Zarząd Zrzeszenia Weteranów Działań Poza Granicami Państwa pracował (2020-2021) między innymi nad:

 • Pomocą dla weteranów w trudnym okresie pandemii COVID-19
 • Opracowaniem nowego Statutu Zrzeszenia Weteranów Działań Poza Granicami Państwa;
 • Organizacją obchodów Dnia Weterana i Apelu Jasnogórskiego;
 • Pozwijaniem współpracy z organizacjami kombatanckimi, weteranów, instytucjami rządowymi i pozarządowymi w celu realizacji celów statutowych;
 • Pozyskiwaniem nowych członków Zrzeszenia;
 • Promocją koleżeństwa i aktywnego spędzania czasu wolnego weteranów;

Sprawozdanie z działalności w całym 2016 r. i I kwartale 2017 r. oraz plany na 2017 r.

KOMUNIKAT DOTYCZĄCY PROPOZYCJI WYJAZDÓW ZAGRANICZNYCH ORAZ IMPREZ KRAJOWYCH DLA CZŁONKÓW ZWDPGP W LATACH 2018 - 2020

Zarząd Zrzeszenia Weteranów Działań Poza Granicami Państwa pracuje (2022) między innymi nad:;

 • Organizacja Walnego Zebrania Członków Zrzeszenia;
 • Organizacją obchodów Dnia Weterana we Wrocławiu;
 • Zorganizowanym uczestnictwem w spotkaniach krajowych i międzynarodowych;
 • Pozwijaniem współpracy z organizacjami kombatanckimi, weteranów, instytucjami rządowymi i pozarządowymi w celu realizacji celów statutowych;
 • Pozyskiwaniem nowych członków Zrzeszenia;
 • Promocji systematyczności w opłatach składek członkowskich;
 • Aktywizacji członków Zrzeszenia w uczestnictwie we wszelkich spotkaniach i uroczystościach;

 

SPRAWOZDANIE DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU W LATACH 2015-2022

 

Wywiad z Prezesem Zarządu

 

"...Po skończeniu WAM-u byłem lekarzem w 10. pułku czołgów średnich w Opolu, potem służyłem w 6. pułku zabezpieczenia Śląskiego Okręgu Wojskowego we Wrocławiu i Wojskowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej. W 1985 roku otrzymałem propozycję pełnienia służby pod błękitną flagą. Jako, że powinnością żołnierza jest między innymi wykonywanie rozkazów, przyjąłem polecenie oddelegowania do pełnienia służby poza granicami kraju w ramach misji pokojowej UNDOF na wzgórzach Golan. Jeszcze przed tym wyjazdem rozpocząłem specjalizację z medycyny morskiej i tropikalnej. W 1986 roku wziąłem udział w dalekomorskim rejsie do Japonii, żeby medycyny tropikalnej uczyć się nie na bazie lektury "W pustyni i w puszczy", ale na podstawie konkretnych doświadczeń. W rok później uzyskałem specjalizację z medycyny morskiej i tropikalnej..."

 

Designed by JSN and MB