22 lipca 2017 r. we Wrocławiu odbyła się niezwykła uroczystość. Pan prof. dr hab. Wojciech Witkiewicz został odznaczony medalem "Commerative Peace Medal" AISP/SPIA. W imieniu Prezydenta Międzynarodowego Stowarzyszenia AISP\SPIA płk Laurent Attar-Bayrou medal wręczył Prezes Zrzeszenia Weteranów Działań Poza Granicami Państwa płk dr Jerzy Banach.

 

W dniach 26 - 27 maja 2017 r. w Giżycku obchodzono Dzień Weterana Działań Poza Granicami Państwa. Zrzeszenie Weteranów Działań Poza Granicami Państwa reprezentowali nasi koledzy: Tadeusz Sąsiadek, Andrzej Adamowicz, Piotr Jaszczuk, Janusz Szywała, Jerzy Dutkowski, Marek Toś, Andrzej Anyszkiewicz wraz z małżonką, który po 17 latach spotkał się z kolegą służącym w Departamencie Obronności w Kancelarii Prezydenta oraz przedstawiciele  serwisantów z Firmy WB Electronics wchodzących w skład WB Group w osobach: Michał Dowhań, Piotr Mielnicki, Marian Brac i Zbigniew Czekaj.

W rocznicę Defilady Zwycięstwa. 26 maja br. na placu Wolności we Wrocławiu z inicjatywy Zarządu Dolnośląskiego Związku Weteranów i Rezerwistów Wojska Polskiego im. 2 Amii WP przy tablicy upamiętniającej Defiladę Zwycięstwa żołnierzy 10 Dywizji Piechoty w 1945 roku została zorganizowana  uroczystość patriotyczna.

 

ROCZNICOWE OBCHODY KONSTYTUCJI 3 MAJA

 

Podobnie jak w latach ubiegłych, tegoroczne wrocławskie obchody poświęcone 226-tej rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja, odbyły się przed Rotundą Panoramy Racławickiej a następnie w Archikatedrze Wrocławskiej na Ostrowie Tumskim.

Wojskowa Pielgrzymka do Lourdes

W dniach 14-25 maja 2017 r. odbyła się 59. Międzynarodowa Pielgrzymka Wojskowa do Lourdes (Francja).  Polska uczestniczyła w tym przedsięwzięciu już po raz 29. W skład delegacji WP weszli żołnierze służby czynnej, podchorążowie z WAT w Warszawie, WSOSP w Dęblinie, AMW w Gdyni oraz weterani - przedstawiciele Zrzeszenia Weteranów Działań Poza Granicami Państwa: Andrzej Adamowicz, Ryszard Garbacz, Tadeusz Sąsiadek i Janusz Szywała, a także Marek Toś ze Stowarzyszenia Rannych
i Poszkodowanych w Misjach Poza Granicami Kraju.

WIZYTA WETERANÓW W OSTROŁĘCE
W dniach 27-28 kwietnia 2017 r., na zaproszenie prezydenta miasta Janusza Kotowskiego, po raz trzeci Ostrołęka gościła żołnierzy weteranów, którzy służyli w misjach poza granicami państwa. Reprezentowali oni Centrum Weterana Działań Poza Granicami Państwa, Stowarzyszenie Rannych i Poszkodowanych w Misjach Poza Granicami Kraju oraz Zrzeszenie Weteranów Działań Poza Granicami Państwa. Nasze Zrzeszenie reprezentowali koledzy: Andrzej Adamowicz i Tadeusz Sąsiadek. Organizatorami wizyty były Urząd Miasta Ostrołęka i Ostrołęckie Stowarzyszenie na Rzecz Obrony Terytorialnej "Legia Nadnarwiańska".

 

Prezes Zrzeszenia Weteranów Działań Poza Granicami Państwa płk dr Jerzy Banach reprezentował Nasze Zrzeszenie podczas uroczystości w Genewie, towarzyszyła mu koleżanka Izabela Radzik. W dniu 31 maja 2017 r. uroczystościom przewodniczył Dyrektor Generalny UN Genewa Mr Michael Møller.

Apel Jasnogórski

Częstochowa, 21 maja 2017 r. godz. 21.00

(prowadził ks. prałat dr Józef Stec – kapelan weteranów Misji Pokojowych ONZ w Europie i kapelan Gwardii Matki Bożej w Cieplicach oraz o. prof. Eustachy Rakoczy)

 Do Ciebie Jasnogórska Matko, Królowo Rodzin przybywamy, aby prosić Cię o pomoc w budowaniu pokoju na świecie i miłości w rodzinach. W sytuacji kryzysu życia rodzinnego pragniemy ukazać miłość matki, która była i jest szczególnym Skarbem Kultury Polskiego Narodu...! Jeśli ocalimy dziś miłość matki w rodzinach to na tej miłości wszystko odbudowane być może...! Aby ocalić miłość matki w rodzinach od trzydziestu już lat organizujemy w Cieplicach na Dolnym Śląsku wielkie Święto Matki, które trwa trzy dni.

NASI PARTNERZY

33.Baza Lotnictwa Transportowego

 

Strona www

zrzeszenie weteranów działań poza granicami państwa zrzeszenie weteranów działań poza granicami państwa

Nasza strona internetowa została uruchomiona w marcu 2016 r.
i od tego czasu na bieżąco staramy się informować swoich członków i wszystkich innych
o działalności Zrzeszenia Weteranów Działań Poza Granicami Państwa. Zachęcamy do współpracy nad redakcją strony internetowej.

Dzień weterana

Dzień Weterana

Zgodnie z ustawą dzień 29 maja ustanawia się Dniem Weterana Działań poza Granicami Państwa. Święto obchodzimy od 2012 r. razem z Międzynarodowym Dniem Uczestników Misji Pokojowych.

Centrum weterana

Centrum Weterana Działań Poza Granicami Państwa jest jednostką organizacyjną podległą Ministrowi Obrony Narodowej. Można tam uzyskać pomoc, radę oraz konsultacje prawne
i psychologiczne. Centrum współpracuj z instytucjami rządowymi oraz organizacjami
i stowarzyszeniami pozarządowymi.

Designed by JSN and MB