Obchody 78. rocznicy wybuchu II wojny światowej

W dniu 01 września 2017 roku, z okazji upamiętnienia 78. rocznicy napaści Niemiec hitlerowskich na Polskę,  na Wzgórzu Oporowskim we Wrocławiu w strugach ulewnego deszczu uroczyście oddano hołd żołnierzom, którzy polegli w dniu wybuchu II wojny światowej oraz wszystkim tym żołnierzom i cywilom , którzy zginęli w dalszych walkach w obronie naszej Ojczyzny.

22 lipca 2017 r. we Wrocławiu odbyła się niezwykła uroczystość. Pan prof. dr hab. Wojciech Witkiewicz został odznaczony medalem "Commerative Peace Medal" AISP/SPIA. W imieniu Prezydenta Międzynarodowego Stowarzyszenia AISP\SPIA płk Laurent Attar-Bayrou medal wręczył Prezes Zrzeszenia Weteranów Działań Poza Granicami Państwa płk dr Jerzy Banach.

16 września br. w odbyły się obchody Święta i 10-ej rocznicy ufundowania sztandaru Stowarzyszenia Byłych Żołnierzy oraz Sympatyków 31 kdr OP w Kórniku. Pierwsza część obchodów odbyła się pod tablicą pamiątkową przy ul. Staszica 8. W asyście sztandarów został odczytany Apel Zmarłych żołnierzy i pracowników cywilnych dywizjonu. Następnie kapelan ks. płk Mariusz STOLARCZYK odmówił modlitwę i zostały złożone wiązanki kwiatów pod obeliskiem.

W rocznicę Defilady Zwycięstwa. 26 maja br. na placu Wolności we Wrocławiu z inicjatywy Zarządu Dolnośląskiego Związku Weteranów i Rezerwistów Wojska Polskiego im. 2 Amii WP przy tablicy upamiętniającej Defiladę Zwycięstwa żołnierzy 10 Dywizji Piechoty w 1945 roku została zorganizowana  uroczystość patriotyczna.

Godzina W we Wrocławiu 1 sierpnia tradycyjnie uczciliśmy pamięć Powstania Warszawskiego. Wrocławskie uroczystości odbyły się na kwadrans przed godziną „W” przy pomniku rotmistrza Witolda Pileckiego nad fosą.

Wojskowa Pielgrzymka do Lourdes

W dniach 14-25 maja 2017 r. odbyła się 59. Międzynarodowa Pielgrzymka Wojskowa do Lourdes (Francja).  Polska uczestniczyła w tym przedsięwzięciu już po raz 29. W skład delegacji WP weszli żołnierze służby czynnej, podchorążowie z WAT w Warszawie, WSOSP w Dęblinie, AMW w Gdyni oraz weterani - przedstawiciele Zrzeszenia Weteranów Działań Poza Granicami Państwa: Andrzej Adamowicz, Ryszard Garbacz, Tadeusz Sąsiadek i Janusz Szywała, a także Marek Toś ze Stowarzyszenia Rannych
i Poszkodowanych w Misjach Poza Granicami Kraju.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prezes Zrzeszenia Weteranów Działań Poza Granicami Państwa płk dr Jerzy Banach reprezentował Nasze Zrzeszenie podczas uroczystości w Genewie, towarzyszyła mu koleżanka Izabela Radzik. W dniu 31 maja 2017 r. uroczystościom przewodniczył Dyrektor Generalny UN Genewa Mr Michael Møller.

NASI PARTNERZY

33.Baza Lotnictwa Transportowego

 

Strona www

zrzeszenie weteranów działań poza granicami państwa zrzeszenie weteranów działań poza granicami państwa

Nasza strona internetowa została uruchomiona w marcu 2016 r.
i od tego czasu na bieżąco staramy się informować swoich członków i wszystkich innych
o działalności Zrzeszenia Weteranów Działań Poza Granicami Państwa. Zachęcamy do współpracy nad redakcją strony internetowej.

Dzień weterana

Dzień Weterana

Zgodnie z ustawą dzień 29 maja ustanawia się Dniem Weterana Działań poza Granicami Państwa. Święto obchodzimy od 2012 r. razem z Międzynarodowym Dniem Uczestników Misji Pokojowych.

Centrum weterana

Centrum Weterana Działań Poza Granicami Państwa jest jednostką organizacyjną podległą Ministrowi Obrony Narodowej. Można tam uzyskać pomoc, radę oraz konsultacje prawne
i psychologiczne. Centrum współpracuj z instytucjami rządowymi oraz organizacjami
i stowarzyszeniami pozarządowymi.

Designed by JSN and MB