Narodowe Święto 3 Maja we Wrocławiu tradycyjnie zaczęło się przy Panoramie Racławickiej. Zgromadziło: mieszkańców Wrocławia, kombatantów, weteranów, przedstawicieli sejmu, władz państwowych, samorządowych, służb państwowych i wojsko. Nie zabrakło przedstawicieli Zrzeszenia Weteranów Działań Poza Granicami Państwa.

18 kwietnia 2019 r. członkowie naszego Zrzeszenia spotkali się we Wrocławiu z okazji zbliżających się Świąt Wielkiej Nocy na tradycyjnym " jajeczku". Zebraniu przewodniczył Prezes Jerzy BANACH. Omawialiśmy realizację planów od początku roku w tym ustalenia ze spotkania w Centrum Weterana w Warszawie w dniu 15 kwietnia 2019 r. Na szczególną uwagę zasługują zbliżające się uroczystości z okazji Rocznicy Konstytucji 3. Maja, Dnia Flagi i Dnia Weterana.

Delegacja Zrzeszenia Weteranów Działań Poza Granicami Państwa pod przewodnictwem Prezesa Jerzego Banacha spotkała się z Prezydentem Wrocławia Jackiem Sutrykiem. To były konstruktywne i dobre rozmowy. Dziękujemy za miłe przyjęcie.

Wizyta delegacji ZWDPGP u Pana Prezydenta Wrocławia Jacka Sutryka (w dniu 7 maja 2019 roku)

W ramach obchodów 20 lecia wstąpienia Polski do NATO oraz 70 lecia jego powstania
w Akademickim Centrum Kultury Akademii Wojsk Lądowych we Wrocławiu rozmawiano o Traktacie Północnoatlantyckim i polskim członkostwie w NATO. W dyskusji brali udział podchorążowie pierwszego roku studiów. Z wykładem nt. "Akcesji Polski do NATO
i współpracy weteranów w ramach AISP"
wystąpił Wiceprezes Zrzeszenia Weteranów Działań Poza Granicami Państwa nasz kolega płk. dypl. w st. sp. Ryszarda Woźniaka.

6. MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA W LIPTOVSKOM MIKULAŚI

W dniu 2 maja 2019 roku Weterani Republiki Słowackiej (Unia vojnovych veteranov SR) zorganizowali jednodniową - 6. Międzynarodową Konferencję Międzynarodowego Stowarzyszenia Żołnierzy Pokoju (S.P.I.A.).

 

Zaproszenie dla weteranów i mieszkańców Warszawy na wydarzenie pod hasłem „Silni w sojuszach”, które ma upamiętniać 20. rocznicę wejścia Polski do NATO i piętnastolecie członkostwa w Unii Europejskiej. W defiladzie wezmą udział żołnierze Wojska Polskiego oraz armii sojuszniczych na co dzień stacjonujących w naszym kraju, a także reprezentanci służb mundurowych podległych Ministerstwu Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministerstwu Infrastruktury. Dwa tysiące uczestników, ponad 200 pojazdów i 80 statków powietrznych – tak zapowiada się defilada, którą 3 maja będzie można podziwiać w Warszawie.

Serdecznie zapraszamy !

 

 

 

W dniu 28 marca 2019 r. w godz. 10:00 do 12:00 na spotkaniu z młodzieżą klas drugich i trzecich Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Adama Mickiewicza w Lubaniu płk Ryszard Woźniak zaprezentował drogę Polski, Czech i Węgier do członkostwa w NATO.

NASI PARTNERZY

33.Baza Lotnictwa Transportowego

 

Strona www

zrzeszenie weteranów działań poza granicami państwa zrzeszenie weteranów działań poza granicami państwa

Nasza strona internetowa została uruchomiona w marcu 2016 r.
i od tego czasu na bieżąco staramy się informować swoich członków i wszystkich innych
o działalności Zrzeszenia Weteranów Działań Poza Granicami Państwa. Zachęcamy do współpracy nad redakcją strony internetowej.

Dzień weterana

Dzień Weterana

Zgodnie z ustawą dzień 29 maja ustanawia się Dniem Weterana Działań poza Granicami Państwa. Święto obchodzimy od 2012 r. razem z Międzynarodowym Dniem Uczestników Misji Pokojowych.

Centrum weterana

Centrum Weterana Działań Poza Granicami Państwa jest jednostką organizacyjną podległą Ministrowi Obrony Narodowej. Można tam uzyskać pomoc, radę oraz konsultacje prawne
i psychologiczne. Centrum współpracuj z instytucjami rządowymi oraz organizacjami
i stowarzyszeniami pozarządowymi.

Designed by JSN and MB