15 sierpnia 2022 r.  tradycyjnie na wrocławskim Rynku obyły się oficjalnie obchody 102. rocznicy Bitwy Warszawskiej. Jest to także 30. rocznica ustanowienia w tym dniu Święta Wojska Polskiego. Obchody rozpoczęła uroczysta mszą św. w Kościele Garnizonowym pw. św. Elżbiety Węgierskie, której przewodniczył biskup Maciej Małyga. Po mszy św. zgromadzeni przenieśli się na wrocławski Rynek. Na uroczystościach nie zabrakło przedstawicieli Zrzeszenia weteranów Działań Poza Granicami Państwa.

W dniu 22.05.2022 r. odbyło się Walne Zebranie Członków Zrzeszenia Weteranów Działań Poza Granicami Państwa.

 

PORZĄDEK OBRAD

Zebranie otworzył Prezes Jerzy Banach. Podziękował wszystkim przybyłym słowami:

"Drodzy weterani, dziękuję wszystkim za przybycie na Walne Zgromadzenie Zrzeszenia Weteranów Działań Poza Granicami Państwa. W związku z wybuchem Pandemii byłem zmuszony je odwołać w pierwszym terminie.

Dzisiaj 22 maja spotykamy się by porozmawiać o wszystkich Naszych sprawach. Wirus COVID-19 zmienił oblicze Polski. Obecnie, są możliwości, by w bezpiecznych warunkach przeprowadzić Walne Zgromadzenie Naszego Zrzeszenia. W trosce o Wasze zdrowie nie podjąłem, aż do tej pory decyzji o organizacji spotkania. Wiele stowarzyszeń postępowało podobnie. Organizacje i przedsiębiorstwa stopniowo przechodziły na prace zdalną. Zastanawiałem się również nad takim rozwiązaniem tzn. by próbować zrobić spotkanie zdalnie. Jednak po analizie możliwości Naszych członków doszedłem do wniosku, że byłoby to bardzo trudne. O trafności moich decyzji przekonało mnie wielu ludzi. Ich działania niekiedy były dla mnie wzorem. W innych przypadkach natomiast uczestniczyłem w polemice na temat koncepcji w walce z Pandemią.

Mam nadzieje, że teraz będziemy się spotykać częściej, by wspólnie spędzić miłe chwile, podzielić się naszymi wrażeniami i uczuciami."

 

 

Następnie przewodniczenie zebraniu zostało przekazane kol. Jarosławowi WIKIERZE. Zgodnie z zatwierdzonym porządkiem obrad przeprowadził on sprawnie cykl głosowań, które udzieliły absolutorium Zarządowi Zrzeszenia i  wyłoniły nowe władze Zrzeszenia.

Sprawozdanie za mijającą kadencję Zarządu przedstawił kol. Ryszard Woźniak.

S P R A W O Z D A N I E z  działalności Zrzeszenia Weteranów Działań Poza Granicami Państwa w okresie: od listopada 2015 r. do połowy  II kwartału 2022 r.

Podczas wolnych wniosków dyskutowaliśmy o wszystkich trudnuch sprawach w Naszym Zrzeszeniu. Omówiliśmy sprawy: organizacyjne, członkowstwa w Zrzeszeniu, sprawy finansowe i plany na najbliższe miesiące.

Dziękujemy wszystkim Naszym kolegom za wkład pracy i zaangażowanie

na rzecz Zrzeszenia Weteranów Działań Poza Granicami Państwa

w ostatnich siedmiu latach !

MB

 

cdn

Niecodzienny przebieg miało pożegnanie Andrzeja Korusa w Centrum Weterana Działań Poza Granicami Państwa w dniu 20 czerwca 2022 r. W nocy Andrzej źle się poczuł i został przewieziony do szpitala MSWiA na ul.Wołoskiej. W tym przypadku uroczystość prowadziła Pani mjr dr Katarzyna Rzadkowska Dyrektor Centrum Weterana. Nie zabrakło przedstawicieli Zrzeszenia Weteranów Działań Poza Granicami Państwa.

Tegoroczne Centralne Obchody Dnia Weterana Działań Poza Granicami Państwa odbyły się 28 maja 2022 r. Uroczystości miały miejsce w Katowicach i Chorzowie.

Tradycyjnie obchody Dnia Weterana poprzedziła Msza Święta w intencji weteranów działań poza granicami państwa, zaplanowana w Kościele Garnizonowym Św. Kazimierza Królewicza przy ul. Marii Curie-Skłodowskiej 20 w Katowicach na godz. 9.00.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych ze Zrzeszenia Weteranów Działań Poza Granicami Państwa.

 

Poniżej zaproszenie i link do zaproszenia na Facebooku https://fb.me/e/39P5DlwmU

 

Obchody Dnia Weterana we Wrocławiu odbyły się w tym roku 23 maja 2022 r. w Klubie 4.Regionalnej Bazie Logistycznej. Na zaproszenia Komendanta licznie przybyli członkowie różnych organizcji weteranów.

Nie zabrakło na nich przedstawicieli Zrzeszenia Weteranów Poza Granicami Państwa. Nasi członkowie stanowili liczną grupę, a Nasz Sztandar został ustawiony na honorowym miejscu.

 

Tradycyjnie obchody Narodowego Święta Konstytucji Trzeciego Maja we Wrocławiu organizowane były przez Dowódcę Garnizonu Wrocław płk. Jerzego Kwikę przed Pomnikiem Konstytucji 3 Maja, ul. Purkyniego wraz z Mszą Świętą w Archikatedrze św. Jana Chrzciciela. Nie zabrakło przedstawicieli Zrzeszenia Weteranów Działań Poza Granicami Państwa.

NASI PARTNERZY

Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego

Strona www

zrzeszenie weteranów działań poza granicami państwa zrzeszenie weteranów działań poza granicami państwa

Nasza strona internetowa została uruchomiona w marcu 2016 r.
i od tego czasu na bieżąco staramy się informować swoich członków i wszystkich innych
o działalności Zrzeszenia Weteranów Działań Poza Granicami Państwa. Zachęcamy do współpracy nad redakcją strony internetowej.

Dzień weterana

Dzień Weterana

Zgodnie z ustawą dzień 29 maja ustanawia się Dniem Weterana Działań poza Granicami Państwa. Święto obchodzimy od 2012 r. razem z Międzynarodowym Dniem Uczestników Misji Pokojowych.

Centrum weterana

Centrum Weterana Działań Poza Granicami Państwa jest jednostką organizacyjną podległą Ministrowi Obrony Narodowej. Można tam uzyskać pomoc, radę oraz konsultacje prawne
i psychologiczne. Centrum współpracuj z instytucjami rządowymi oraz organizacjami
i stowarzyszeniami pozarządowymi.

Designed by JSN and MB