7 stycznia 2020 r. w siedzibie Związku Inwalidów Wojennych RP odbyło się spotkanie koordynacyjne kierownictw wrocławskich stowarzyszeń kombatanckich i żołnierskich. Sygnatariusze „Porozumienia” byli reprezentowani przez: mgr Teresę Włodarek, płk mgr Wojciech Olenderek, por. mgr Józef Dymalski, płk mgr inż. Marian Dąbrowski, płk dr Władysław Tkaczew, gen. ds mgr Aleksander Podolski, płk dypl. Ryszard Woźniak, płk dr Andrzej Kotliński, gen. zs mgr Krzysztof Majer, mjr ds Henryk Jagintowicz. W pierwszej części omówiono realizację planu wspólnych przedsięwzięć w minionym roku. Wspólnie organizowaliśmy lub uczestniczyliśmy w różnych uroczystych obchodach świąt i rocznic wojskowych.

11 listopada 2019 r. we Wrocławiu obchody Narodowego Święta Niepodległości miały tradycyjnie uroczysty i podniosły charakter. Rozpoczęto je mszą św. odprawioną w Kościele Garnizonowym pw. św. Elżbiety, którą z kapelanami wojskowymi, koncelebrował ks. bp prof. dr hab. Jacek KICIŃSKI. Na wszystkich uroczystościach nie zabrakło przedstawicieli Naszego Zrzeszenia. Następie udaliśmy się na Plac Wolności.

Serdecznie dziękujemy


Panu Prezydentowi Wrocławia
Jackowi Sutrykowi

i Jego Współpracownikom

za docenienie w 2019 r.

środowiska weteranów działań
poza granicami państwa,
w tym Naszego Zrzeszenia.

 

=============================================================

 

 

DZIĘKUJEMY !

 

 

2 października 2019 r. w Narodowym Forum Muzyki we Wrocławiu odbyła się inauguracja roku akademickiego 2019/2020 w Akademii Wojsk Lądowych im. Gen.Tadeusza Kościuszki. Nie zabrakło przedstawicieli Zrzeszenia Weteranów Działań Poza Granicami Państwa. Gratulujemy najlepszym studentom AWL, którzy otrzymali nagrody za wybitne osiągnięcia w nauce, a także nowym doktorom Akademii wśród których jest nasz kolega Samuel Moussa.

 

Spotkanie weteranów pod hasłem 

„Łączymy weteranów we Wrocławiu mieście spotkań”.

PATRONAT HONOROWY PREZYDENTA WROCŁAWIA

W dniach 21-23 listopada 2019 r. odbyły się we Wrocławiu cykl imprez i spotkań weteranów działań poza granicami państwa w szczególności: misji pokojowych ONZ, NATO i Unii Europejskiej. Okazją było wręczenie sztandaru dla Zrzeszenia Weteranów Działań Poza Granicami Państwa. Celem spotkania była integracja międzynarodowego środowiska weteranów, uświetnienie wręczenia sztandaru, jubileusz Zrzeszenia i promocja Wrocławia jako miejsca przyjaznego, otwartego i odpowiedniego do spotkań międzynarodowych. Odwiedzili nas weterani ze Słowacji, Ukrainy, Węgier, Francji, Austrii, Holandii, Belgii, Norwegii i oczywiście z Polski.

Od początku działalności Zrzeszenia Weteranów Działań Poza Granicami Państwa, czyli od roku 2015, trawa dyskusja dotycząca ufundowania sztandaru. Rozmowy o jego wyglądzie oraz regulaminie komitetu fundacyjnego toczyły się praktycznie do ostatnich chwil, kiedy to 14.09.2019 r. zapadły ostateczne decyzje. Decydującą okazją ufundowania sztandaru był Jubileusz Naszego Zrzeszenia, które przypada na 2020 rok. W związku z organizacją międzynarodowego Spotkania Weteranów we Wrocławiu obchody rocznicowe zapoczątkowane zostaną już w końcu listopada 2019 r.

 

Obchody jubileuszu 65-lecia III Liceum Ogólnokształcącego w Ostrowie Wielkopolskim odbyły się 13 września 2019 r. Zgodnie z tradycją zapoczątkowaną 15 lat wcześniej uroczystości rozpoczęto od nadania jednej z sal lekcyjnych imienia zasłużonego nauczyciela. W tym roku ten honor przypadł Danucie Rudnickiej, nauczycielce matematyki oraz byłej dyrektorce szkoły, która zyskała uznanie jako wymagający nauczyciel, ale potrafiący przekazać wiedzę w sposób uporządkowany i zrozumiały dla uczniów. Wśród zebranych Absolwentów był Nasz Prezes dr Jerzy Banach. Na scenie swoje talenty instrumentalne, wokalne i aktorskie zaprezentowali obecni uczniowie oraz absolwenci III LO. Ewenementem był występ nauczyciela historii Piotra Szczepaniaka, który wzorem jednego z absolwentów III LO – Kazimierza Grześkowiaka zaśpiewał utwór pt. „Odmieniec”.

We Wrocławiu o godz. 4:45 odbyły się oficjalne obchody 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej zorganizowane przez wojewodę dolnośląskiego i Dowódcę Garnizonu Wrocław. Po okolicznościowych przemówieniach, uczestnicy złożyli wieńce i kwiaty pod pomnikiem na Cmentarzu Żołnierzy Polskich. Nie zabrakło delegacji Zrzeszenia Weteranów Działań Poza Granicami Pastwa.

NASI PARTNERZY

Wrocławski Centrum Rozwoju Społecznego

Strona www

zrzeszenie weteranów działań poza granicami państwa zrzeszenie weteranów działań poza granicami państwa

Nasza strona internetowa została uruchomiona w marcu 2016 r.
i od tego czasu na bieżąco staramy się informować swoich członków i wszystkich innych
o działalności Zrzeszenia Weteranów Działań Poza Granicami Państwa. Zachęcamy do współpracy nad redakcją strony internetowej.

Dzień weterana

Dzień Weterana

Zgodnie z ustawą dzień 29 maja ustanawia się Dniem Weterana Działań poza Granicami Państwa. Święto obchodzimy od 2012 r. razem z Międzynarodowym Dniem Uczestników Misji Pokojowych.

Centrum weterana

Centrum Weterana Działań Poza Granicami Państwa jest jednostką organizacyjną podległą Ministrowi Obrony Narodowej. Można tam uzyskać pomoc, radę oraz konsultacje prawne
i psychologiczne. Centrum współpracuj z instytucjami rządowymi oraz organizacjami
i stowarzyszeniami pozarządowymi.

Designed by JSN and MB