwszy) ogłoszony "Dniem Pamięci o Poległych i Zmarłych w Misjach i Operacjach Wojskowych poza Granicami Państwa". W tym dniu przypada rocznica śmierci pięciu polskich żołnierzy służących w Afganistanie. Byli to żołnierze 20 Bartoszyckiej Brygady Zmechanizowanej. W Centrum Weterana w Warszawie nie zabrakło przedstawicieli Zrzeszenia Weteranów Działań Poza Granicami Państwa. Uroczystości odbywały się także w Katedrze Polowej Wojska Polskiego.

NASI PARTNERZY

33.Baza Lotnictwa Transportowego

 

Strona www

zrzeszenie weteranów działań poza granicami państwa zrzeszenie weteranów działań poza granicami państwa

Nasza strona internetowa została uruchomiona w marcu 2016 r.
i od tego czasu na bieżąco staramy się informować swoich członków i wszystkich innych
o działalności Zrzeszenia Weteranów Działań Poza Granicami Państwa. Zachęcamy do współpracy nad redakcją strony internetowej.

Dzień weterana

Dzień Weterana

Zgodnie z ustawą dzień 29 maja ustanawia się Dniem Weterana Działań poza Granicami Państwa. Święto obchodzimy od 2012 r. razem z Międzynarodowym Dniem Uczestników Misji Pokojowych.

Centrum weterana

Centrum Weterana Działań Poza Granicami Państwa jest jednostką organizacyjną podległą Ministrowi Obrony Narodowej. Można tam uzyskać pomoc, radę oraz konsultacje prawne
i psychologiczne. Centrum współpracuj z instytucjami rządowymi oraz organizacjami
i stowarzyszeniami pozarządowymi.

Designed by JSN and MB