Promocja książki Generała

15 listopada br. w sali hotelu „Wieniawa” we Wrocławiu odbyła się promocja książki pt. ”Wór kamieni” Generała, autorstwa gen. bryg. dr Zdzisława ROZBICKIEGO i płk dr Gabriela ZMARZLIŃSKIEGO. Spotkanie otworzył wiceprezes Zarządu Głównego ZWiRWP płk Krzysztof MAJER i przywitał zebranych członków Związku Żołnierzy WP, Związku Inwalidów Wojennych RP, Związku Weteranów i Rezerwistów WP, Towarzystwa Wiedzy Obronnej, Klubu Weteranów Lewicy, a w szczególności kawalera Orderu Wojennego Virtuti Militari ppłk ZS Witolda SOKOŁOWSKIEGO, byłego Szefa Sztabu Generalnego WP generała Czesława PIĄTASA, senator Marię BERNY, wiceprezesa Zarządu Głównego ZIW RP płk Wojciecha OLENDERKA i wiceprzewodniczącego RK SLD Wincentego ELSNERA.

16 września br. w odbyły się obchody Święta i 10-ej rocznicy ufundowania sztandaru Stowarzyszenia Byłych Żołnierzy oraz Sympatyków 31 kdr OP w Kórniku. Pierwsza część obchodów odbyła się pod tablicą pamiątkową przy ul. Staszica 8. W asyście sztandarów został odczytany Apel Zmarłych żołnierzy i pracowników cywilnych dywizjonu. Następnie kapelan ks. płk Mariusz STOLARCZYK odmówił modlitwę i zostały złożone wiązanki kwiatów pod obeliskiem.

11 Listopada świętowany jest przez wrocławian bardzo uroczyście, a jednocześnie całymi rodzinami . Wśród uczestników uroczystości nigdy nie brakuje członków Zrzeszenia Weteranów Działań Poza Granicami Państwa. Spotykamy się w centrum miasta, by oddać hołd bohaterom walk o odzyskanie niepodległości oraz wziąć udział w uroczystościach. Tegoroczne oficjalne uroczystości z okazji Święta Niepodległości rozpoczęły się o godzinie 10.00 mszą świętą w intencji Ojczyzny w Kościele Garnizonowym. Natomiast o 11:30 odbył się uroczysty apel na Rynku.

Godzina W we Wrocławiu 1 sierpnia tradycyjnie uczciliśmy pamięć Powstania Warszawskiego. Wrocławskie uroczystości odbyły się na kwadrans przed godziną „W” przy pomniku rotmistrza Witolda Pileckiego nad fosą.

Spotkanie weteranów na granicy trzech państw: Polski, Słowacji i Czech miało miejsce 15 lipca 2017 r. To wyjątkowe miejsce w rejonie m. Trojmezi i Jędrzejówka koło m. Istebna. Były wspólne zdjęcia, piosenki grillowanie kiełbasek, smaczna kwaśnica i wiele innych atrakcji. Obecni z naszego Zrzeszenia - Kol. Krystyna Banach, Kol. Iza Radzik, Koledzy Jarosław Wikiera, Andrzej Anyszkiewicz i Ryszard Woźniak.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obchody 78. rocznicy wybuchu II wojny światowej

W dniu 01 września 2017 roku, z okazji upamiętnienia 78. rocznicy napaści Niemiec hitlerowskich na Polskę,  na Wzgórzu Oporowskim we Wrocławiu w strugach ulewnego deszczu uroczyście oddano hołd żołnierzom, którzy polegli w dniu wybuchu II wojny światowej oraz wszystkim tym żołnierzom i cywilom , którzy zginęli w dalszych walkach w obronie naszej Ojczyzny.

22 lipca 2017 r. we Wrocławiu odbyła się niezwykła uroczystość. Pan prof. dr hab. Wojciech Witkiewicz został odznaczony medalem "Commerative Peace Medal" AISP/SPIA. W imieniu Prezydenta Międzynarodowego Stowarzyszenia AISP\SPIA płk Laurent Attar-Bayrou medal wręczył Prezes Zrzeszenia Weteranów Działań Poza Granicami Państwa płk dr Jerzy Banach.

NASI PARTNERZY

33.Baza Lotnictwa Transportowego

 

Strona www

zrzeszenie weteranów działań poza granicami państwa zrzeszenie weteranów działań poza granicami państwa

Nasza strona internetowa została uruchomiona w marcu 2016 r.
i od tego czasu na bieżąco staramy się informować swoich członków i wszystkich innych
o działalności Zrzeszenia Weteranów Działań Poza Granicami Państwa. Zachęcamy do współpracy nad redakcją strony internetowej.

Dzień weterana

Dzień Weterana

Zgodnie z ustawą dzień 29 maja ustanawia się Dniem Weterana Działań poza Granicami Państwa. Święto obchodzimy od 2012 r. razem z Międzynarodowym Dniem Uczestników Misji Pokojowych.

Centrum weterana

Centrum Weterana Działań Poza Granicami Państwa jest jednostką organizacyjną podległą Ministrowi Obrony Narodowej. Można tam uzyskać pomoc, radę oraz konsultacje prawne
i psychologiczne. Centrum współpracuj z instytucjami rządowymi oraz organizacjami
i stowarzyszeniami pozarządowymi.

Designed by JSN and MB